Home The Statistics as on : Jul 7 2022 2:50AM Bottom Bottom
SHOP LEVEL WISE DELETED MEMBERS DETAILS
Shop NameNo Of Deleted Members Due To No UIdNo Of Members Permanently DeletedBalance Deleted Members Due To No UId
[5018-1][V S S CHICKBEVANUR]014590
[5019-2][TWS CHIKKABEVANOOR]06830
[5020-3][BASVESWAR YM MAVINAHALLI]02780
[5021-4][DR AMBEDKER YM MAVINAHALLI]01360
[5022-5][SSKHS INGALAGI LT 2]03090
[5023-6][V S S SANGH INGALAGI]05290
[5024-7][GRAM MANDAL ALUR]06940
[5025-8][GRAM MANDAL ALUR LT -1]01690
[5026-9][GRAM MANDAL ALUR LT 2]0510
[5027-10][V S S AGHARKHED]011900
[5028-11][GRAM MANDAL GUBBEWAD]03030
[5029-12][MAHANTESH YM SHIRGURINAAM]02470
[5030-13][V S S HIREBEVANOOR]013320
[5031-14][AMM HIREBEVANOOR]04690
[5032-15][GRAM MANDAL HIREBEVANOOR L T]03790
[5033-16][A M M hirebevanur(Chikkamanur) attached]03200
[5034-17][JHUUS BHUYYAR (VSS BHUYYAR)]01380
[5035-18][JHUUS SANGH BHUYYAR]05910
[5036-19][JHYM RODAGI (LALASANGI)]09080
[5037-20][GHM Golasar (SATALAGAON PI)]06270
[5038-21][PKPS NAD BK]02300
[5039-22][KUUS NAAD KD]04860
[5040-23][Gram mandala Hanchnal (ARJUNAGI BK) ATtched]02960
[5041-24][GRAM HITAMANDAL GOLASAAR]05340
[5042-25][JHYM RODAGI]04150
[5043-26][JHYM RODAGI(khedgi) Attched]09680
[5044-27][JHYM RODAGI(mirgi) Attched]03890
[5045-28][GRAM MANDAL HANCHINAL]01140
[5047-30][GRAM MANDAL MARSNALLI]03010
[5048-31][SVYM TEGGIHALLI]03670
[5049-32][V S S SHIRASYAD]011110
[5050-33][Gram Mandal Salotagi (Masali B.K)]016020
[5051-34][PKPS GORNAL]013160
[5052-35][BYM GOOGIHAL Wade]02270
[5053-36][NYM TAAMBA]05030
[5054-37][V S S TAAMBA]04630
[5055-38][VYM TAAMBA]05580
[5056-39][SNYM TAMBA]05260
[5057-40][bym Gogihalwade(Banthnala) Attched]03750
[5058-41][GRAM MANDAL Salutagi(kenganal) attched]01550
[5059-42][V S S ROOGI]016370
[5060-43][V S S SALOTAGI]020720
[5061-44][GRAM MANDAL SALOTAGI]015050
[5062-45][K S RATHOD SALOTAGI L T]06360
[5063-46][GRAM MANDAL MIRAGI]03880
[5064-47][GRAM MANDAL SANGOGI]04220
[5065-48][SYM SHIVAPUR KD]01380
[5066-49][T A P C M S CHADACHAN]015390
[5067-50][KHUSS REVATAGAON]01900
[5068-51][V S S REVATAGAON]02680
[5069-52][BHUSS SHIRADON]05280
[5070-53][AYM Halalli (Nivaragi)]06080
[5071-54][G Y m Hattalli (Sankh) Attched]03060
[5072-55][KBNYM UMARANI]03930
[5073-56][AYM HALAHALLI]02030
[5074-57][V S S UMARAJ]04480
[5075-58][GYM HATTALLI]06230
[5076-59][SVYM HAVINAL]02400
[5077-60][DR AYM HAVINAL]01390
[5078-61][V S S GODIHAL]01870
[5079-62][GRAM MANDAL KEROOR]03040
[5080-63][GRAM MANDAL TAKALI]03090
[5081-64][GRAM MANDAL KERUR(taddewadi) Attched]03420
[5082-65][DR AYM DHOOLAKHED]03430
[5083-66][SKS DHULAKHED]04290
[5084-67][SKS Dhulakhed (Maragur)]03800
[5085-68][JKRRS CHANEGAON]07850
[5086-69][NYM Gotyal (Aanachi)]03490
[5087-70][PKPS HALASANGI]07710
[5088-71][GRAM MANDAL NANDRAL]01220
[5089-72][GRAM MANDAL ELAGI PH]03350
[5090-73][V S S LONI BK]05230
[5091-74][V S S BARADOL]012910
[5092-75][D R MANUR BOLEGAON]02970
[5093-76][BKSS SHIGANAPUR]01560
[5094-77][GRAM MANDAL DHUMAKNAL]02780
[5095-78][NYM GOTYAL]09030
[5096-79][Gram Mandal Dumakanal (Satalagon P B) Attched]05050
[5097-80][V S S JIGAJIVANI]013330
[5098-81][GRAM MANDAL JIGJIVANGI LT]01700
[5099-82][V S S INCHAGERI]08680
[5100-83][GRAM MANDAL INCHAGERI LT]02170
[5101-84][GRAM MANDAL NANDARGI]05510
[5102-85][TS Katral (Kanakanala)]02110
[5103-86][TS KATRAL]12981
[5104-87][VVSN DEVARNIMBARGI]03520
[5105-88][AIC DEVARNIMBARGI]02120
[5107-90][GRAM MANDAL KALYAL LT]01050
[5108-91][BYM BALLOLLI]02330
[5109-92][BEERESWAR YM BALLOLLI]02480
[5110-93][GRAM MANDAL BALLOLLI]01600
[5111-94][RAIT SANGH ZALAKI]05950
[5112-95][BKS JEVOOR]04820
[5113-96][MYM MAILAR]0550
[5114-97][HMVVS BATAGUNAKI]017310
[5115-98][HMVVS Batagunaki (BHAIRUNAGI)]03560
[5116-99][JHYM HINGANI]02590
[5117-100][GRAM MANDAL BARAGUDI]04410
[5118-101][V S S PADANOOR]014290
[5119-102][JKHS HALE PADNOOR]01740
[5120-103][CYM LONI KD]02030
[5121-104][CYM Loni KD (Lachyan)]011810
[5122-105][JBYM BHUDIHAL]01910
[5123-106][V S S ANJUTAGI]06960
[5124-107][KSS SANGH ANJUTAGI]08520
[5125-108][GSS AHIRSANGH]09430
[5126-109][A I C HANJAGI]08490
[5127-110][SYM HANJAGI LT]04970
[5128-111][V S S TADAVALAGA]032480
[5129-112][ssym chandun tanda]03080
[5130-113][GRAM MANDAL RAJANAL LT]02550
[5131-114][jYM RAMTIRTH LT]02690
[5132-115][NYM Tamba(Benakanhali)]02940
[5133-116][GRAM MANDAL CHORAGI]01820
[5134-117][GRAM MANDAL KOTNAL]03920
[5136-119][V S S BASANAL]03930
[5137-120][BYM LINGADALLI]13191
[5138-121][SKHS NIMBAL K. D]09200
[5139-122][GRAM MANDAL DEGINAL]01640
[5140-123][G.M. Salotagi (Horti)]04330
[5141-124][GRAM MANDAL HORTHI LT]03140
[5142-125][GYM HADALSANGH]03840
[5143-126][BYM KOLURGI]03610
[5144-127][GRAM MANDAL HADALASANG LT]02910
[5145-128][BYM SONAKANHALLI]04830
[5146-129][V S S HALAGUNAKI]03100
[5147-130][NYM Gotyal (Babalad)]04400
[5148-131][GRAM MANDAL KODAGI]01000
[5149-132][SKHS Nimbal KD (Nimbal LT)]05870
[5150-133][SKS KAPANIMBARGI]03850
[5151-134][GMM GUNDAVAN]04990
[5152-135][V S S ATHRGHA]09360
[5153-136][VNS ATHARGH]03340
[5155-138][SHANTESWAR GRAHAKAR SANGH INDI]03400
[5157-140][SMT S H AIRODAGI .INDI]07620
[5158-141][BAGAWAN MINORITY PATTIN SAHAKARI SANGH INDI]06460
[5159-142][TOWN MCS INDI]05380
[5160-143][RAMABAI MM GORIPATTI L T]03770
[5161-144][SEVALAL YM DHANSHETTI L T]04610
[18310-145][T A P C M S INDI]08630
[18496-151][NYM Gotyal (Hingni)]01310
[18497-146][jai Hanuman YM Rodagi (Deshpande LT)]03890
[18498-148][GRAMA MANDALA SATHAPURA, INDI]05520
[18499-147][DAWAL MVS,HOSAMANI HATTI ,INDI]04540
[18508-149][VSS HANJAGI]06050
[30001-152][Charimen,JBMSHG ATHARGA LT2]02420
[30002-153][CHAIRMAN SRI SIDDESHWAR CO-OP CREDIT SOCIETY LONI BK]02060
[30003-154][JAI JAGADAMBA SS SANGH KESARAL TANDA]04500
[30004-155][D.BR AMBEDKAR SC ST CCS D.NIMBARAGI]02570
[30005-156][PKPS SAVALASANG]05470
[30006-157][PKPS DHULAKHED(SHIRANAL)]04480
[30008-159][ARADYA SELF HELP GROUP RAMUNA TANDA]02520
[30009-160][PKPS AGASANAL]01390
[30010-161][SEC MAHILA HALU UTPADAKARA SANGH HORTI]04310
[30011-162][Shri Ramabai Stri Shakti Mahila Swa Sahaya Sangh Arjunagi KD]02910
[30012-163][PKPS JEERANKALAGI]03680
[30013-164][PKPS LINGADALLI]02560
[30014-165][Gollaleshwara Thotagarike Belegarara Sangha, Fair Price Depot, Shirakanahalli.]02680
[30517-1518][PKPS FPS, ARJANALA]02760
[30662-1663][PKPS, HADALASANG]02050
[30663-1664][SRI RENUKAMBA DEVI MAHILA SWA SAHAYA SANGH, INDI]02410
[30664-1665][SRI BANJARA MAHILA SWA SAHAYA SANGHA, GORIPATTI TANDA]02210
[30731-1732][SHRI MATANGI STRI SHAKTI SANGHA, DASUR]01580
TOTAL2825072

Top