Home The Statistics as on : Jun 30 2022 2:59AM Bottom Bottom
SHOP LEVEL WISE DELETED MEMBERS DETAILS
Shop NameNo Of Deleted Members Due To No UIdNo Of Members Permanently DeletedBalance Deleted Members Due To No UId
[3844-2][F.P.S.Jaisinghpura]02650
[3846-4][Pragathiparasangha]25312
[3847-5][R.S.S.N. Yashvanthnagar (attached) pragathipara sanga yaswanthanagar]01990
[3848-6][V.S.S.N. Bandri]08460
[3849-7][F.P.S.Nidagurthi]06330
[3850-8][F.P.S Chikkakereyaginahalli]04950
[3851-9][F.P.S.Hulikunte]03090
[3852-10][F.P.S.Hirekereyaginahalli]06920
[3853-11][V.S.S.N. Sovenahalli]06910
[3854-12][F.P.S.Agrahara]13561
[3855-13][F.P.S.Genathikatte(attached to.H.K.Halli)]14041
[3856-14][F.P.S.Ankamanal]03010
[3857-15][F.P.S. D.Mallapura]06840
[3858-16][F.P.S.Kalingere]02270
[3859-17][V.S.S.N. Chornuru]08930
[3860-18][V.S.S.N .Bommagatta]27122
[3861-19][F.P.S.Bommagatta]14641
[3862-20][F.P.S.Thumbaraguddi]05690
[3863-21][F.P.S.Swamyhalli]04290
[3864-22][F.P.S.Nagenahalli]02980
[3865-23][Sheliyappanahalli. (I.C)(Kotrappa Bommagattta]14501
[3866-24][F.P.S.Gollalingamanahalli]04120
[3867-25][S.E.S.Bhujanganagara]04390
[3868-26][F.P.S.Muraripura]0860
[3869-27][F.P.S.Narayanapura]01070
[3870-28][F.P.S.Narasapura]26842
[3871-29][Smayar Society Devagiri]25132
[3872-30][F.P.S .Tharanagar]08300
[3873-31][V.S.S.N.Nagalapura]24992
[3874-32][V.S.S.N. Thaluru]05940
[3875-33][F.P.S.Vaddu-1]04070
[3876-34][Basaveshwarayuvakasangh Vaddu-2]43634
[3877-35][S.P.C.S.Sangha Krishnanagar]07610
[3878-36][F.P.S.Kurekuppa]05760
[3879-37][F.P.S.Thoranagallu.R.S-1]23212
[3880-38][F.P.S.Thoranagallu.R.S.-2]43774
[3881-39][Thornagallu Grama. IC MANJULA]26332
[3882-40][V.S.S.N. Hosadaroji]27382
[3883-41][F.P.S.Haledaroji]01710
[3884-42][F.P.S.Madapura]12181
[3885-43][V.S.S.N.Anthapura]13141
[3886-44][F.P.S. Kodalu(Attached Chikkanthapura)]02280
[3887-45][F.P.S.Chikkanthapura]22002
[3888-46][F.P.S Thumati IC PACS ANTHAPUR]02920
[3889-47][F.P.S Vittalapura-1]01730
[3890-48][F.P.S.Vittalapura-2]22882
[3891-49][V.S.S.N .Metriki]23822
[3892-50][F.P.S. M.Lakkalahalli]04130
[3893-51][F.P.S.Rajapura]15921
[3894-52][F.P.S.Ubbalagandi]14811
[18322-57][R.S.S.S.N Sandur]05730
[18323-58][Youthculture]01930
[18324-59][Friends Socitey]13081
[18325-61][Karthikeya]03690
[18326-62][Chapparadahalli FPS]112821
[18327-63][FPS Sandur]03700
[18330-60][Shivaleela]01860
[30001-64][T SHIVARAJA FPS, DOWLATPUR]03360
[30409-1410][BASAVARAJ G FPS, SUSHILA NAGAR]08130
TOTAL402697040

Top