Home The Statistics as on : Jun 24 2022 2:58AM Bottom Bottom
SHOP LEVEL WISE DELETED MEMBERS DETAILS
Shop NameNo Of Deleted Members Due To No UIdNo Of Members Permanently DeletedBalance Deleted Members Due To No UId
[2477-36][WOMENS M.P.SO. PATTANAKUDI]06240
[2478-37][VSS WALAKI(SU)]08940
[2479-38][G.S.S.RAMPUR]02190
[2480-39][A.S.SWAMI KHADAKLAT]02890
[2481-40][V.S.S.KHADAKLAT]03330
[2482-41][P.A.CHAVAN KHADAKLAT]03300
[2483-42][R.M.CHANDRAKUDE TAPAKARWADI]01310
[2484-43][R.A.KADAGAVE NAVALIHAL]03410
[2493-52][S.K.PATIL SANKANWADI]01980
[2494-53][G.S.S.DHULAGANWADI]02730
[2495-54][BRAMHADEV CO.SOCIETY YADYANWADI]03590
[2500-59][BIRASIDDESHWAR GSS-SOCIETY NAYINGLAZ]06030
[2502-61][DR.AMBEDKAR M.P.S.KHADAKLAT]1360613
[2503-62][WEST ZONE V.S.S.KHADAKLAT]02550
[2506-65][B.B.CHOUGALA KUTHALI]03960
[2508-67][G.S.S.NEJ]05400
[2510-69][G.S.S.JANWAD]02880
[2514-73][V.S.S.SHIRGAON]04880
[2515-74][H.G.V.S.S.SHIRGAONWADI]01830
[2516-75][S.P.PATIL,GIRGAON]0910
[2517-76][I.S.PATIL CHINCHANI]06040
[2518-77][VEER SEVADAL KUPPANAWADI]0660
[2519-78][HALASIDDANATH U.M.HANDYANWADI]01690
[2525-84][G.S.S.SHAMANEWADI]03240
[2526-85][G.S.S.HIREKODI]05660
[2527-86][OM CUSTOMER SOCIETY HIREKODI]05950
[2528-87][DR.AMBEDKAR Y.M.BASAVANALGADDE]02830
[2529-88][Jai Bhim Cu.Co.sy Nanadi]02770
[2530-89][GSS NAGARAL(SU)]07790
[2531-90][G.S.S.EXAMBA]03700
[2532-91][M.P.SOCIETY EXAMBA]03200
[2533-92][RANAJUNJAR Y.M.YADYANWADI(SU)]1141
[2534-93][K.V.S.S.MALIKWAD]03980
[2535-94][G.S.S.YADUR]03450
[2536-95][JANSEVA V.U.SANGH HALEYADUR]03830
[2537-96][G.S.S.CHANDUR]05310
[2538-97][S.S.KHOT NANADIWADI]01540
[2540-99][PKPS.MANJARI]014840
[2542-101][KRISHNAMAYI V.U.SY.MANJARIWADI]02200
[2543-102][P K P S KALLOL]02710
[2544-103][PKPS INGALI]05870
[2545-104][L.S.M.P.ANKALI]02300
[2546-105][A M SHETTY ANKALI]42004
[2547-106][A.I.KORE,ANKALI]2529225
[2548-107][V B KAMTE.ANKALI]02990
[2549-108][V.M.BUBNALE SHIDDAPURWADI]01990
[2550-109][G.S.S.KADAPUR]02910
[2551-110][DR.AMBEDKAR CO-SOCIETY KADAPUR]02760
[2552-111][PKPS,KERUR]09470
[2553-112][SIDDESHWAR PKPS KERUR]07010
[2554-113][N.B.AKKOL RUPINAL]01500
[2555-114][M.K.PATIL JODKURALI]06210
[2556-115][G.S.S.JODKURALI]06010
[2557-116][G.S.S.NAGARMUNNOLI]02180
[2558-117][SIDDESHWAR KURI CO-OPP SOCIETY NAGARMUNNOLLI]01900
[2559-118][G.S.S.BELKUD]05370
[2560-119][G.S.S.UMARANI]011420
[2561-120][GSS ITNAL(SU)]03050
[2562-121][G.S.S.KABBUR]02990
[2563-122][UNNE UTPADAKARA SOCIETY KABBUR]03400
[2564-123][P.A.KULKARNI KABBUR]01570
[2565-124][M.P.S.KABBUR]01860
[2566-125][BASAVESHWAR CO.OPP SOCIETY KABBUR KENCHANATTI]03650
[2567-126][B S Shiragur vijayanagar]04760
[2568-127][M.Y.CHUDAPPAGOL JAGNOOR]07200
[2570-129][V.B.PUJARI ARBYANWADI]01710
[2572-131][R.V.KHOT JODHATTI]0940
[2573-132][M R KUNYAGOL MAMADAPUR.K.K]02170
[2575-134][V.S.S.KARGAON]04100
[2576-135][JAYASHRI SHIRHATTI HANCHINAL.K.K]01730
[2577-136][KALMESHWAR CO.OPP SOCIETY DONWAD]01380
[2579-138][CON.CO.OP.SOCIETY BAMBALWAD]02310
[2580-139][S S BENDWADE BENNIHALLI]0940
[2582-141][V.S.S.KAMATYANATTI]03530
[2583-142][P.K.P.S. KAROSHI]02410
[2584-143][CON.CO.OP.SOCIETY KAROSHI]02050
[2585-144][SHIVBASAV V.V.S.MUGALI]02100
[2586-145][R.S.CHOUDANNAVAR KHAJGOUDNATTI]02330
[2587-146][V.S.S.MAJALATTI]02310
[2588-147][G.S.S.WADRAL]04030
[2589-148][BASAVESHWAR CO-OPP SOCEITY JAINAPUR]26262
[2590-149][DR.AMBEDKAR Y.MANDAL TORANHALLI]01820
[2591-150][KRISHNAMAI CO.SY TORANAHALLI]02200
[2592-151][VSS BIDROLLI(SU)]01110
[2593-152][VSS HATTARWAT(SU)]02690
[2594-153][SMT SHOBA NAGUGOUDA PATIL MANGNOOR]02050
[2596-155][CHIKKODI CO. SOCIETY NO.1]53715
[2597-156][CHIKKODI CO- SOCIETY NO 2]04080
[2600-159][MAHILA CO. SOCIETY CHIKKODI]0930
[2601-160][GARIBI HATAO CO SOCIETY CHIKKODI]01720
[2603-162][BANASHANKARI CO. SOCIETY CHIKKODI]02040
[2604-163][JAI BHIM V.V.SANGH CHIKKODI]0970
[2605-164][L.S.M.P.EAST SADALGA]03570
[2606-165][L.S.M.P.WEST SADALGA]03150
[2608-167][P.R.MARAJAKKE SADALGA(CAN)]02640
[2610-169][BEERA SIDDESHWAR CO SOCIETY WADAGOL]0680
[2636-195][G.S.S.PANGERI.A(SU)]02310
[2637-196][G.S.S.RAMPUR CHIKKALWAL(SU)]02800
[2638-197][G.S.S.NAGARMUNNOLI BELAGALI(SU)]0860
[19122-215][JAI KISAN SEVA SANGH INGALI]05950
[19126-218][SANJAY MANE CHIKKODI]02660
[19127-219][KRANTIVEER K U U SY KAROSHI]03400
[19128-220][SHIDDARTH SC ST SADALAGA]01310
[19129-221][S K PATIL CHIKKODI]02160
[19130-222][P B HALIJOLE KAROSHI]02360
[19137-229][SMT PRATIBHA A GAIKWAD PATANKODI]04090
[19139-231][SANTOSH PRAKASH KATTIMANI CHIKKODI]01340
[19140-232][Rahul Minority V U S S Chikkodi]01840
[19141-233][SHIV PUTRA BOKARE CHIKODI]02060
[19143-235][SMT SANGEETA PATIL DONWAD]01650
[19144-236][PURVA BHAG PKPS KABBUR]01780
[19147-239][YANNE BEEJ BELEGAR CO OP SY NAGARMUNNOLI]01840
[19150-242][SHRI S A TAKALE PATANKODI]05600
[19214-100][G.S.S.(MAHALAKSHMI M.P.SOCIETY)(SU)]01580
[30002-503][Sri Lakmi PKPS, Janawad]01710
[30003-504][Sri Chandreshwar PKPS,Chandur]03320
[30004-505][PKPS, Bambalwad]02030
[30005-506][PKPS, Kothali-Kuppanwadi]03550
[30011-512][PORVA BHAG PKPS FPS, KALLOL]04240
[30012-513][Jai Hanuman Prathamika Krashi Pattina Sahakar Sangha Ltd. FPS, Mugali]01200
[30013-514][Shri Laxmi Prathamika Krashi Pattina Sahakar Sangha Ltd. FPS, Pogatyanatti]01530
[30014-515][Beersiddeshwar K.S.H.U.U.Sangh Nainglaj]04100
[30015-516][Shree Basaveshwar P.K.PS KALLOL]01790
[30016-517][Shree Basveshwar P.K.P.S Yadurwadi]01960
[30017-518][Shree Acharyaratna Deshbhushan P.K.P.S Kothali]02180
[30176-1177][Ashajyoti Mahila PKPS Niyamita, FPS Examba]02600
[30177-1178][P.K.PS NAVALIHAL, FPS]01730
[30227-1228][Shri Halasiddhanath Vivid Uddeshagala Sahakari Sangh Niyamita FPS, Nej]04620
[30229-1230][Shri Doodhganga PKPS FPS, Sadalaga]01580
[30279-1280][Prathamika krishi pattina sahakara sangha FPS KUNGTOLLI]01950
[30489-1490][SHRI NAGARAJ MANOHAR KATTIMANI.FPS, CHIKKODI]01480
[30643-1644][PKPS, FPS, NANADI]02370
[30668-1669][PKPS, VADAGOL]0480
[30669-1670][SHRI AMIT SURESH CHAKRE, FPS, YADURWADI]01210
[30671-1672][JAI KISAN PKPS, SHAMANEWADI]02740
[30673-1674][SHRI BASAVESHWAR PKPS ARABYANWADI]0320
[30728-1729][KANAKASHRI PKPS MEERAPURHATTI]01390
TOTAL504285650

Top