Home The Statistics as on : Jul 5 2022 3:04AM Bottom Bottom
SHOP LEVEL WISE DELETED MEMBERS DETAILS
Shop NameNo Of Deleted Members Due To No UIdNo Of Members Permanently DeletedBalance Deleted Members Due To No UId
[5299-1][S S PATIL BORAGI]19851
[5300-2][PKPS BYKOD.]03170
[5301-3][G M BANNATTI PA]04380
[5302-4][G M PURADAL]05570
[5303-5][G M V S YANKANCHI]013990
[5306-8][G M MURADI]03610
[5307-9][V S S S KHAINOOR]08240
[5308-10][G M CHANDAKAVATE]011080
[5309-11][V S S S CHANDAKAVATE]03370
[5310-12][S R Y M CHANDAKAVATE]08750
[5311-13][V S S S HIKKANGUTTI]05160
[5312-14][S S PUJARI SOMPUR]02460
[5313-15][G Y M BANDAL(T.A)]04310
[5314-16][A Y M BUDIHAL PH]02420
[5315-17][B Y M OTIHAAL]05690
[5316-18][G Y M BANDAL]09610
[5317-19][S S B HACHCHYAL]05050
[5318-20][C S B GUBBEWAD]08610
[5319-21][G M BASTIHAL]01340
[5320-22][G M HADIGINAL]09550
[5321-23][G M BRAHMDEVARAMADU]09120
[5322-24][G Y M KARVINAL]03340
[5323-25][G M KARIVINAL LT]02460
[5324-26][G M SALADAHALLI]03120
[5325-27][V S S YARGAL BK]07060
[5326-28][K M U S S YARAGAL BK]05630
[5327-29][G M YARAGAL KD]01770
[5328-30][G M BYALIHAL]03040
[5329-31][G M BANKALGI]02700
[5330-32][V S S GUTTARGI]06330
[5331-33][G M GUTTARAGI L T]05480
[5332-34][V S S SUNGATHAN]08330
[5333-35][G M NAGAVI LT]08360
[5334-36][G M NANDGERI]02720
[5335-37][D S P GORVAGUNDGI]07040
[5336-38][G M NAGAVI KD]05950
[5337-39][S S J RAMPUR PA]07650
[5338-40][G M RAMPUR LT]03040
[5339-41][G M BABALESWAR]04790
[5340-42][K M U H U S GANIHAR]010940
[5341-43][G M GANIHAR L T]02770
[5342-44][V A BENKOTAGI LT]03680
[5343-45][G Y M HANDIGNUR(T)]08880
[5344-46][G M HANDIGANUR]07340
[5345-47][V M G GOLGERI (TEP)]04840
[5346-48][K L PATIL GOLAGERI]05380
[5347-49][G R DEVOOR DHAVALAR]04590
[5348-50][G M DAMBAL]01820
[5349-51][S N S C-ALLAPUR]01240
[5351-53][SVMAS MADBAL]04560
[5352-54][DawalMalik Mahila Sangh Antaragangi]04390
[5353-55][B Y M MANNAPUR]02840
[5354-56][PKPS KANNOLLI]019230
[5355-57][SAMMSSS CHIKK-SINDAGI]011440
[5356-58][G M KOKATNOOR]112031
[5357-59][B Y M KOKATNOR]010510
[5358-60][N R P D-HIPPARGI]011860
[5359-61][N.S.P Padaganor]012580
[5360-62][L R ROOGI D.HIPPA]08310
[5361-63][S U M D HIPPARGI]09150
[5363-65][G M P DEVOOR]05860
[5365-67][B Y M BINJALBHAVI]04040
[5366-68][B B B KESARATII]13491
[5367-69][G AMBALNOOR]03270
[5368-70][V S S JALWAD]019310
[5369-71][G M BHOODIHAL DON]02180
[5370-72][PKPS Manur]014100
[5371-73][SMGSS KONDAGULI]118171
[5372-74][G L HANCHALI]04690
[5373-75][V S S B B INGAGALGI]09170
[5375-77][G P VANDAL]04150
[5376-78][G L KADARAPUR]01380
[5377-79][J G S S KALKERI]06990
[5378-80][M V V S S KALAKER]07580
[5379-81][G M HUNSHYAL]016110
[5381-83][M G H M CHIKKROOGI]011720
[5382-84][G M HITNALLI LT]08300
[5383-85][G M GANGANALLI]04000
[5384-86][A B P KADLEWAD PCH]04840
[5385-87][G H MULASAVALAGI]08470
[5386-88][G M NIVALKHED]02570
[5387-89][S G H M KERUTAGI]17281
[5388-90][V S S YALAGOD]014190
[5389-91][G M KUDARAGOND]02670
[5390-92][M YUVAK MANDAL ASKI]05170
[5391-93][NEHARU YUVAK MANDAL ASKI]04480
[5392-94][G MANDAL NIRALAGI]05510
[5393-95][S G H M HARANAL]08510
[5394-96][CEO HALU UTPADAKAR SAHAKARI SANGH INGALAGI]06200
[5395-97][G M C K CHATTARKI]09380
[5396-98][R Y M BUDIHAL PT]02580
[5397-99][G M CHATNALLI]03320
[5398-100][G M HALGUNDAKANAL]02650
[5399-101][V S S ASANTAPUR]02210
[5401-103][P S PATIL BEKNAL]08250
[5402-104][S S P GM VANAKIHAL]12231
[5403-105][Sridevi Mahila Sangha Bannatti PT]05930
[5404-106][V S S BAMMANAJOGI]111571
[5405-107][G MANDAL IBRAHIMPUR]03320
[5406-108][SPJMAS ALMEL]019610
[5407-109][A CON KH K S ALMEL]09500
[5408-110][T K ST SAMAJ SANGH ALMEL]012080
[5409-111][R A Y MANDAL ALMEL]06530
[5410-112][M G MULIMANI ALMEL]09110
[5411-113][V S S DEVANAGAON]024690
[5412-114][G MANDAL KADLWAD PA]03180
[5413-115][G MANDAL SHAMBEWAD]02450
[5414-116][S M P VIBHOOTIHALLI]05670
[5416-118][PKPS GUNDAGI]012100
[5417-119][BHAGYAVANTI GRAM MANDAL BAGALUR]08090
[5418-120][B B H KULEKUMATAGI]05820
[5419-121][GRAM MANDAL SIRSAGI]03110
[5420-122][GRAM MANDAL HAVALGI]03000
[5421-123][V S S KORALLI]05830
[5422-124][K T Y HOOVINAHALLI]04940
[5423-125][GRAM MANDAL MADARI]06390
[5424-126][G M UCHITNAVADAGI]01370
[5425-127][S B K DEVARNADAGI]011230
[5426-128][M V U S S KUMASGI]010200
[5427-129][GRAM MANDAL ALHALLI]05070
[5428-130][B S T M MANGROL]03310
[5429-131][Y B H KAKKALAMELI]07730
[5431-133][G M S V S BALAGANOR]012820
[5433-135][G Y M NAGARALLI]04820
[5434-136][V S S S SURAGIHALLI]07930
[5435-137][G MANDAL MADNALLI]08200
[5436-138][G M KURUBATALLI]05470
[5437-139][G M L BYADAGIHAL]02960
[5438-140][T G MANDAL TARAPUR]03640
[5439-141][G L KADANI]09190
[5440-142][G L TAVARKHED]05500
[5441-143][V S S S MALAGHAN]013840
[5442-144][GRAM MANDAL SOMJAL]011570
[5443-145][G M ASANGIHAL]05480
[5444-146][V S S GABASAVALAGI]014970
[5445-147][GRAM MANDAL AHERI]09310
[5446-148][GRAM MANDAL KEROOR]05270
[5447-149][V S S BANTNOOR]05260
[5448-150][V S S MORATAGI]07610
[5449-151][S G S SANGH MORATGI]010620
[5450-152][G M HANCHINAL]03560
[5451-153][G MANDAL KALAHALLI]02010
[5452-154][A.C.G M SINDGI WNO -1]09070
[5453-155][G R S S SINDGI WNO -2]04690
[5454-156][CHAIRMAN SHRI PADMAVATI MAHILA SWA SHAHAYA SANGH SINDGI WNO -3]06660
[5455-157][B G M SINDGI -4]08880
[5456-158][S G M WNO -5 SINDGI]016850
[5457-159][L H B S SINDGI-7 1]02850
[5458-160][P.S.B Sindagi w-8]110281
[5459-161][N P M L S MP WNO -9 SINDGI]04680
[5460-162][S Y M SINDGI WNO-10]04830
[5461-163][N Y M SINDGI w-11]07770
[19109-166][L H B S J N SINDAGI 7 2]07270
[19111-167][ANJUMAN E ISLAM COMMITTE KAKKALAMELI]07940
[19112-168][J Y M Hittnnalli]15221
[30002-170][ANJUMAN ISLAM COMMITTEE BALAGANUR]010420
[30005-173][JAI HANUNAM MAHILA SWA SHAHAYA SANGH KORAWAR]011290
[30006-174][PKPS KORAWAR]012260
[30007-175][GOLLALESHWAR MAHILA GRAM MANDALA BOMMANAHALLI]010740
[30008-176][PKPS ALAGUR]09460
[30009-177][PKPS RAMANAHALLI]04720
[30010-178][PKPS DEVARA HIPPARAGI]013350
[30011-179][MADIWALESHWAR SMSS TURAKANAGERI]15671
[30012-180][MAHALAKSHMI MAHILA SANGH YANKANCHI]013510
[30013-181][Sri Bhagyalakshmi Stri Shakti Mahila Sangha Tilagul]07780
[30014-182][Shri Amareshwar Mahila Swa Sahaya Sangh Sindagi]07810
[30015-183][PKPS MULASAVALAGI]14111
[30016-184][MEKKA MADINA MSS KHANAPUR]04640
[30017-185][CHAIRMAN AHALEBAYI MSS KANNAGUDDIHAL]03810
[30291-1292][PKPS FPS, GOLAGERI,SASABALA]17451
[30341-1342][ADISHAKTI SWA SHAHAYA SANGHA, FPS, KALKERI]05230
[30464-1465][SRI BANNI BASAVESHWAR MAHILA VIVIDDODDESHA SWA SAHAYA SANGHA. FPS, JALAPUR]12861
[30771-1772][HALU UTPADAKARA SANGHA, SASABALA(T)]01260
TOTAL1312127613

Top