The Statistics as on : Jul 5 2022 4:58AM Bottom Bottom
SHOP DETAILS
Sl NoShop NoShop NameNo Of PRCS
1 17V.S.S.S.N. ALLIPUR1
2 20BASAVESHWARA TARUN SANGH, BANDALLI2
3 21JAI BHEEM TARUN SANGH YADDALLI1
4 42MAILARLINGESHWAR SEVA SANGH, NANDEPALLI1
5 43BANNAYYA BASAWRAJAYYA PUTPAK1
6 54SURESH DEVENDRAPPA BALICHAKRA-11
7 62062-V.S.S.S.N NEELAHALLI1
8 64064-KILLANKERA ATTACHED TO SECRETARY V.S.S.N NEELAHALLI18
9 71MAHATMA GANDHI VIVIDHODDESHA SAMAJ SEVA SANGH SAIDAPUR STATION1
10 72BELGUNDA ATTACHED TO PRESIDENT M.G.M.P.S ANPUR1
11 74VISHWANATH REDDY SHARANAGOUDA GONDADAGI56
12 151Sri Matha Manikeswari Mahila Swa-Sahaya Sangha FPS, Sawoor1

Top