Home The Statistics as on : Jul 7 2022 2:50AM Bottom Bottom
SHOP LEVEL WISE DELETED MEMBERS DETAILS
Shop NameNo Of Deleted Members Due To No UIdNo Of Members Permanently DeletedBalance Deleted Members Due To No UId
[1319-1][V S S S N KODIGEHALLI, temp attached to TAPCMS DBpura]04740
[1320-2][V.S.S.S.N,ANTHARAHALLI]05140
[1321-3][V.S.S.S,N,GOLLAHALLI]03090
[1322-4][NANJUNDAPPA,TALAGAVARA]04440
[1323-5][V.S.S.S.N,KESTURU]05360
[1324-6][V.S.S.S.N,HUSKURU]01620
[1325-7][V.S.S.S.N,HANABE]03310
[1326-8][V.S.S.S.N,CHIKKANAHALLI]0830
[1327-9][V.S.S.S.N,GALIBILIKOTE]01720
[1328-10][V.S.S.S.N,THIPPURU]02950
[1330-12][V.S.S.S.N,DODDABELAVANGALA]05280
[1331-13][V.S.S.S.N DODDAHEJJAJI]02490
[1332-14][V.S.S.S.N,CHIKKAHEJJAJI]01920
[1333-15][V.S.S.S.N,HADRIPURA]03070
[1334-16][V.S.S.S.N,KATHIHOSAHALLI]03890
[1335-17][V.S.S.S.N,HULIKUNTE temp attached to TAPCMS DB.Pura]02650
[1336-18][V.S.S.S.N,CHIKKABELAVANGALA]01780
[1337-19][V.S.S.S.N,SAKKAREGOLLAHALLI]02980
[1338-20][V.S.S.S.N,KOLIGERE]02150
[1339-21][V.S.S.S.N,THAMBENAHALLI]02950
[1340-22][V.S.S.S.N,KADATHIPPURU temp attached to TAPCMS D.B pura]02270
[1341-23][T.A.P.C.M.S,SASALU]03080
[1342-24][T,A,P,C,M,S,GARUDAGALLU]01960
[1343-25][T,A,P,C,M,S,KANAKENAHALLI]0660
[1344-26][T,A,P,C,M,S,CHANNAVEERANAHALII]02990
[1345-27][V.S.S.S.N,BHAKTHARAHALLI temp attached to TAPCMS D.B pura]0970
[1346-28][V.S.S.S.N,ALAPPANAHALLI temp attached to TAPCMS D.B pura]01670
[1347-29][V.S.S.S.N,BANAVATHI]02800
[1348-30][V.S.S.S.N,DADHAGHATTAMADAGU]02170
[1349-31][31-MUNEGOWDA,JALIGERE,TMP attached V.S.S.S.N,THIPPURU]02190
[1350-32][T.A.P.C.M.S C.D.AGRAHARA]02180
[1351-33][T.A.P.C.M.S.KODIHALLI]22762
[1352-34][34-T.A.P.C.M.S,KADANURU]01840
[1353-35][V.S.S.S.N,DODDATUMAKURU]02760
[1354-36][MARUTHI YUVAKA RAITA SANGA,]01980
[1355-37][37-D MANJUNATHA,MALLOHALLI TMP attached T.A.P.C.M.S,KADANURU]02200
[1356-38][V.S.S.S.N,KANASAVADI]02820
[1357-39][V.S.S.S.N,HONNAVARA]03050
[1358-40][V.S.S.S.N,KANNAMANGALA]01230
[1359-41][V.S.S.S.N,RAMADENAHALLI]01980
[1360-42][V.S.S.S.N,PUTTAIAHANA AGRAHARA]02600
[1361-43][V.S.S.S.N,HALENAHALLI]01830
[1362-44][V.S.S.S.N,RAJAGHATTA]03370
[1363-45][V.S.S.S.N,THIMMASANDRA]12011
[1364-46][V.S.S.S.N,PINDAKURA THIMMANAHALLI]01090
[1365-47][47-V.S.S.S.N,KONAGHATTA]03460
[1366-48][48-V.S.S.S.N,SHIVAPURA temp attached V.S.S.S.N,KONAGHATTA]04170
[1367-49][SHRI ANJINEYA YUVAKA RAITA SANGA,LINGANAHALLI]01610
[1368-50][CHANNAKESHAVA, YUVAKA RAITA SANGA,MALLATHAHALLI]11551
[1372-54][T.A.P.C.M.S,HADONAHALLI]02240
[1373-55][T.A.P.C.M.S,KANTANAKUNTE]08320
[1374-56][V.S.S.N ,S.S.GHATI,Doddaballapura]01830
[1376-58][H.N.GOVINDARAJU, HIREMUDDENAHALLI]02640
[1377-59][V.S.S.N , GUNJURU, Doddaballapura TMP attached V.S.S.N ,S.S.GHATI,Doddaballapura]01650
[1378-60][V.S.S.S.N, GANTIGANAHALLI]09780
[1379-61][V.S.S.S.N, MALEKOTE]07540
[1380-62][V.S.S.S.N, MACHAGONDAHALLI,]02970
[1381-63][V.S.S.S.N, HEGGADIHALLI.]03240
[1382-64][V.S.S.S.N, BASHETTYHALLI]05560
[1383-65][V.S.S.S.N, MAJARAHOSAHALLI]06490
[1384-66][V.S.S.S.N, EAKASHIPURA]01540
[1385-67][V.S.S.S.N, ARALUMALLIGE]04950
[1386-68][T.A.P.C.M.S.KARENAHALLI]07060
[1387-69][CHIKKAMUNIYAPPA, KASUVANAHALLI Temp attached V.S.S.S.N, BASHETTYHALLI]02670
[1388-70][V.S.S.S.N, GUNDAMGERE]04320
[1391-73][GANGA RAJU, UJJANI]04590
[1393-75][T.A.P.C.M.S, DODDABALLAPURA T O ROAD]03000
[1394-76][M.S.ANANDA KUMAR DARJIPETE]03320
[1395-77][JANATHA BAZAR MARKET ROAD]04690
[1396-78][78-S.V Ganga Prasad, KUCCHAPPANAPETE, Doddaballapura Town, Doddaballapura]04490
[1397-79][P.Shivakumar, NAGARTHARAPETE]05130
[1398-80][T.A.P.C.M.S, THERINABEEDI]32753
[1399-81][JANATHABAJAJARA, KHASBAG]04020
[1400-82][C.S.CHANDRASHEKARAIAH, SHANTHINAGARA]05060
[18674-83][T.A.P.C.M.S ROJIPURA]03790
[18676-84][H L NARAYANA SETTY Vinayaka nagara]04230
[30001-85][Secretary TAPCMS, Doddaballapura, Sanjayanagara Extension Branch, Doddaballapura Taluk, Bangalore Ru]02610
[30002-86][Secretary, TAPCMS, Doddaballapura, Branch Rajiva Gandhi Extension, Near N. Gopal Building, Doddaball]02810
[30003-87][RAJANIKANTH Nagadenahalli]01830
[30004-88][M N KRISHNA FPS, HOSAHALLI]02980
[30237-1238][Goutham G FPS, Arodi]04280
[30577-1578][MURULI NR, FPS, CHILENHALLI]02870
TOTAL7262867

Top