Home The Statistics as on : Jun 24 2022 2:58AM Bottom Bottom
SHOP LEVEL WISE DELETED MEMBERS DETAILS
Shop NameNo Of Deleted Members Due To No UIdNo Of Members Permanently DeletedBalance Deleted Members Due To No UId
[18372-126][P V PATTANNASHEETY. M K HUBLI]0400
[18380-125][R S PATIL, KADROLLI]0140
[18383-37][P K P S BANK, HOLINAGALAPUR]060
[18384-39][S S BEVIN,KADATANAL]040
[18385-134][GRAMADEVI M M, GUDADUR]080
[18386-49][A V YARAGOPPA, HUNASHIKATTI]0290
[18387-53][R K HUBBALLI, TURAMARI]090
[18388-52][SHRI VIVEKANAND G S, KALABHAVI]0550
[18389-51][B M AVARADI, KOTABAGI]0220
[18390-42][L S M P SOCIETY, KHODANAPUR]0380
[18391-38][PRAKASH NINGAPPA BHANVI @ PUJERI, KULAMANATTI]030
[18392-82][N B PATIL, CHIKKANANDIHALLI]0110
[18393-47][SHRI CHANNABASAVESWAR J S V U S, JAMALUR]0140
[18394-40][V S S SANGHA, HIRENANDIHALLI]0130
[18395-58][V S S SANGH D.SHIGIHALLI]0100
[18402-75][V. S. S. SANGH. M K HUBLI]0330
[18404-78][V. S. S. SANGH. VEERAPUR]060
[18409-50][V.S.S.SANGH. KADROLLI]0150
[18410-77][VSS SANGH DASTIKOPPA]0110
[18411-79][V.S.S.SANGH TURAMARI]0410
[18415-54][V.S.S.SANGH. AMBADGATTI]0190
[18416-56][A R KALLIMANI. HONNIDIBB]070
[18419-41][P.K.P.S BANK PATTIHAL,K.B]0480
[18433-55][V,S,S,SANGH, HULIKATTI K A]0110
[18434-67][B S ASUNDI,KITTUR]0230
[18435-88][K N K B SANGH, KITTUR]0170
[18436-70][S K ITAGI,KITTUR]0240
[18438-57][S K ITAGI, BACHHANAKERI]030
[18439-63][G B PARAVANNAVAR, AVARADI]040
[18440-81][R S PATIL, BASSAPUR]070
[18441-65][A S ITAGI, NICCHANAKI]0140
[18442-66][V S S SANGH, NICCHANAKI]050
[18443-64][M L DURGADI, DOMBARAKOPPA]0140
[18444-60][V S S SANGH, TIGADOLLI]020
[18445-72][V S S SANGH, TIGADOLLI 2]040
[18446-62][S K ITAGI,HONNAPUR]040
[18447-128][A R KULKARNI, DEGULAHALLLI]050
[18449-61][U M AVARADI,DEGAON]0270
[18451-87][SMT. M C YAMMI, GIRIYAL K A (CAN)]0130
[18452-131][A B GHIVARI, KULAVALLI]060
[18453-132][A B GHIVARI, KATRIDADDI (ATT)]050
[18454-85][A I HAVALDAR, DEMATTI]060
[18457-137][S K ITAGI,MALLAPUR K A]0130
[30002-141][M N VAKKUND KITTUR]0140
[30003-142][S B HUBBALLI SHIVANUR]090
[30005-144][S K Itagi, Kittur]030
[30013-152][PKPS FPS, UGARKHOD]0120
[30018-157][P.K.P.S Hunashikatti]000
[30203-1204][P.K.P.S, FPS Margankoppa]060
[30230-1231][Shri Anand Kareppa FPS, Hurakadli]080
[30614-1615][PKPS, BAILUR]0120
TOTAL07270

Top