Home The Statistics as on : Jul 6 2022 2:52AM Bottom Bottom
SHOP LEVEL WISE DELETED MEMBERS DETAILS
Shop NameNo Of Deleted Members Due To No UIdNo Of Members Permanently DeletedBalance Deleted Members Due To No UId
[8377-59][GRAHAKAR SAHAKAR SANGH,ALNAVAR]0690
[8378-60][REHANUMA MILLATH SOCIETY,ALNAVAR]0980
[8379-61][YUVAK MANDAL ALNAVAR]0470
[8383-65][M B AMBADAGATTI]0290
[8405-87][Shivanand C Budarkatti]0330
[8408-90][S S HOSAMANI KADABAGATTI]0460
[8414-96][G S NARAGUNDA HINDASAGERI]0590
[8418-100][B S NAGALAPUR HULIKERI]0450
[8419-101][P S Hadapad Amboli, Attached to Dori]0670
[8420-102][B A DHARWAD KUMBARKOPPA]0750
[8421-103][S N PATIL BENACHI]0570
[8452-134][AMBEDKAR YUVAK MANDAL HONNAPURA]0520
[8460-142][GRAM RAITH SEVA SANGH HONNAPURA]0390
[18308-144][D J TADAKOD,ALNAVAR]01100
[18309-145][R S BENDIGERI,ALANAVAR]0420
[18310-146][V I KUSALAPURA,ALNAVAR]0620
TOTAL09300

Top