The Statistics as on : Jul 5 2022 4:58AM Bottom Bottom
SHOP DETAILS
Sl NoShop NoShop NameNo Of PRCS
1 1SHANMUKAPPA S O CHANDRAPPA DORANHALLI11
2 2MALLIKARJUN SO. RANGAPPA SAGAR DORANHALLI8
3 3SOMASHEKAR S O RAYAPPA BUKKAL DORANAHALLI5
4 4SIDALINGAPPA S O SAIBANNA GUNDAHALLI1
5 19SIDDANNA GOWDA S O CHANNANA GOWDA SHIVPUR1
6 24BASAVARAJ S O SIDDANNA WADAGERA.21
7 34MAILARLING NAVA TARUN SANGA GUNDAGURTHI1
8 36BASAVESHWARA TARUN SEVA SANGH BEERNUR1
9 55MAHADEVAPPA S O.AMALAPPA DIGGI1
10 59BASANGOUDA S O. SHANTHGOUDA KARAKALLI1
11 70NINGANNA GOUDA S O SHANKREPPA GOUDA POLICE PATIL , DORANHALLI11
12 103SINGANALLI ATTACHED TO MALLAYYA S O SIDDANNA LOKRE,GOGI PET1
13 1740SRI MATA MANIKESHWARI MAHILA SWA SAHAYA SANGHA, DORANAHALLI10

Top