Home The Statistics as on : Jul 6 2022 2:52AM Bottom Bottom
SHOP LEVEL WISE DELETED MEMBERS DETAILS
Shop NameNo Of Deleted Members Due To No UIdNo Of Members Permanently DeletedBalance Deleted Members Due To No UId
[8706-1][V.S.S.BANK,BELAVATAGI]03500
[8707-2][R S Y M GOBBARGUMPI]01520
[8708-3][LOCAL COMMITTEE AMARAGOL]03620
[8710-5][F.R.ANGADI SHIRAKOL]03700
[8711-6][MAHILA VIVIDODDESHA SANGA HANASI]03240
[8712-7][V.S.S.BANK NAGANUR]04700
[8713-8][Janatha Bazar (Annigeri) GUDISAGAR]03700
[8714-9][V.S.S.BANK ALAGAWADI]08760
[8716-11][V.S.S.BANK NAYAKNUR]01380
[8717-12][K.F.C.S.C. DATANAL]03230
[8718-13][V.S.S.BANK BHOGANUR]02110
[8722-17][K V doddawad(Attatched)F R Angadi GOMMAGOL]02270
[8723-18][M V Sangh BYALYAL]02870
[8724-19][V.S.S.BANK JAVUR]11991
[8725-20][Y M BALLUR]01700
[8726-21][KFCSC YAMANUR]02730
[8727-22][V.S.S.BANK AREKURAHATTI]02080
[8728-23][V.S.S.BANK PADESUR]02280
[8729-24][V.S.S.BANK HEBBAL]03460
[8730-25][V.S.S.BANK KALAWAD]03590
[8731-26][V.S.S.BANK KARLAWAD]0780
[8732-27][JANATA BAJARA CHILAKAWAD]0910
[8733-28][V.S.S.BANK HALAKUSUGAL]06300
[8734-29][N V Veerappanavar SHANAWAD]01790
[8735-30][B C Chikkamath TADAHAL]06390
[8745-40][KFCSC MORAB (Attatched)Janata Bajar Navalgund]05350
[8746-41][M.K.MADIVALAR TALEMORAB]02250
[8747-42][V.S.S.BANK TIRLAPUR]06930
[8748-43][F R Angadi SHIRUR]03240
[8749-44][V.S.S.BANK AYATTI]03340
[8752-47][JANATA BAJARA NAVALAGUNDA]011000
[30001-51][P.K.P.S.S, Navalgund]08190
[30238-1239][The divisional consumer co-op stores ltd, (Janata Bazar)FPS, Navalgund]000
[30239-1240][Pragati co-op society ltd FPS, morab]04610
TOTAL1123511

Top