Home The Statistics as on : Jul 7 2022 2:50AM Bottom Bottom
SHOP LEVEL WISE DELETED MEMBERS DETAILS
Shop NameNo Of Deleted Members Due To No UIdNo Of Members Permanently DeletedBalance Deleted Members Due To No UId
[13397-1][CHETAN YUVAK.MANDAL KUSHTAGI]04200
[13398-2][SHARANABASVESWAR TARUN SANGHA KUSHTAGI]03430
[13399-3][HANUMANTHAPPA KANDGAL KUSHTAGI]02790
[13400-4][G.O.C.C.FPS KUSHTAGI ATT TO V.S.S.S.N KUSHTAGI]000
[13401-5][BHOVI SAMAJA KUSHTAGI]02510
[13402-6][VYVASAYA SEVA SAHAKAR SANGHA NIYAMIT KUSHTAGI]000
[13403-7][T.A.P.C.M.S.KUSHTAGI]03640
[13404-8][HANUMANTHAPPA KATTI MANI KUSHTAGI]02910
[13405-9][VYAVASAYA SEVA SAHAKAR NIYAMIT NILOGAL]012190
[13406-10][V.V.KULAKARNI VAKKANDURG]05750
[13407-11][BHIMASHENARAO BOMMANAL]04350
[13408-12][SARASVATHI MITTALAKOD]08520
[13409-13][BILEKAL.F.P.S ATT TO V.S.S.S.N NILOGAL]04750
[13410-14][KODATAGERA.FPS ATT TO BHEEMSENRAO BOMMANAL]05570
[13411-15][VYAVASAYA SEVA SAHAKAR SANGHA YARAGERA]015550
[13412-16][PARASAPPA PARAMANA HATTI]04160
[13413-17][KALAKAPPA.VENKATAPUR]04300
[13414-18][GUDADURKAL.F.P.S ATT TO KALAKAPPA VENKTAPUR]05630
[13415-19][MALAGITHI.F.P.S ATT TO CHETANA YUVAK MANDALI KUSHTAGI]012930
[13416-20][V.S.S.S.N JAGIRGUDADUR ATT TO CHETANA YUVAK MANDALI KUSHTAGI.]05660
[13417-21][HANUMAPPA G.DEVALAPUR]03750
[13418-22][SHARANAPPA HABALAKATTI]04820
[13419-23][TUMURIKOPPA.F.P.S ATT TO SHARANAPPA HABALAKATTI]04280
[13420-24][RAGHAVENDRA F P S VARIKAL]04070
[13421-25][HIREGONNAGAR F.P.S ATT TO CHETANA YUVAK MANDALI KUSHTAGI]080
[13422-26][VYAVASAYA SEVA SAHAKAR SANGHA HANAMSAGAR,]04490
[13423-27][ANANDAPPA HANUMASAGAR]08610
[13424-28][PRAGATI YUVAK MANDAL HANUMSAGAR]07170
[13425-29][KARISIDDESWAR TARUN SANGHA.HANUMASAGAR]05290
[13427-31][KAIMAGGA NEKAR SANGHA HANUMASAGAR]06150
[13430-34][TARUN SANGA BEELAGI]01440
[13431-35][SHARANABASVESWAR TARUN SANGHA MANNERAL]09440
[13432-36][BASAVANTHAPPA HULAGERA]05220
[13433-37][KUMARI PREMAVATI S O SHEKHARAPPA KUNTGOUDR FPS HOOLAGERA-2]04270
[13434-38][NINGAPPA VAJJAL PURTAGERA]03840
[13435-39][TARUN SANGHA M.BASAPUR]14471
[13436-41][BASAYYA BANDARGAL,]02070
[13437-42][MASAPPA SUDI KABBARAGI]07610
[13438-43][AMRESH BHAVIKATTI YARIGONAL]03130
[13439-45][G.C.HADIMANI,FPS KATAPUR]07270
[13440-46][SANGANAGOUD CHALIGERA]013010
[13441-47][MUKTUMSAB KALAALBANDI ATT TO TARUN SANGHA KORADAKERA]050
[13442-48][HULASAGERA F.P.S ATT TO M.T.S ADAVIBHAVI]03510
[13443-49][MARUTI TARUN SANGHA HOSAHALLI ATT TO MTS ADAVIBHAVI]010
[13444-50][MADIKERI F.P.S ATT TO P.Y.M HANAMASAGAR]080
[13445-51][TARUN SANGHA KORADAKERA]010670
[13446-52][VYAVASAYA SEVA SAHAKAR SANGHA HIREBANNIGOL]011860
[13447-53][PARASURAMAYYA,VANAGERI]010070
[13448-54][HIRENANDIHAL,F.P.S ATT TO LAXMANA YALABURTHI]000
[13450-56][VENKAPPA BENAKANHAL.]07130
[13451-57][MIYYAPUR F.P.S ATT TO M.T.S ADAVIBHAVI]03330
[13452-58][DEVALAPUR F.P.S ATT TO Anandappa F.P.s. HANAMASAGAR]03360
[13453-59][K.BOODUR F.P.S ATT TO PARASURAMAYYA VANAGERI]000
[13454-60][MALLAPPA, KYADIGUPPA]010700
[13455-61][CHANNABASAYYA.NIDASHESI,]07930
[13456-62][BASAVARAJ S O NAGAPPA F.P.S KANDAKUR]012750
[13457-63][GAJANAN GRAHAK SAHAKAR SANGHA DHOTIHAL.]06070
[13459-65][VYAVASAYA SEVA SAHAKAR SANGH HIREMANNAPUR]09510
[13460-66][BASAPPA HIREMANNAPUR]010200
[13461-67][DODDANAGOUD.NAVALHALLI]06150
[13462-68][SHARANAPPA.M.GUDADUR]09040
[13463-69][KHASIMAPPA BIJAKAL.]09740
[13464-70][VEERUPAKSHAPPA,MUDENUR ATT TO Doddanagouda Maddalagundi]02860
[13465-71][AMARESHPPA S O TIMMAREDDY MUDENUR]02840
[13466-72][DODDABASAVESWAR TARUN SANGHA BALOOTAGI]08130
[13467-73][VYAVASAYA SEVA SAHKAR SANGHA MADAPUR]04290
[13468-74][GOTHAGI FPS ATT TO D.B.T.S. BALLOTAGI.]000
[13469-75][DODDANAGOUD MUDDALGUNDI,]0760
[13470-76][YAMANAMMA W O GUNDAPPA GARJANAL]016690
[13471-77][GUMGERA.F.P.S.ATT TO KASIMAPPA BIJAKAL]05640
[13472-78][AMARAPPA,SASVIHAL]03940
[13473-79][MARUTI TARUN SANGHA JALIHAL]03810
[13474-80][SHAKAPUR F.P.S ATT TO LAXMANA YALABURTHI]020
[13475-81][DURGAPPA,THAVARAGERA]07910
[13476-82][CHANNAPPA,TAVARAGERA]09870
[13477-83][MARUTI TARUN SANGHA ADAVIBHAVI]06570
[13478-84][MAHANTESH S O SHARANAYYA HIREMATH FPS TALUVAGERA]011370
[13479-85][GYANAPPA S O HONNAPPA KURI,JUMALAPUR]07110
[13480-86][RAMANNA, TUGGALADONI]05560
[13481-87][RAMANNA,BADAMINAL]02460
[13482-88][VEERANAGOUD,JULAKATTI]04090
[13484-90][KHADARSAB, MUGANUR]06220
[13485-91][VYAVASAYA SEVA SAHKAR SANGHA HANUMANAL]09710
[13486-92][VYAVASAYA SEVA SAHKAR SANGA KALAMALLI]09860
[13489-95][VYAVASAYA SEVA SAHKAR SANGHA TAVARAGERA]011570
[13491-97][VYAVASAYA SEVA SAHKAR SANGHA MENEDAL]06630
[13492-98][YAMUNA S O NAGAPPA LENKI FPS.HIRETHAMMINAL]04980
[13493-99][NITYANANDA LINGADALLI]06070
[13494-100][G.HANUMASAGAR F.P.S ATT TO DEVENDRAPPA HIREMUKARTIHAL]000
[13495-101][DEVENDRAPPA,HIREMUKARITIHAL]010980
[13496-102][RAMANAGOUD,SANGANAL]08120
[19106-44][HANUMANTHAPPA,YALABUNACHI,]000
[19108-105][KUMBALAVATI F.P.S ATT TO KALAKAPPA VENKATAPUR]000
[19109-108][VAMANRAO,PATLACHINTI]000
[30001-112][VEERESH LAKSHMANNA BHOVI F.P.S YELBURTHI]03550
[30192-1193][ASHWINI HANAMAGOUDA POLICE PATIL F.P.S. KILLARAHATTI]08170
[30331-1332][Kumari Poornima DO Hanumantappa Agasimundin F.P.S. Yalabunachi]05150
[30621-1622][GUMAGERA AGRI SSSN GUMAGERA, FPS GOTAGI]08140
[30622-1623][P A C S LINGADALLI FPS, GUDDADAHANAMASAGAR.]04380
[30623-1624][SPURTHI MVSSN. GUMAGERA FPS, CHANDRAGIRI]01650
[30624-1625][SPURTHI MVSSN. GUMAGERA FPS, HOSAHALLI]04250
[30625-1626][KRUSHI SAMSKARANA SAHAKARA SANGHA NI KUSHTAGI FPS, HIRENANDIHALA]05740
[30626-1627][P A C S FPS, HIREGONNAGARA]010390
[30627-1628][JANAKI HULLURU, FPS, HANUMASAGARA]02420
[30628-1629][KRUSHI SAMSKARANA SAHAKARA SANGHA NI KUSHTAGI FPS SHIRAGUMPI]02810
[30629-1630][SPURTHI MVSSN. GUMAGERA FPS, SHAKHAPURA]011350
[30630-1631][DEVENDRAPPA BENALA FPS, PATTALACHINTI]07820
[30631-1632][GUMAGERA AGRI S.S.S.N. GUMAGERA FPS, NANDAPURA]01970
[30632-1633][GUMAGERA AGRI S.S.S.N. GUMAGERA FPS, MADIKARI]05450
[30633-1634][P A C S BENAKANALA FPS, KUMBALAVATI]07330
[30634-1635][RUKMUDEEN NEELAGAR, FPS, KESUR]05570
[30635-1636][P A C S BENAKANALA FPS, KALALABANDI]09150
[30636-1637][P A C S FPS, HULIYAPURA.]02990
[30637-1638][PACS YARIGONAL FPS HUCHANUR]01700
[30647-1648][T A P C M S FPS, KUSHTAGI-2]01670
[30755-1756][BASAVARAJ, FPS K BODUR]08440
[30778-1779][KUMARI SHARADA KONASAGARA, FPS]02870
TOTAL1652501

Top