Home The Statistics as on : Jul 5 2022 3:04AM Bottom Bottom
SHOP LEVEL WISE DELETED MEMBERS DETAILS
Shop NameNo Of Deleted Members Due To No UIdNo Of Members Permanently DeletedBalance Deleted Members Due To No UId
[7680-1][CITIZEN.P.C.S.]02400
[7681-2][MAHARAJPETE,(BRANCH).P.C.S.]02820
[7682-3][KANAKA,P.C.S.]12161
[7683-4][DEVARAJ URS,(MAIN) P.C.S.]01750
[7684-5][DEVARAJ URS,(BRANCH-1)P.C.S.]13021
[7685-6][MARUTHI,P.C.S,]01590
[7686-7][NARADAMUNI,P.C.S.]15611
[7687-8][GIRIMALLESHWARA P.C.S.]14511
[7688-9][BASHANAGARA,P.C.S.]44854
[7689-10][DR.B.R.AMBEDKAR,P.C.S.]04120
[7690-11][NATIONAL,P.C.S.]15151
[7691-12][MILLATH,P.C.S.]05650
[7692-13][ISLAMIYA, P.C.S.]04150
[7693-14][AHAMMAD NAGAR,(BRANCH) P.C.S.]14561
[7694-15][AHAMMAD NAGAR (MAIN) P.C.S.]04330
[7695-16][AHAMMADIYA,P.C.S.]03110
[7696-17][DAVANAGERE EXTN,(BRANCH-1) P.C.S.]11861
[7697-18][DEVARAJ NAGARA, (BRANCH-1),P.C.S.]32853
[7698-19][SHANKAR,(MAIN) P.C.S.]02580
[7699-20][DEVARAJ NAGARA,(BRANCH-2)P.C.S.]03810
[7700-21][KARNATAKA,B(RANCH)P.C.S.]34953
[7701-22][ANEKONDA,V.S.S.N.]01610
[7702-23][BABASAHEB,SC:ST,P.C.S.]05560
[7703-24][BHANU MAHILA,V.S.S.]16661
[7704-25][AMANATH,P.C.S.]15031
[7705-26][M.N.NAGARAJ,F.P.S.]11581
[7706-27][SRI VINAY,P.C.S.]03380
[7707-28][DAVANAGERE, AGRO ECONOMIC SOCIETY.]03180
[7709-30][GANGAMATA,P.C.S.]04160
[7710-31][MAHARAJPETE (MAIN) P.C.S.]03350
[7711-32][SERVODAYA, (MAIN) P.C.S.]06310
[7712-33][DAVANAGERE EXTN, (MAIN) P.C.S.]02200
[7713-34][BHARATH(MAIN) P.C.S.]04660
[7714-35][BHARATH,(BRANCH),P,C.S.]03140
[7715-36][DAVANGERE CITY, P.C.S.]02240
[7716-37][N.MANJUNATHA (SRI.VEERABHADRESHWARA),F.P.S.]02990
[7718-39][SHANKAR,(BRANCH-1),P.C.S.]03020
[7719-40][KARNATAKA,(MAIN)P.C.S.]02530
[7720-41][DAVANAGERE TOWN .P.C.S.]01040
[7721-42][API,P.C.S.]01760
[7722-43][RPM P.C.S.]01490
[7723-44][ANJANEYA, M.P.C.S.]03340
[7724-45][MOWNESHWARA, P.C.S.]04440
[7725-46][Smt.Manjula C O Late K.SHIVAKUMAR,F.P.S.]12601
[7726-47][SRI VEERESHWARA P.C.S.]02910
[7727-48][SRI.DURGAMBIKA,(BRANCH) P.C.S.]03000
[7728-49][SRI RAGHVENDRA, (MAIN) P.C.S.]03770
[7729-50][MAHADEVAMMA(K.S.KENGAPPA)FPD.]03190
[7730-51][VENKATESH NAIK,FPD.]04070
[7731-52][RENUKA.M.P.C.S.]02890
[7732-53][SRI RAGHAVENDRA (BRANCH)P.C.S.]03840
[7733-54][LEELA OMKARAPPA (S.N)F.P.D.]03830
[7734-55][KAVITHA.P.C.S.]02690
[7736-57][SHANKAR (BRANCH-2) P.C.S.]03260
[7737-58][VINAYAKA,P.C.S.]03170
[7738-59][SRI DURGAMBIKA,(MAIN)P.C.S.]03600
[7739-60][DEVARAJ URS (BRANCH-2)P.C.S.]02590
[7740-61][NEW KASTHURBA, M.P.C.S.]02630
[7742-63][PENSIONERS (MAIN)P.C.S.]01160
[7744-65][PENSIONERS(BRANCH) P.C.S.]02770
[7746-67][SARVODAYA,(BRANCH) P.C.S.]13351
[7747-68][H.DUGGAPPA,F.P.S]02290
[7748-69][DAVANAGER EXT,(BRANCH-2) P.C.S.]02170
[7749-70][VINOBA NAGARA, P.C.S.]01740
[7751-72][JANATHA PRIMARY P.C.S]01550
[7752-73][PRINCE EXT (BRANCH)P.C.S.]01190
[7753-74][PRINCE EXT (MAIN)P.C.S.]01440
[7756-77][SRI ANNAPURNESHWARI, M.V.S.S.L.]01520
[7757-78][C.SHANTHAMMA (POOJA) F.P.S.]02700
[7758-79][PRINCE JAYA CHAMARAJENDRA,P.C.S.]01060
[7761-82][D.C.M.EMPLOYEES,P.C.S.]01840
[7763-84][V.S.S.B.N. ANEKONDABASAPURA]02050
[7764-85][ASHOK FPS ELEBETUR]03660
[7766-87][V.S.S.B.N. KADAJJI]02930
[7768-89][V.S.S.B.N. B KALAPANAHALLI]05240
[7770-91][V.S.S.B.N. KADLEBALU]03740
[7771-92][L.VENKATAGIRENAIK FPS DODDAOBAJJIHALLI]05020
[7772-93][SEVYANAIK FPS ARASAPURA]02990
[7773-94][B.R.VEERAPPA FPS YARAGUNTE]03890
[7774-95][V.S.S.B.N. AVARAGOLLA]03980
[7775-96][V.S.S.B.N. KAKKARAGOLLA]01770
[7776-97][B.SHIVU. FPS DODDABATHI]03570
[7777-98][SMT.YASHODAMMA. FPS DODDABATI]04130
[7781-102][PANCHAKSHARAIYA FPS HALEBATI]02810
[7782-103][V.S.S.B.N. HALEKUNDAVADA]01410
[7783-104][SHIVURAJJUNJI FCS HALEKUNDAVADA]01610
[7784-105][SHRIPATHI FCS HOSAKUDAVADA]01320
[7785-106][V.S.S.B.N NAGANURU.]04270
[7786-107][V.S.S.B.N. JARIKATTE]04400
[7787-108][MAHADEVAGWODA FPS DURGAMBIKACAMP]02140
[7788-109][HANUMANTHAPPA FPS MUDAHADADI]02360
[7789-110][V.S.S.B.N. SHIRAMAGONDANAHALLI]04750
[7790-111][B.M.HARISH FPS HADADI]02350
[7792-113][G.C.NINGAPPA. FCS HADADI attached to shop 111]04290
[7793-114][BASAVARAJAGWODA FPS,KANAGONDANAHALLI]03890
[7794-115][P.A.C.C.S. BALLURU]02110
[7795-116][V.S.S.B.N. KUKKUVADA]02160
[7798-119][K.H.NAGARAJ FCS KUKKAVADA]01710
[7799-120][S.A.GANESHAPPA FCS GIRIYAPURA]01350
[7800-121][UMESH FCS KYEDALE]02860
[7802-123][N.W.CO.SO. BELAVANURU]02970
[7804-125][V.S.S.B.N. TURCHAGATTA.]03010
[7807-128][ANWARSAB FCS HOSA CHIKKANAHALLI]02130
[7808-129][SMT.T.SUNANDAMMA. FCS AVARAGERE]02640
[7810-131][V.S.S.B.N. AVARAGERE]01390
[7813-134][V.S.S.B.N. GONIVADA]03640
[7815-136][MAHESHWARAPPA FCS HUVINAMADU]02610
[7816-137][LOKESHAPPA. FCS KOLKUNTE]04900
[7817-138][B.RUDRAPPA FCS LOKIKERE]01940
[7819-140][V.S.S.B.N. LOKIKERE]01950
[7820-141][BASAVARAJ FCS SHYGALE]01300
[7821-142][RAGHUNATH FCS SHYAGALE]02230
[7822-143][SANNAMANJAPPA FCS KODIHALLI]01430
[7824-145][S.B.CHANNAPPA FCS CHIKKATOGALERI]01540
[7825-146][V.S.S.B.N. GOPANAL]01920
[7826-147][MANJUNATHA FCS KALAOORU]01470
[7827-148][REVANASIDDAPPA FCS KASHIPURA]02220
[7828-149][V.S.S.B.N. ATTIGERE]03680
[7829-150][C.D.MAHENDRA FCS RAMAGONDANAHALLI]02260
[7830-151][SURENDRAPPA FCS RAMAGONDAHALLI]02300
[7831-152][GURUSHANTHAPPA FCS KABBRU]02210
[7832-153][DEVENDRAPPA FCS KABBUR]01940
[7834-155][ARTICULTURE.CO-OP.SOCIETY.ALURU]02650
[7835-156][KARIBASAPPA FCS ALURU]03130
[7836-157][T.ERAPPA FCS ALURUHATTI]03630
[7837-158][V.S.S.B.N. ANAJI]01660
[7838-159][NAGARAJ FCS MALLEKATTE]02690
[7839-160][REVANASIDDAPPA FCS ANAJI]02820
[7840-161][L.K.NAIK FCS HULIKATTE]04340
[7841-162][HANUMANTHAPPA FCS KEREYAGALAHALLI]02480
[7842-163][V.S.S.B.N. HEMMANABETHURU]02790
[7843-164][VENKATRAMANAPPA. FCS GOLLARAHALLI]01760
[7845-166][R.S.S.S. SHYAMANURU.]01950
[7846-167][SMT.SAROJAMMA FPS,VIDYANAGARA]01280
[7847-168][SMT.D.R.SHARADA FPS.ANJANEYA MILL BADAVANE]02240
[7850-171][GIRISHNAIK FCS THOLAHUNASE]07130
[7851-172][V.S.S.B.N. TOLAHUNASE]05050
[7852-173][MAHESHWARAPPA FCS CHATTOBANAHALLI]03160
[7853-174][V.S.S.B.N. KURKI]02560
[7855-176][GANGADHARAPPA FCS HONNURUGOLLARAHATTI]0870
[7858-179][ONKARAPPA FPS,SIDDANURU]02050
[7860-181][UMANAIK. FCS PAVADARANGAVVANAHALLI]01080
[7861-182][P.A.C.C.S HALAVARTHI]01210
[7862-183][SACHHIN.D. FCS HEBBLU]04710
[7863-184][SHIVARUDRAYA FCS NIRTHADI]02680
[7864-185][VISHWANATH FCS NARAGAHALLI]04000
[7865-186][KALLAPPA FPS,BAVIHALU]01900
[7867-188][RUDRAYYA FCS HUNASIKATTE]01510
[7868-189][I.R.SIDDALPPA FCS IGURUGOLLARAHATTI]03020
[7869-190][V.S.S.B.N. IGURU]02660
[7870-191][V.S.S.B.N. TUMBIGERE]04260
[7871-192][V.S.S.S.N. KANDANAKOVI]04960
[7872-193][V.S.S.B.N. GUDAL]03930
[7873-194][SADASHIVAPPA FCS MANDLURU]06240
[7874-195][RANGAPPA.G.M. FCS NERLIGE.]03870
[7875-196][GURUSWAMY FCS GANGANAKATTE]02230
[7876-197][S.NAGARAJ. FCS ANJANEYABADAVANE]01980
[7877-198][PRATIBA.K.O FCS ANABERU]01790
[7878-199][YEKANTHAPPA FCS ANABERU.]04540
[7879-200][RAVI.D FCS BADA]02880
[7881-202][BHARMAPPA FCS MALALKERE]01730
[7882-203][MEGHARAJ FPS,KANDAGALLU]01750
[7883-204][SHANKARAPPA FCS KANDAGALLU]01850
[7884-205][V.S.S.B.N. KANDAGAL]01750
[7886-207][V.S.S.B.N. KODAGNUR]05950
[7887-208][V.S.S.B.N. ECHAGATTA]03550
[7889-210][V.S.S.B.N. NALKUNDA]02180
[7890-211][HALAPPA. FCS NALKUNDA]01980
[7891-212][Rudrappa O FPS.ANNAPURA]01530
[7892-213][V.S.S.B.N. H.BASAPURA]02420
[7893-214][SRI.PARAMESHWARAPPA. FCS MAYAKONDA]03480
[7894-215][SMT.PREMA FPS,PARASHURAMAPURA]01570
[7895-216][SRI.SHIVALINGAPPA FCS SHIRAMAGONDANAHALLI]01500
[7896-217][SMT.V.S.VEENA FCS HUCHHAVVANAHALLI]01900
[7897-218][VIRESHI. FCS HUCHHAVVANAHALLI]02400
[7899-220][C.M.P.C.S SHIRAMAGONDANAHALLI]02890
[7900-221][RAJAPPA FPS,HINDASAKATTE]0870
[7901-222][HANUMANTHAPPA FCS MALLAPURA]01360
[7902-223][JAYAPRAKASH FCS TARALABALUBADAVANE]03340
[7903-224][KALIPRASAD FCS H.KALAPANAHALLI]01920
[7904-225][JAYAPPA. FCS KAKKARAGOLLA]01780
[7905-226][PRABHU. FCS YELEBETHURU]03010
[7906-227][SHIVASHANKARA FCS SHYMANURU]02150
[7907-228][RUDRAMUNI FCS TURCHAGATTA]03600
[7908-229][HANUMANTHAPPA. FCS 6TH MAILEKALLU]01330
[7909-230][NINGAPPA. FCS KURKI]02340
[7910-231][M.G.GOPALA FCS MAYAKONDA]02460
[18308-232][JAYANAIK FCS NAGARAKATTE]03320
[18309-233][DEVARAJ NAGARA (MAIN) P.C.S.]01670
[18310-234][KAMALAMMA (H.DURUGESH) F.P.S.]03120
[30001-235][M.C.GURUBASAVAIAH (SRI BASAVESHWARA) F.P.S.]03960
[30002-236][SRI VEERARANI KITTURCHANNAMMA P.C.S.]34113
[30003-237][NASEEB MAHILA V.S.S]23812
[30004-238][Siddavirappa. FCS S O G Colony]01600
[30005-239][V.S.S.B.N. MAYAKONDA]01980
[30006-240][C.D.Thippeswamy FCS Chinnasamudra]01310
[30007-241][K.H.RaviKiran FCS kitturu]02270
[30008-242][G.A.Sadanandappa FCS MALALKERE]01380
[30009-243][VEENA. FCS,KURUDI]01220
[30010-244][D.K.Suresh. FCS DYAMENAHALLI]01440
[30011-245][Smt.Kallamma FCS SHABANURU]0840
[30012-246][B.M.Veeresh FCS BADA]01850
[30013-247][Viswavijetha.A.R FCS ANAGODU]02230
[30014-248][Dyamavva FCS SHABANURU]0610
[30015-249][M.N.Usha FCS BULLAPURA]04270
[30016-250][K.M.Basavaraja FCS LINGADAHALLI]02690
[30017-251][K.Siddamma FCS AVARAGOLLA]02410
[30018-252][M.Bandamma FCS Hosakundavada]0860
[30019-253][G.S.Surendra FCS GUMMANURU]01770
[30020-254][R.Yogaramchandra FCS SHSTRIHALLI]02010
[30021-255][J.D.Anjinappa FCS BATTALAKATTE]01090
[30023-257][K.Anusha FCS SRIRAM BADAVANE]13501
[30024-258][V.Lakshmi FCS SOG COLONY]01600
[30026-260][Y.P.Panduranga FCS KUNTAPALANAHALLI]01370
[30027-261][H.P.Jayashila FCS GOPANAHAL]01050
[30028-262][D.B.Sudha FCS SHYAGALE]02150
[30029-263][H.Vishnupanth FCS KAKKARAGOLLA]01960
[30030-264][M.C.Nirmala FCS HOSABISLERI]02740
[30031-265][B.Prabudev FCS BELAVANURU]02230
[30032-266][G.Geetha FCS HADADI]02240
[30033-267][K.B.KENCHAMMA FPS LOKIKERE]01230
[30034-268][S.RUDRESH BIN LATE SOMASHEKARAPPA FPS,HONNUR]03570
[30035-269][L.H.NAVEEN BIN LATE L.S.HANUMANTAPPA FPS,LOKIKERE]01670
[30036-270][V.PRAVEEN KUMAR BIN LATE VIRUPAKSHAGOUDA,HOSANAIKANAHALLI]02580
[30037-271][B.MAHANTESH BIN LATE VIRACHARI.B. FCS MALAGONDANHALLI]04610
[30038-272][D.C.MOHAN BIN LATE H.D.CHANDRASHEKARAPPA FPS CHIKKABUDIHAL.]04850
[30039-273][H.K.MANJUNATH BIN LATE H.KRISHNAMURTHI. FCS HALECHIKKANAHALLI]01570
[30040-274][K.LAXMI W o LATE K.YALLAPPA FCS,ANJANEYA BADAWANE]01220
[30041-275][C.SHARATH NAIK BIN LATE S.CHANDRANAIK FPS,AVARAGERE]11361
[30042-276][Sri Kumar Raj Arasu Bin Late Achyutananda Arasu FPS Guddadakyamp]04710
[30043-277][K.G.PRAMEELA KOM LATE VAMADEVAPPA FCS HIRETHOGALERI]01920
[30044-278][SMT.LATHA YANE R.HEMAVATHI KOM LATE A.NINGAPPA FCS KODIHALLI]01610
[30045-279][SRI B.M.BASAVESH BIN LATE B.N.MURUGESH FPS PUTAGANALU]03030
[30046-280][SRI G.MUSTAK AHAMMED BIN LATE K.ABDUL GAFAR SAB FPS ANAGODU]03780
[30047-281][K.B.SATHISH BIN LATE K.S.BASAVARAJAPPA FCS MATTI]03860
[30048-282][SMT.MALA KOM LATE H.D.MYLAPPA FPS DAVANAGERE]03700
[30049-283][G N Siddesh, FCS Kadajji]03660
[30050-284][N Siddesh FCS Kogganoor]04230
[30051-285][K N PRASHANTH PATIL FPS, KUKKAVADA]01840
[30052-286][H A KALLESH FPS, HONNANAYAKANAHALLI]01370
[30181-1182][S N MOUNESHWARA FPS, KAIDALKYAMP]12351
[30182-1183][ROSHAN MINORITY WOMAN CO-OPERATIVE SOCIETY LTD FPS, DAVANAGERE TOWN]14011
[30183-1184][SNEHAJEEVI V.S.S.N LTD FPS, DAVANAGERE TOWN]04670
[30184-1185][SALESHWARA WEAVERS DEVELOPMENT SOCIETY LTD FPS, DAVANAGERE TOWN]02430
[30220-1221][PACS FPS, DODDABATHI]02720
[30345-1346][Sree Lakshmi Narasimha Mahila Vividodesha sahakara Sangha, FPS, Davanagere]14711
[30346-1347][SREE GURUKOTTURESWARA MAHILA VIVIDHODESHA SAHAKARA SANGHA FPS, DAVANGERE]02410
[30379-1380][SRI BANASHANKARI(BALAJI)VIVIDODESHA SAHAKARA SANGHA NIYAMITA FPS,DAVANGERE]02430
[30392-1393][SIRI SAHAKARA SANGHA NIYAMITA FPS,DAVANGERE]03260
[30393-1394][SAHARA ALPASANKHYATA MAHILA VIVIDHODESHA SAHAKARA SANGHA NIYAMITA FPS,DAVANGERE]03700
[30423-1424][PRIYADARSHINI WOMANS CO-OPERATIVE SOCIETY FPS,DAVANGERE]02400
[30424-1425][SRI BABU JAGAJEEVANRAM INDUSTRIAL CO-OPERATIVE SOCIETY FPS, DAVANGERE]02350
[30425-1426][SAMPADA VIVIDHODESHA SAHAKARA SANGHA NIYAMITA FPS, DAVANGERE]01720
[30454-1455][PATTASALE HANDLOOMS WEAVERS PRODUCTION AND SALES CO-OPERATIVE SOCIETY. FPS, DAVANGERE]01880
[30537-1538][H.SHIVAKUMAR, FPS, HOSACHIKKANAHALLI BADAVANE]02110
[30559-1560][SRI MALLIKARJUNA PRIMARY CONSUMER COOPERATIVE SOCIETY, MILLATH COLONEY]02530
[30572-1573][H.D.PATIL, FPS, HEDNE]01700
[30605-1606][SRI MANJANAYAK, FPS, DODDAMAGADI]03460
[30742-1743][GURUMURTHY FPS, BASAVANHAL GOLLARAHATTI]02390
TOTAL327193032

Top