Home The Statistics as on : Jul 7 2022 2:50AM Bottom Bottom
SHOP LEVEL WISE DELETED MEMBERS DETAILS
Shop NameNo Of Deleted Members Due To No UIdNo Of Members Permanently DeletedBalance Deleted Members Due To No UId
[4786-1][B.Y.M.AINAPUR LT (Atthd to BMM HITNALLI)]04010
[4787-2][V.S.S.AINAPUR]03490
[4788-3][J H S.S.S.BURANAPUR]03900
[4789-4][V.S.S. MADABHAVI]07080
[4790-5][G.M.MADABHAVI LT.]06570
[4791-6][V.S.S.KAVALAGI]04460
[4792-7][V.S.S.HONNUTAGI]06700
[4793-8][G.M.KUMATAGI LT]03050
[4794-9][AFSA MAHILA SAHAKARI SANGH KUMATAGI]03190
[4795-10][KAGGOD HALU UTPADAKARA SANGH]04170
[4797-12][V.H.S.S. HADAGALI LT 1]000
[4800-15][D.T.S. ANKALAGI]09810
[4801-16][PKPS SHIVANAGI]018480
[4802-17][G.M.SHIVANGI LT]01130
[4803-18][G.M.KATAKANHALLI]04870
[4804-19][V.S.S. HEGADIHAL]04140
[4805-20][G.M.HEGADIHAL LT]03180
[4806-21][S.Y.M. UTNAL LT 1, 2]04410
[4807-22][G.M .UTNAL]02840
[4808-23][SRI B M M HITTINAHALLI]08160
[4809-24][G.M.JUMANAL]04250
[4812-27][G.M. MAKANAPUR LT 2]03360
[4813-28][G.S.S. SHIRANAL]04090
[4814-29][F.S.C.S.KANNUR]07620
[4815-30][MALI CON-CO -OP SOCIETY KANNUR]09970
[4816-31][A.D.S MADASANAL]04410
[4817-32][ADS KANNUR]04600
[4818-34][H.B. BHANDI DOMANAL]02450
[4819-35][G.M.ALIYABAD LT- 2]06680
[4820-36][G.M.ALIYABAD LT 2(PANGRUNDADDI&ALIYABAD LT 1)]08760
[4821-37][G.M.ALIYABAD]04190
[4822-38][J.H.Y.S GUGADADDI]02860
[4823-39][S.B.S. INGANAL]0910
[4825-41][S.Y.M. DHANWAD HATTI]01510
[4826-42][FSCS NAGATHAN]017740
[4827-43][PKPS JAMBAGI-A]06160
[4828-44][M.G.Y.S . JAMBAGI - A]04510
[4829-45][M.G.M HONNALLI]06710
[4830-46][V.S.S ARAKERI]07880
[4831-47][G.M. ARAKERI LT 2]01780
[4832-48][G.M.ARAKERI LT 3]01900
[4833-49][B.Y.M. SIDDAPUR - A]04860
[4834-50][G.M.ARAKERI LT 1,4,5]02140
[4835-51][A.G.M.BARATAGI]01250
[4836-52][G.M.TARASEWADI]0250
[4837-53][G.M.BARATAGI LT 1]01810
[4838-54][G.M. BARATAGI LT 2 A]0310
[4839-55][G.M. BARATAGI LT 2B]0310
[4840-56][J.B.Y.M. BARATAGI L.T 3A + 3B]03990
[4841-57][G.M. BARATAGI LT 4]0580
[4842-58][G.M.BARATAGI LT 5]02430
[4843-59][S.Y.M KANNNAL LT]0400
[4844-60][G.M.KANNAL]02950
[4845-61][PKPS TIDAGUNDI]03150
[4846-62][V.S.S. BOMMANAHALLI]04040
[4847-63][G.M.GUNKI]06910
[4848-64][G.M. MINCHANAL]01290
[4849-65][PKPS MINCHANAL LT]04670
[4850-66][J.B.Y.M. MINCHANAL RS]0690
[4852-68][G.M.HANCHANAL L .T 1,2,3]03260
[4853-69][M.G.Y.S.JAMBAGI-A(AHERI LT)]04800
[4854-70][M.G.Y.S.JAMBAGI-A(AHERI)]08000
[4855-71][G.M.KARADADADDI]02630
[4857-73][V.L.G.S TORAVI]05550
[4858-74][G.M. ATTALATTI LT]04420
[4859-75][B.S.S ATTALATTI]04230
[4860-76][G.M.RATANAPUR]03720
[4861-77][V.S.S TAJAPUR H]04680
[4862-78][G.S.S TIKOTA]023350
[4864-81][V.S.S KOTYAL]09890
[4865-82][G.Y.M RAMAPUR]02420
[4866-83][BBTS HONAWAD]04000
[4867-84][P.G.S HONAWAD]07630
[4868-85][AYM HONAWAD]04370
[4869-86][V.S.S. BABANAGAR]016920
[4870-87][V.S.S BIJJARAGI]06300
[4871-88][A.Y.M. BIJJARAGI]02230
[4872-89][V.S.S KANAMADI]010650
[4873-90][ATS KANAMADI]01820
[4874-91][CHAIRMAN SHRI KALIKADEVI MAHILA MANDAL KESARAL LT-3]01410
[4875-92][G.M.ITAGIHAL KH]02800
[4876-93][G.M. ITTANGIHAL]02640
[4877-94][G.M. ITTANGIHAL LT 1]01040
[4878-95][G.M. ITTANGIHAL LT- 3]0540
[4879-96][G.M. LOHAGAON LT]02100
[4880-97][V.S.S. LOHAGAON]03690
[4882-99][G.M. DHANNARAGI]03650
[4883-100][G.M. SIDDAPUR K]02110
[4884-101][H.Y.M MALAKANDEVARHATTI]02320
[4885-102][G.M. SOMADEVARHATTI]03060
[4886-103][S.Y.M SOMADEVARHATTI LT 1,2,3]06600
[4887-104][A.E.S JALAGERI]02680
[4888-105][G.M. JALAGERI LT 1]03800
[4889-106][G.M. JALAGERI LT 3]01710
[4890-107][G.M. JALAGERI LT 4]01140
[4891-108][G.M.JALAGERI LT 5]0620
[4892-109][G.M. VITHALAWADI]0860
[4893-110][G.S.S YATNAL]02930
[4894-111][V.S.S TAKKALAKI]02200
[4895-112][GRAM MANDAL TAKKALAKI LT]05070
[4896-113][G M HUBANUR]03020
[4897-114][G M HUBNUR LT]01990
[4898-115][S T S KALAKAVATAGI]63026
[4900-117][H Y M ALAGINAL]02690
[4901-118][CHAIRMAN SSSVSS KHATIJAPUR]02610
[4903-120][S Y M SANGAPUR (B)]01220
[4904-121][B SC ST BABALESHWAR]01520
[4905-122][G C C S BABALESWAR]06150
[4906-123][V S S NIDONI]03960
[4907-124][G M NAGARAL]03670
[4908-125][PDO GRAM PANCHAYAT KUMATHE]07790
[4909-126][G M TIGANIBIDARI]03730
[4910-127][G M HOKKUNDI]03420
[4911-128][CEO HALU UTPADAKAR SAHAKARI SANGH YAKKUNDI]01920
[4912-129][V S S ARJUNAGI]04100
[4913-130][PKPS KATRAL]04750
[4915-132][V S S KAKANDAKI]020370
[4916-133][V S S SHEGUNSHI]01790
[4917-134][V S S MADHUGUNKI]02880
[4918-135][G M KHILARHATTI K]08770
[4919-136][M G S S MAMADAPUR]011630
[4920-137][M G S S UPPALDINNI]010000
[4921-138][V S S JAINAPUR]06130
[4922-139][PKPS HANGARGI]04020
[4923-140][G M BELLUBBI(ATTCH TO VSS JAINAPUR)]06160
[4924-141][Y M HALAGANI(Attch to CHAIRMAN SSSVSS KHATIJAPUR)]02340
[4925-142][S Y M SANGAPUR(SH)]02460
[4926-143][K.H.Y.S. KAMBAGI]03130
[4927-144][A Y M, KAMBAGI]02520
[4928-145][G M HANAMASAGAR]02080
[4929-146][S V T S DEVARGENNUR]03560
[4930-147][M Y M LINGADALLI]0760
[4931-148][G T S DEVAPUR]02430
[4933-150][V S S KODABAGI]0980
[4934-151][S S T S MANGALUR]02090
[4935-152][S S T S TAJAPUR PM]0930
[4938-155][C Y M GUNADAL]02160
[4939-156][A V S GUNADAL]02480
[4940-157][V S S KENGALGUTTI]03080
[4941-158][G M BABALAD]03120
[4943-160][PKPS SHIRBUR]01970
[4944-161][V.S.S.HOSUR]03780
[4945-162][V.S.S.CHIKKAGALALI]01910
[4946-163][V.S.S.SAVANALLI]02850
[4947-164][SHIVASHARANE MAHILA SAMSTHE HONAGANAHALLI]03230
[4948-165][D.D.T.S.TONASHYAL]04320
[4949-166][B.T.S.KANAMUCHANAL]02020
[4950-167][V.S.S.DHANYL]02080
[4951-168][P.T.S.SUTAGUNDI]01580
[4952-169][R.W.M.P.S.BIJAPUR]03380
[4953-170][AMAR.P.C.C.S.BIJAPUR]04430
[4955-172][ADARSH NAGAR SANGH VIJAYAPUR]05120
[4956-173][V.S.SANGHA]13881
[4957-174][PRESIDENT SBRSMS CHANDABAWADI VJAYAPUR]06440
[4958-175][V.W. M.P.S.]02990
[4959-176][S.P.C.S.]02560
[4960-177][SUBHAS.SC ST.C.C.S.]02000
[4961-178][P.W.M.P.SOCIETY]05730
[4962-179][S.P.C.C.S]03420
[4963-180][BASAVESHWAR .C.C.S.]23152
[4964-181][JAI BHAVANI W M P S BIJAPUR]06540
[4965-182][MILAN P C C S BIJAPUR]05040
[4966-183][B.M.P.C.C.S. BIJAPUR]010320
[4967-184][V.S.S.S.No. 184]974156974
[4968-185][D.B.E.S.BIJAPUR]06490
[4969-186][N.B.T.SANGH BIJAPUR]05430
[4970-187][S.W.M.P.C.S.BIJAPUR]09680
[4971-188][S.S.S.SANGH BIJAPUR]08820
[4972-189][AMSS HAKIM CHOWK VIJAYAPUR.]06190
[4973-190][B.M.P.C.S.BIJAPUR]012800
[4974-191][MAHILA.M.C.S.BIJAPUR]05390
[4975-192][AM&MKGAS DIVATAGERI GALLI.]04040
[4976-193][S.P.C.S.BIJAPUR]07780
[4977-194][M.P.C.C.S.BIJAPUR.]04850
[4978-195][GOULI.W.M.P.C.S.BIJAPUR]02890
[4979-196][HANIYA SEVA SANGH, TAJBAWADI VIJAYPUR]03930
[4980-197][V.P.C.C.S.BIJAPUR]03640
[4981-198][S.M.M.BIJAPUR]03150
[4982-199][KMS GODABOLE MALA VIJAYAPUR.]01360
[4983-200][HAMDARD.P.C.C.S.BIJAPUR (Attch to S.M.M.188 BIJAPUR)]04130
[4984-201][MAHAJAN.P.C.C.S.BIJAPUR]04500
[4985-202][SULTAN.P.C.C.S.BIJAPUR]05510
[4986-203][K.P.C.C.S.BIJAPUR]08760
[4987-204][V.Y.M.BIJAPUR]08350
[4988-205][B.P.C.C.S.BIJAPUR]04890
[4989-206][A.W.M.P.C.S.BIJAPUR]06560
[4990-207][R.H.HENDEGAR]05270
[4991-208][P.W.M.P.C.S.BIJAPUR]13601
[4992-209][I.W.M.P.C.S.BIJAPUR(Attch to S.M.M.188 BIJAPUR)]05890
[4993-210][A.W.M.P.C.S.BIJAPUR]04070
[4994-211][J.W.M.P.C.S.BIJAPUR]12981
[4995-212][W.M.P.C.S.BIJAPUR]04510
[4996-213][S.P.C.C.S.BIJAPUR]16291
[4997-214][D.W.M.P.C.S.BIJAPUR]06050
[4998-215][M.M.K.H.B.COLONY]04650
[4999-216][R.W.S.S.]04490
[5000-217][R.S.K.S.]02510
[5001-218][R.G.GIDAVEER.]06250
[5002-219][T.S.C.S.]05030
[5003-220][A.W.M.P.S. BIJAPUR]07640
[5004-221][J.P.C.C.S.]05680
[5005-222][H.S.S.NO.222]15721
[5006-223][S.K.S.NO.223]06970
[5007-224][D.W.M.P.S.S.NO.224]02520
[5008-225][R M M S. NO. 225]010790
[5009-226][A.B.M.M.S. NO 226]02900
[5010-227][G.S.S.S.NO. 227]04090
[5011-228][G.M.K.S. NO.228]04740
[5012-229][K.A.D.S.NO.229]05400
[5013-230][R.K.W.D.S.S.NO. 230]04530
[5014-231][K. TAKKE S.NO.231]05320
[5015-232][B SC ST MVSS RAMBAPUR VIJAYAPUR]03940
[5016-233][INDIRAGANGHI SCSTMVSS KHALEBAAG]02050
[5017-234][G.M. BHUTNAL LT S.NO. 234]07700
[18505-33][G.M.DOMANAL LT 1,2]03650
[19107-80][G.M.HARNAL]02430
[30001-237][S.S.B.Y.M. BARAKOTRI LT S.NO. 235]02020
[30002-238][CEO PKPS JUMANAL]04700
[30004-240][PDO GRAMA PANCHAYAT GONASAGI]03170
[30005-241][PKPS HADAGALI]06890
[30006-242][TAPCMS VIJAYAPUR]14951
[30007-243][SDMSSS VIJAYAPUR]02610
[30008-244][SUSHMA MAHILA SANGHA VIJAYAPUR]02220
[30009-245][SMVSSN VIJAYAPUR]14571
[30010-246][SAHANA VSSN]03740
[30011-247][DANESHWARI GM SARWAD]03990
[30012-248][AAYESHA GSS TIKOTA]02390
[30013-249][DHANAWAD HATTI MHUSS DYABERI]06210
[30014-250][BHAGYAJYOTI SSS BOLACHIKKALAKI]03720
[30015-251][BHAGYAVANTI SSS KARAJOL]06950
[30016-252][PKPS-2 NIDONI]02300
[30017-253][SGD MSS KANABURA]01610
[30018-254][PKPS HANCHINAL PH]0990
[30019-255][Shri Bhagya Lakshmi Mahila Sangh Toravi]06570
[30020-256][NANDYAL HALU UTPADAKAR SANGH NANDYAL]02030
[30021-257][SLBSTB Sangha FPS, Makanapur]02880
[30340-1341][SHREE DIVYA STREE SHAKTI SWA SAHAYA SANGH, FPS, UKUMANAL]01930
[30394-1395][DURGAVDEVI YUVAKARA SANGHA FPS, MADABHAVI LT-2]02620
[30400-1401][SRI BANASHANKARI STHREE SHAKTI SWA SAHAYA SANGHA FPS, HEBBALATTI]03850
[30609-1610][SRI MARAGAMMA BHANNIDEVI MAHILA SWA SAHAYA SANGHA TORAVI LT-1]02430
[30694-1695][SRI JAGADAMBA DEVI STRI SHAKTI SANGH HADAGALI LT-2]02660
[30729-1730][SHRI DURGADEVI DEVASTHAN SEVA SAMITI KANNUR TANDA-1]01230
[30730-1731][SHREE DENU CO-OP CREDIT SOCIETY, MAKANAPUR TANDA-1]02690
[30762-1763][SHREE DANESHWARI SWA SAHAYA SANGHA FPS, DADAMATTI]01280
[30769-1770][SHREE ADI SHAKTI MAHILA SWA SAHAYA SANGHA HADAGALI TANDA-1]02890
[30770-1771][NIRMALA MAHILA SWA SAHAYA SANGHA HANCHINAL LT-2, (HANCHINAL LT-3)]03490
[30784-1785][SHREE ADI SHAKTI MAHILA SWA SAHAYA SANGHA AHERI TANDA-2]0390
[30814-1815][CHAIRMAN GRAM MANDALA ARAKERI TANDA-6]000
TOTAL989107035989

Top