The Statistics as on : Jul 5 2022 4:58AM Bottom Bottom
SHOP DETAILS
Sl NoShop NoShop NameNo Of PRCS
1 19BABA SAHEB AMBEDKAR TARUNA SANGHA SADAB6
2 25SECRETRY VSSN HUNASIGI45
3 28KANAKADAS SEVA SANGH,BALASHETTIHALA1
4 51NINGAPPA SO. BASAPPA, DEVAPUR2
5 55SECRETARY V.S.S.N.KHANAPUR S H1
6 72BASAVARAJ PATIL, GUNDALAGERA3
7 79DODDAPPA GOUDA SO. BASAVANTARAYA, AMALIHALA2
8 82DEVENDRAPPA BIRADAR, DYAMANALA3
9 92KU.RENUKA SO. MANAYYA GOUDA, CHANDLAPUR1
10 102TEERTH ATTECH RAJANKOLLUR 21
11 103NEELAKANTESHWAR GRAHAKAR SANGH, HUNASIGI 218

Top