Home The Statistics as on : Jun 7 2023 3:25AM Bottom Bottom
SHOP LEVEL WISE DELETED MEMBERS DETAILS
Shop NameNo Of Deleted Members Due To No UIdNo Of Members Permanently DeletedBalance Deleted Members Due To No UId
[2135-1][S.M.MODGEKAR , MUCHANDI]02900
[2136-2][B.R.AMBEDKAR HARIJAN EDU.SOC. ,MUCHANDI]02350
[2138-4][M.Y.DHAMNEKAR , ASHTE]03690
[2140-6][L B NAYAK, BUDRYANUR]61386
[2141-7][K.B.BUDRAGOL,KHANGAON(B.K)]03930
[2142-8][S.A.PATIL,CHANDAGAD]01920
[2143-9][KHADI G.S.S.SANGH HUDALI]110681
[2146-12][B.Y.KOCHARAGI , PANAGUTTI(SU)]03520
[2147-13][L.B.PUJERI.NANDI.TA L.B.PUJERI KENCHANATTI.FPS NO.15]05780
[2149-15][L.B.PUJARI,KENCHANATTI]0940
[2150-16][B.B.GUJNAL, DHARNATTI]03800
[2151-17][S.S.NAYAK, BHARAMYANATTI]01240
[2152-18][B.N.KONKERI,HALE BHARAMYANATTI]02810
[2153-19][V.J.S.K.H.U, TUMMARAGUDDI]08330
[2154-20][P.K.P.S.SANGH.LTD.MARIHAL]017100
[2155-21][B.G.PATIL, KARADIGUDDI]013370
[2156-22][B.A.JADHAV,HONNIHAL]18031
[2160-26][Y.S.PUJERI, KARAVINAKUNPI]01450
[2161-27][P.K.P.S.SANGH LTD.MODAGA]09770
[2162-28][R.G.PATIL,KHANGANV KH]03170
[2163-29][R.B.DESAI,SAMBRA]119731
[2164-30][M.M.AMATE, BALEKUNDRI KH]04870
[2165-31][SHANKARARAYYA MAHADEV HIREMATH, MAVINKATTI]03690
[2166-32][P.K.P.S.SANGH LTD.MUTAGA]18581
[2167-33][P.K.P.S. SANGH LTD.SHINDOLLI]04800
[2168-34][M.B.JAINOJI,BASARIKATTI]05040
[2170-36][P K P S BANK LTD, BENDIGERI]06970
[2171-37][P.K.P.S. SANGH LTD.MUTNAL]03170
[2172-38][I.V.NANDIHALLI, HALAGIMARDI]02980
[2173-39][S.S.BHALARE.BADAS KH]05850
[2174-40][P.K.P.S. SANGH LTD.GEJAPATI]01050
[2175-41][B G SARAWARI, KUKADOLLI]04430
[2176-42][P.K.P.S. SANGH LTD.ANKALAGI]09600
[2177-43][P.K.P.S.SANGH LTD. K.K.KOPPA]09300
[2179-45][Y.M.KARLEKAR, NAGENHATTI]0600
[2180-46][BELGAUM T.A.P.C.M.S. LTD.BELGAUM]017970
[2181-47][BELGAUM T.A.P.C.M.S. LTD.BELGAUM ,HUNCHANATTI]03950
[2183-49][N.M.KORE,MACCHE]06520
[2184-50][M.N.ANGOLKAR, MACCHE]04850
[2185-51][V.B.LOHAR,MACCHE]05020
[2187-53][BALAGAMATTI.T.A.TO BELGAUM T.A.P.C.M.S. LTD.BELGAUM (Piranawadi)FPS NO.46]0230
[2188-54][D.T.DESAI, KUTTALAWADI]0450
[2190-56][U.C.KAKTIKAR,YALLUR]03410
[2191-57][NAVHIND KRIDA MANDAL,YALLUR]02780
[2193-59][P.P.MANGALWADEKAR , YARMALE]01510
[2194-60][SMT.A.T.KUKADOLKAR,SULAGA Y]0650
[2197-63][B.B.PATIL,DEVAGIRI]01590
[2198-64][M.N.PATIL.JAFARAWADI.T.A. TO M.C. PATIL Goundwad FPS NO.70]0650
[2199-65][V.S.S.SANGH,KADOLI ,BAMBARAGA(SU)T.A. TO B.B. PATIL DEVAGERI FPS NO.63]02870
[2200-66][S.M.HANCHINAMANI, GUGARYANATTI]01910
[2201-67][S.K.RAJAI.KEDANUR]05500
[2203-69][S.O.KOTEKAR, KATTANABHAVI]02010
[2204-70][M.C.PATIL GOUNDWAD]02280
[2205-71][P.K.P.S. SANGH LTD.HINDALAGA]03740
[2206-72][M.F.KURANGI, BENKANAHALLI]05900
[2207-73][SMT.B.R.KUDALE, JYOTINAGAR GANESHAPUR]02650
[2208-74][Y.N.PATIL,SAVGAVN]01060
[2209-75][Rajaram Bhujang SHATWAI,SAVGANV]01920
[2211-77][M.Y.PATIL,MANDOLLI]03790
[2213-79][MANOHAR D.KAMBLE, BOKANUR]01960
[2215-81][K.D.PATIL RAKASKOP]01790
[2216-82][N.J.NALAWADE, BELAVATTI]01650
[2217-83][S.G.PATIL,BADAS INAM]0920
[2219-85][D.D.MORE,BIJAGANRI]02220
[2220-86][Y.P.BELGAONKAR, BIJAGARNI]03670
[2221-87][K.D.YALLURAKAR, KAVALEWADI(Can)]01430
[2222-88][P.R.HAJGOLKAR, DHAMANE(S)BAILUR]01650
[2224-90][GAJANAN B NAYAK.BASURTE(SU)T.A.TO S.V.C.C. TURMURI.FPS NO.109]62896
[2225-91][K.D.PATIL.KONEWADI.T.A.TO A D DAYAGONDE.BEKKINKERI FPS NO.93]1412214
[2226-92][Y.K.KESARKAR,ATIWAD]11071
[2228-94][SMT.S.D.ASTEKAR,GOJAGA]02180
[2229-95][SMT.A.P.BANDAGE, TURUMURI]02910
[2230-96][P.K.P.S.SANGH LTD.AGASAGE]012130
[2231-97][K.G.RAJAI.HANDIGNUR. T.A. TO S.K.RAJAI KEDANUR ,67]04710
[2235-101][G.B.PATIL , KANGRALI KH]02360
[2237-103][S.M.LADI, HOSIDDALHOND]02330
[2240-106][N.K.KALKUNDRIKAR, MANNUR]03110
[2241-107][JAI HANUMAN YUVAK SANGH,KUDREMANI]01550
[2242-108][A.K.MANNOLKAR, AMBEWADI]04110
[2243-109][S.V.C.C.SOCIETY, TURUMURI BACHI]22372
[2244-110][N.A.PUJARI ,SANTIBASTAWAD]06700
[2245-111][M.H.AMBOLKAR, WAGHAWADE]09070
[2246-112][A.M.JAMADAR, RANAKUNDE]0590
[2247-113][S.K.DUKRE,KINIYE]01110
[2248-114][P.K.P.S.SANGH LTD.KARLE]01070
[2249-115][K.B.CHIGARE,NAVAGE]02320
[2250-116][P.K.P.S.SANGH LTD.HALAGA]02950
[2251-117][SMT.S.B.MULIMANI, HALAGA]02110
[2252-118][SHRI KALMESHWAR DEVASTHAN ABIVRUDDI HAGU SAMAJ SEVA KAMITI CHANDANHOSUR]02760
[2253-119][N.B.PATIL,MASTMARDI]02490
[2254-120][G.B.PATIL, SHAGANAMATTI]0580
[2255-121][M.S.HIREMATH, TARIHAL]03210
[2256-122][MAHAVEER COSUMAR CO-OP SOCIETY, BASTAWAD]02150
[2257-123][K.R.CHOUGULE, BASTAWAD]01750
[2259-125][S.B.PATIL, MASAGOUDANATTI]01100
[2260-126][K.S.PATIL, KAMAKARHATTI]01000
[2261-127][R.B.PATIL, KODASAKOPP]03050
[2262-128][SMT.L.N.PACHAPURE, HIREBAGEWADI]04080
[2263-129][v.s.halasgi.HIREBAGEWADI.T.A. TO R.S.S.N. HIREBAGEWADI FPS NO.130]04870
[2264-130][R.S.S.SANGH, HIREBAGEWADI]07150
[2265-131][MAHARUDRAYYA S VASTRAD,ARALIKATTI]03610
[2267-133][P.K.P.S.SANGH LTD.KAKTI]06920
[2268-134][WALMIKI S.S.SANGH, KAKATI]19861
[2271-137][P.K.P.S.SANGH.LTD. KAKATI HONGA]04600
[2272-138][SMT.P.S.HIREMANI, HONAGA]13471
[2273-139][P.K.P.S.SANGH LTD.KAKATI.BENNALLI]01540
[2275-141][G.Y.VARAG.HEGGERI-HOSURA]04380
[2276-142][RAYAPPA RAMACHANDRA SANADI,SUTAGATTI]02340
[2277-143][MAHADEV D BANNIBAGI,HALABHAVI(SU)T.A.TO G.Y. VARAG H-HOSUR FPS NO.141]02690
[2278-144][S.M.V.S.S.N., MARANHOL.T.A.TO BELGAUM T.A.P.C.M.S.LTD. BELGAUM (Piranawadi)FPS NO.46]01140
[2279-145][K.L.KAMBLE, KANGRALI B K]02770
[2282-148][P.N.DESAI.HULIKAVI]01420
[2283-149][M.P.MATTIKALLANNAVAR,BASTAWAD]1211612
[2284-150][SMT S.B.DESAI, HALAGA]02680
[2285-151][G.L.WALAKE,UCHAGAON]04220
[2286-152][S.V.PATIL.KUDREMANI]01720
[2287-153][V.V.KUGAJI,YALLUR]02600
[2288-154][P.K.P.S.SANGH LTD.TARIHAL]02820
[2289-155][M.P.PATIL, BHADARWADI]1671
[2290-156][G.T.KUDACHI, BASTAWAD]02000
[2291-157][A V ANTOJI, BALEKUNDRI K H]04430
[2293-159][V.D.DHAMANEKAR,]01060
[2294-160][G.G.PATIL]01250
[2295-161][JAIHIND C.C.SY BELGAUM]01730
[2296-162][K.M.UPPAR]01490
[2299-165][SMT.LAXMI M.BADAVANACHE]0410
[2300-166][A.S.PATIL]02200
[2305-171][GAJANAN.V.JADHAV]0850
[2306-172][P.D.PATIL]0610
[2308-174][MALLESH G.CHOUGALE]0280
[2311-177][R.G.KILLARI]02460
[2312-178][MAHESH.S.BHADAVANKAR]01060
[2313-179][N.C.MUTAGI]01030
[2315-181][KANAKDAS KURI S SOCIETY.]0680
[2316-182][NAVBHART,CO.OP.SOCIETY.]0320
[2319-185][SHANTADURGA M.M.P. CO-OP SOCIETY.]01330
[2320-186][V.S.BADAWANAKAR]0660
[2324-190][MUMTAZ F.SHAIKAJI]01150
[2325-191][NARAYAN B.PATIL]01270
[2326-192][VIJAYA C. CO.SOCIETY.]01400
[2327-193][K M.JINARALKAR]0350
[2328-194][CITY AND CANTONMENT V.S.S.SY,]0980
[2331-197][A.I.UPPIN]0630
[2332-198][UDAY MAHADEV BALEKUNDRI]01040
[2334-200][PRAVEEN.SURESH.SULAKHE,18 Market Street]01490
[2335-201][CANTONMENT CATHOLIC CO-OP SOCIETY]01220
[2336-202][NGO CON.CO-OP,SOCIETY,]0980
[2337-203][SHARDOPASAN M. G.S.SY,]01120
[2343-209][NEKAR S.UTPADAKAR. SANGH.]01530
[2344-210][SHRI BASAVESHWAR,CO OP SY]01530
[2346-212][212- V B MUTAGEKAR TA TO 317 -AKSHATA STRI SHAKTI MAHILA SANGHA]01250
[2348-214][JANATA SEVA SANGH,]11201
[2350-216][Deepak Ramchandra PATIL.]01800
[2352-218][BELGAUM D.D.CLASSES LEAGUE.]01100
[2354-220][B.I.MATTIKALLI.(CAN)]01380
[2356-222][S.C.NAGARHALLI.]01780
[2357-223][M.M.PATEL,]01640
[2359-225][C.B.TYANAGI,]01680
[2361-227][ADARSH CON.CO.OP.SOCIETY]01240
[2362-228][ADARSH CO.OP SOCIETY]01710
[2363-229][ADARSH CON CO.OP SOCIETY]01800
[2364-230][ADARSH CON CO.OP SOCIETY]02110
[2366-232][R.A.DESAI.]01080
[2367-233][SHARADOPASAN,M,G,S,SSY,]0590
[2368-234][MAJAGAON.VSS.SANGH.]05070
[2369-235][V.G.SONAWADKAR.]0920
[2370-236][VISHWESHWRAYYA.CO.OP SOCIETY,]01060
[2372-238][P.K.P.S.SY BASAVAN KUDACHI]02380
[2373-239][VILLAGE COMMITTEE-1 KANBARGI]02810
[2374-240][VILLAGE COMMITTEE-2 KANBARGI]02520
[2375-241][UMAMAHESHWARI, & ASOCOATIES.BELGAUM]01170
[2376-242][BHUVANESHWARI CONS,CO.OP SY,]0910
[2377-243][243-SRI K.M.MAKANDAR]01420
[2379-245][ANAND SEVA,SANGH,VADAGOAN]01840
[2380-246][S.S.PATIL,]01760
[2383-249][NEKAR S U SANGH HINDAWADI]01800
[2384-250][V.S.VANI,]0710
[2385-251][M.B.HALAGEKAR.]12361
[2386-252][ARJUN.S.JADHAV.]0590
[2388-254][TAPCMS,SY,BEGAUM]01530
[2389-255][BELGAON B.D.C.C.]24412
[2390-256][VEERBHADRESHWAR,KHADI SANGH,]01030
[2391-257][GAJANAN Con CO.OP.SOCIETY]03000
[2392-258][S.S.NAIK]02160
[2393-259][DURGADEVI,VADDAR.L. CO.OP SY.]01850
[2394-260][PADMAVATI SANGH,ANGOL]01220
[2395-261][S.J.K SOCIETY,]01380
[2397-263][CHAIRMAN,GARIB HATAVO,JAN SEVA,MAHATMA. FULE,S,SANGH,FULE ROAD,CANCELED]0460
[2398-264][JWALA MALINI SANGH, ANAGOL,]01580
[2400-266][SHARADOPASANA M G,S,SANGH,ANGOL]0840
[2401-267][BHAGYODYA SOCIETY, ANAGOL]01780
[2402-268][BAHUBALI SANGH,]0400
[2403-269][SOMANATH.SEVA,SANGH VADAGOAN]01580
[2405-271][KRISNAVISHNU SEVA SANGH.]01330
[2406-272][S.G.BHOSALE,]0580
[2407-273][MAHILA,M-P,CO.OP SOCIETY,CAMP]0390
[2410-276][ANNAPURNA M,VIMOCHANA SANGH,]0880
[2413-279][B.B. ANCHI.]02160
[2414-280][MAHAVEER SOCIETY,]0780
[2416-282][JOTIRILING JANATA SY.]02430
[2417-283][RAGHAVENDRA SEVA SANGH,]01010
[2418-284][KORAVAR SEVA SANGH,]01630
[2419-285][MADHUKAR N.MALI]0740
[2421-287][M.S.TULASIGERI.]02120
[2422-288][RANI CHANNAMMA MAHILA MANDAL,]01940
[2423-289][SHARDOPASAN M G SANGH,]0910
[2424-290][MAJAGAON.V.S.S. SANGH.]04560
[2426-292][KRISHNAVISHNU SEVA SANGH,]01490
[2427-293][SHIDDLIJENSEVA SANGH,NGESHWAR]01100
[2428-294][BELGAON B.D.C.C.]01770
[2429-295][SAMAJ SEVA SANGH,]02230
[2430-296][GOUTAM SEVA SANGH,]02080
[2431-297][CITIZEN WELFARE ASSOCIATION VAJREGALLI]02370
[2432-298][SHRI.NAYAN.B.GAVANDI]0980
[2435-301][MALLIKARJUN Jansesva.SANGH]01330
[2437-303][V.S.S.SANGH ANAGOL]0890
[2438-304][RENUKA SEVA SANGH KAKATIVES]01220
[2440-306][SMT,VIDHYA,VINAYAK JOSHI,]02310
[2441-307][SADASHIVNAGAR, MAHILA MANDAL,MANDAL]01220
[18308-308][SMT LEELA.V.MUTAGEKAR]0530
[18309-309][AKKAMAHADEVI MAHILA VIMOCHANA SANGH]01710
[18497-314][Sri Mahalaxmi Strishakti Sangh]01320
[18499-316][Shridevi bachward Mahila Sangh]01260
[18500-318][Ambika Stri Shakti Sangh]01790
[18501-312][raj rajeshwari mahila sangha]02000
[18504-317][AKSHATA STRI SHAKTI MAHILA SANGHA]31333
[18505-313][Shri Akkamahadevi Shtri Shakti sangh]03010
[18506-327][SHRI LAXMI MAHILA SEVA SANGHA]01390
[18508-323][BUDDHA MULTIPURPOSE WELFARE SOCIETY]03310
[18509-325][SHRI DANESHWARI STRISHAKTI M.SANGH]02120
[18510-322][JILLA KORAM KORAVARA SANGH]0910
[18511-319][SMT POOJA D KAREKAR]02030
[18512-321][Salim Abdulkarim Hosmani]0750
[18513-324][Surekha G Kagalakar]01570
[18514-328][BALAPPA S KAMBLE]02030
[18515-326][SANGEETA S GANACHARI]0770
[18516-320][SHREE DURGA MAHILA MANDAL]0680
[18517-315][KAMALADEVI STRI SHAKATI SEVA SANG MUTYANATTUI(CAN)]01860
[30001-329][SHRI GANGA MAHILA SEVA SANGH]01000
[30002-330][saraswati mahila seva sangh]11971
[30003-331][shri renukadevi swasahaya sangh Kanabargi]02720
[30004-332][annapurneshwari nirgatik vidhava sangh]01450
[30005-333][shri shankar shivappa malagi]0460
[30006-334][mahalaxmi nagar strishakti svasahaya sangh]01330
[30007-335][Sydappa Ningappa Patil]01190
[30009-337][rajshekar talavar]02440
[30010-338][sagar co-op sy ltd]0790
[30012-1157][157-S V SIDDANNAVAR (CAN)]0430
[30013-1158][S.D.S.S.S.M.S.BHODAKYANATTI]2030420
[30014-1159][P.K.P.S.BANK LTD, DHAMANE(S)]03940
[30015-1161][161-SUDHAKAR YALLAPPA PATIL, KANGRALI KH]0970
[30016-1162][ALAKNANDA S KHAVRE PRESIDENT S.M.M BHAVANI NAGAR]01040
[30017-1163][BALAJI SVA SAHAY SANGH.VIJAY NAGAR HINDALAGA]0570
[30018-1164][INDIRA ANNAPPA MADIWALAR, HOSA VANTAMURI]06250
[30019-1165][SMT.BHARATI SHRIDHAR METRI , KANGRALI B K]02600
[30020-1160][Smt.N K KAMBALE , GANESHAPUR HINDALGA]03180
[30021-1166][SECRETARY PKPS,KALKAMB]02980
[30022-1167][Sri Durgamata PKPS,sangh Sonoli]1211012
[30023-1168][Hudali P.K.P.S.]04300
[30024-1169][Sri Brahmalinga PKPS Society Ltd. FPS, Nilaji]05360
[30025-1170][SHRI SUNIL JOTIBA GINDE FPS, YALLURU]02180
[30026-1171][SHRI VIRABHADRA PRATHAMIKA SAHAKARI SANGH NIYAMIT FPS, KURIHAL]0700
[30027-1172][SAI WELFARE SOCIETY FPS, NEW GANDHI NAGAR]02220
[30028-1173][Shri Gajanan Parashuram Patil,FPS]02880
[30232-1233][Shri Balchandra Bhimrao FPS, Kokitkar]01980
[30280-1281][Sainik Co-Operative Credit Society Limited. FPS, Uchagaon]0920
[30301-1302][Shri Umesh Ramesh Patil FPS, Kangrali KH]01800
[30302-1303][Prakash Narayan Bhandari, FPS]01300
[30304-1305][Prathamika Krishi Pattina Sahakara sangha,FPS, Santibastwad]03270
[30305-1306][BIRESHWAR CO-OP SOCIETY LTD FPS, KAKATI]04640
[30420-1421][SHRI SWAPNIL BHIMRAYI KATABALI FPS, BHOOTRAMANHATTI]04750
[30428-1429][SHRI BALU DEVAPPA GHODSE FPS, HANGARAGA]4121741
[30429-1430][SHRI SIDRAI BALAPPA BUNOOR FPS, HULYANOOR]01340
[30432-1433][PKPS FPS, VIRAPANKOPPA]91549
[30446-1447][OKKALUTANA HUTTUVALLI MARATA SAHAKARI SANGHA (TAPCMS) FPS, NANDIHALLI]02610
[30447-1448][SHRI JAGADISH CHANNABASAYYA YENAGIMATH. FPS, BELAGAVI]01160
[30448-1449][SHRI KUTUBUSAB ALISAB BANDI.FPS,RANGDOLLI]03750
[30449-1450][SHRI NARAYAN GANGARAM NANDYALKAR. FPS,DESUR]01360
[30468-1469][SHRI AKEEB AMIRSAAB SANADI.FPS, BALEKUNDRI]04730
[30491-1492][THE GANESH MARKANDEYA MULTIPURPOSE CO-OP SOCIETY NIYAMITA, FPS, UCHAGAON]04690
[30570-1571][SHRI BASANGOUDA BALASAHEB PATIL, FPS, BASSAPUR]03740
[30571-1572][SHRI SANJAY DHOLAPPA SAVANT, FPS, BAKANUR]0710
[30610-1611][SHRI YOGESH ARJUN KOMANACHE. FPS, DHAMANE(S)]02040
[30639-1640][BELAGAVI TALUKA AGRICLTURAL PRODUCE PROCESSING CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, BELAGAVI]01350
[30644-1645][RAJAHANSAGAD GRAMABHIRUDDI HAGU VIVIDODDESHAGAL SANGH RAJAHANSAGAD]03290
[30674-1675][SHRI DASHARATH ARJUN PATIL, FPS]02020
[30717-1718][THE BELAGAVI TAPCMS, KHADARWADI]04090
[30722-1723][SRI RENUKADEVI PKPS, DESUR]01300
[30723-1724][KRANTIVEER PKPS, DESUR]0550
[30726-1727][THE BELAGAVI TAPCMS, MANNIKERI]02670
[30727-1728][THE BELAGAVI TAPCMS, HOSAVANTAMURI]07330
[30833-1834][THE BELAGAVI TAPCMS, ALATAGA]02100
[30834-1835][SHRI JOTIBA DHARMANT DHAYGONDE,BEKKINKERI]0940
[30835-1836][SHRI NAMADEV CHANDRAKANT PATIL.CHANDUR]02350
[30838-1839][THE BELAGAVI TAPCMS KADOLI]17761
[30839-1840][THE BELAGAVI TAPCMS KALLEHOL]05230
[30840-1841][THE BELAGAVI TAPCMS SULEBHAVI]119301
[30841-1842][SHIVANERI PKPS KANGRALI (BK)]0840
[30843-1844][KALPANA SHAMSUNDAR MUCHANDI.SULAGA (U)]03020
[30845-1846][BALAJI MULTI PURPOSE CO-OP SOCIETY ,LTD SULAGA (U)]03410
[30885-1886][SHRI ADIVEPPA MALLAPPA MALAGI, NINGYANATTI]01810
[30929-1930][PRABUDDA BHARAT SCST VIVIDHA UDDESHAGAL SAHAKRI SANGH NIYAMIT,DHAMANERANGI, KANGRALI K.H]01180
[30979-1980][SHRI BHAGYALAXMI URBAN CO-OP CREDIT SOCIETY NIYAMIT KAKATI]0860
[30991-1992][SHRI LAXMI SANGH, BACHI]01420
[31057-2058][SHRI NAGANATH PKPS BEKKINKERI]01840
[31114-2115][SHETAKARI VIKAS PKPS YALLUR]0970
[31117-2118][PKPS ALARAWAD]02200
[31118-2119][SHRI PRASAD MARUTI BOKADE.BELAGUNDI]05570
[31189-2190][VITTAL BEERDEV KURI MATTU UNNE ABHIVRIDDI SAHAKARI SANGH NIYAMIT MUTAGA]02540
[31190-2191][LOKHIT SOUHARD SAHAKARI NIYAMIT YALEBAIL.]0520
TOTAL14083129140

Top