Home The Statistics as on : Jul 6 2022 2:52AM Bottom Bottom
SHOP LEVEL WISE DELETED MEMBERS DETAILS
Shop NameNo Of Deleted Members Due To No UIdNo Of Members Permanently DeletedBalance Deleted Members Due To No UId
[8319-1][R.S.JAMADAR]04330
[8320-2][S.F.SULLADA]01610
[8321-3][C.B.SADHANI]02130
[8322-4][B.G.HALAKATTI]02110
[8323-5][S.H.TADAKOD]01220
[8324-6][R.M.JAMADAR]01270
[8325-7][R.A.PEERAJADE]03770
[8327-43][N.L.SHIRASANGI (attached)]02470
[8329-11][G.M.K. SANGH]01380
[8330-12][B.S.KOTUR(Attatched)S.S Shilvant]0830
[8331-13][N.V.GUNJAL(Attached) G.S.Muragod]01920
[8333-15][M.P.NARAYANAKAR(Attatched)A A Bisti]02060
[8334-16][S.G.HUGAR]01100
[8335-17][A.A.BISTI]03130
[8336-18][H.B.H.S. SOCIETY]01850
[8337-19][S S M C C SOCIETY]01820
[8338-20][M.V.AMARASHETTI]01450
[8339-21][B.Y.KADAKOLA]02140
[8340-22][P.L.SANGALIKAR]02220
[8341-23][A.K.Patil(ATTACHED)B.Y.KADKOL]02550
[8342-24][M.I.KILEDAR(Attatched)R.I.KILEDAR]02570
[8343-25][V.N.KATTIMANI]01410
[8344-26][A F Kotabagi(ATTACHED)R.A.NADAF]01070
[8345-27][A.B..HAVALDAR]01810
[8346-28][R.P.UPPAR]02280
[8347-29][R.M.JAGADALE]02610
[8348-30][S.V.HEGADE(Attatched)R.S.Jamadar]01050
[8349-31][V.S.SHETTI]02450
[8350-32][J.P.MORE(Attatched)R.M.Jagadale]03230
[8351-33][P.C.KIKKALAKAR]03660
[8352-34][C.S. KIKKALAKAR(ATTACHED)P.C.Kikkalakar]02540
[8354-36][R.A.NADAF]01330
[8355-37][J.H KALAL(Attatched)R.A.Peerzade]01410
[8357-39][S.G.AGADI]01240
[8358-40][S.S.KUMBAR.]01690
[8359-41][S.T.HANCHINAMANI]04200
[8360-42][A.M.PATAN.]05010
[8362-44][Y.M.HOSAMANI]02030
[8363-45][S.C.YATNALLI]01860
[8364-46][A.K.HORAKERI(Attatched)M V Amarshetti]01730
[8365-47][K.M.MUJAVAR]02180
[8366-48][B.T.DONGREKAR(attached)]03380
[8367-49][B.T.DONGREKAR(Attached)Sudagad sidhara samaja seva sangha]02730
[8368-50][K.M.DUMMALA]02130
[8369-51][P.C.C SOCIETY]03150
[8370-52][H M M SANGH]03750
[8371-53][M Y MANDALA]09770
[8372-54][DSDH & AM SANGH]01360
[8373-55][B.N. KUSUGAL]04110
[8374-56][R M MANDALA]0940
[8375-57][SSS SEVA SANGH]03530
[8376-58][M.V.M.SANGH]02210
[8380-62][LOCAL COMMITEE KABBENUR]02820
[8381-63][LOCAL COMMITEE MANGALAGATTI]05360
[8382-64][M.A.MATHAD YARIKOPPA(Attached Akkamahadevi Mahila Mandal MANAGUNDI)]01300
[8384-66][V S S BANK RAMAPURA]42844
[8385-67][M Y BANGADI KALAKERI]03290
[8386-68][C F KADLIYAVARA GOVANKOPPA]02130
[8387-69][C S GUDDAPPANAVAR KURUBAGATTI]03860
[8388-70][M I PEERJADE VARAVANAGALAVI]01220
[8389-71][V S S Bank Uppin BETAGERI. Br. HANAMNAL]01160
[8390-72][V S S BANK MAREWAD]03470
[8391-73][V S S BANK MAREWAD Br. TIMMAPUR]02390
[8392-74][(U D KELAGERI) ATTA LOCAL COMMITTE YADAVAD]02870
[8393-75][Local Commitee shivalli(attatched)Y S PYATI Shivalli]03850
[8394-76][V S S BANK GOVANAKOPPA-KAVALAGERI]03950
[8395-77][V S S BANK GOVANAKOPPA-MARADAGI]02350
[8396-78][V S S BANK UPPINABETAGERI]09390
[8397-79][V S S BANK KARADIGUDDA]04470
[8398-80][V S S BANK PUDAKALAKATI]01990
[8399-81][V S S BANK LOKURU]02510
[8400-82][P S PATRAVALI AMMINABAVI]04220
[8401-83][(V S S BANK TADAKOD) ATTCH K.SHEDABAL]0890
[8402-84][LOCAL COMMITEE YADAWAD]07450
[8403-85][(LOCAL COMMITEE KANAVI HONNAPUR) Att. M.A.Mathad]02150
[8404-86][Y S PYATI VANAHALLI]04080
[8406-88][BANASHANKARI GRAM VIKAS MAHILA MANDAL HEBBALLI ATTCH AMBLIKOPPA)]01130
[8407-89][P B YENAGI]01150
[8409-91][B F S Holtikoti(ATTATCHD) Local Commitee Hebballi Dharwad Taluk]02750
[8410-92][S G KALLAYANAVAR CHIKKAMALLIGAWADA]04150
[8411-93][BASAVESHWAR STALIYA SAMEETI MUMMIGATTI]01940
[8412-94][G V MALLUR MUMMIGATTI]02120
[8413-95][A R JADHAV GULEDKOPPA (Attached) V.S.S Kotur]02160
[8415-97][GRAHAKAR SEVA SANGH AMMINABHAVI]03310
[8416-98][V S S BANK KOTABHAGI]03030
[8417-99][D P P HAROBELVADI(ATTCH )P S PATRAVALI AMMINABHAVI]02990
[8422-104][S H SANGALIKAR CHANDANAMATTI(Attached)Maruti yuvaka mandala talawayi]01670
[8423-105][LOCAL COMMITEE SINGANAHALLI]02340
[8424-106][V S S BANK TADAKODA]111661
[8425-107][D P P SAHAKAR SANGH AMMINABAVI]03980
[8426-108][D S KALE LALAGATTI]03350
[8427-109][L.C.JOGAYELLAPURA]01800
[8429-111][MARUTI YUVAK MANDAL TALAWAYI]01170
[8430-112][LOCAL COMMITEE SHIBARAGATTI]02640
[8431-113][UTTAM BESAY SAHAKAR SANGH GARAG(Attatched)Veera rani kittur channamma mahila sangha garag]05220
[8432-114][DURGADEVI GRAMABIVRUDDI LOCAL COMMITEE MUGAD]03200
[8433-115][V S S BANK BELUR]04270
[8434-116][V S S BANK KOTUR]05160
[8435-117][V S S BANK NIGADI]01980
[8436-118][V S S BANK BADA]03140
[8437-119][V S S BANK DEVARAHUBBALLI]03230
[8438-120][Local Commitee HALLIGERI (ATTATCHED)D S KALE LALAGATTI]01410
[8439-121][LOCAL COMMITEE JIRIGAWAD]0790
[8440-122][VSS RAMAPUR BR. KALLAPUR]02020
[8441-123][D P P SAHAKAR SANGH NARENDRA]09460
[8442-124][V S S BANK TEGUR]06300
[8443-125][S M HIREMATHA HANGARAKI]05920
[8444-126][C S Y MANDALA ITIGATTI]02250
[8445-127][K H D C HEBBALLI]02280
[8446-128][K H D C HEBBALLI]43574
[8447-129][LOCAL COMMITEE HEBBALLI]05010
[8448-130][BANASHANKARI G V M M HEBBALLI]34053
[8449-131][KITTUR CHENNAMMA MAHILA MANDAL MANDIHAL]02290
[8450-132][Local Commitee kyarkoppa(Attatched)M Y BANGADI, KALKERI BR KYARAKOPPA]02020
[8451-133][S M MAYAKAR SOMAPUR]02190
[8453-135][V S S BANK TADAKOD BR. MADHANABAVI]07130
[8454-136][(VSS UPPINABETAGERI (BRANCH KALLUR)ATTCHAED TO LC YADAWAD]03660
[8455-137][KITTUR CHENNAMMA MAHILA MANDAL NIRALAKATTI]01350
[8456-138][B B YETTHINGUDDA MANSURA]02860
[8457-139][V S S BANK MUGAD]03050
[8458-140][DURGADEVI YUVAK SANGH(Attched )BSS Mummigatti br Venkatapur]01740
[8459-141][AKKAMAHADEVI MAHILA MANDAL MANAGUNDI]01930
[8461-143][VEERARANI KITTUR CHENNAMMA MAHILA SAHAKAR SANGH GARAG]04060
[18311-147][L C BENAKATTI(attatched)D S KALE LALAGATTI BRANCH BENAKATTI]01820
[18311-167][P V DHUMMALA]03370
[18312-162][R R KALAL]0570
[18314-148][S R DHARWADKAR]02600
[18316-166][M I KILLEDAR]03840
[18318-172][Sandeep R Kedari]01330
[18320-147][M R GADAGAKAR(Attatched)V.S.Shetti]01160
[18321-168][R M TAMATAGAR(Attatched)P.C.C.Socity]01210
[18322-173][S S SHILAVANTAR]0670
[18323-153][K S MULLUR]0600
[18324-161][CHAMPABAI JABADE(Attatched)A A Soudagar]01070
[18325-175][K K SANGHA]01220
[18327-159][B G DEVANGOUDAR]03400
[18328-157][R A DHARWADAKAR]01760
[18329-156][S A INGALAHALLI]05620
[18330-35][S B HALABHAVI]03680
[18331-177][VIDYA KURTHAKOTI]01460
[18333-150][A A SOUDAGAR]0700
[18334-151][C F Gondale(attached)A A Soudagar]0430
[18335-163][G S MURAGOD]02040
[18336-154][G P MULLA(Attatched) V N Kattimani]0890
[18337-164][V Y MANDAL]02230
[18339-174][M C C SOCAITY]02070
[18341-155][N P JAGADALE]04390
[18342-149][K F C S C MALIGE(Attatched)V N Kattimani]0480
[18346-169][J B Y MANDALA]02910
[18347-152][K F C S C Malige KUD.(Attatched)Deenadhalitara and alpa sankyatara mahila sangha]01880
TOTAL124140712

Top