Home The Statistics as on : Jul 6 2022 2:52AM Bottom Bottom
SHOP LEVEL WISE DELETED MEMBERS DETAILS
Shop NameNo Of Deleted Members Due To No UIdNo Of Members Permanently DeletedBalance Deleted Members Due To No UId
[13956-2][ASHOKA FPS]02730
[13957-3][HOSPITAL CCS(A)]02670
[13958-4][HOSPITAL CCS(B)]02340
[13959-5][OLD TOWN CCS]0890
[13960-6][KFCSC,KALLAHALLI (BR.)ATTACHED to Kallahalli CCS]02480
[13962-8][KFCSC,GUTHALU ATTACHED TO SHANKARPURA CCS]01950
[13963-9][GANDHI NAGARA CCS]01430
[13964-10][SCS GUTTALU]02230
[13966-12][CHANDRASHEKAR FPS]02140
[13967-13][CHAMUNDESWARY CCS]02620
[13969-15][JANATA BAZAR GUTTALU(Attached to Guttal SCS)]01780
[13971-17][NAGARIKA SAMAJA SEVA SANGHA]01140
[13972-18][BHAGIRAM FPS]0550
[13973-19][GURU FPS]02050
[13974-20][BHOVI CCS]01580
[13975-21][MANDYA VARTAKARA SANGHA]01900
[13976-22][MSCO, CCS]0780
[13977-23][VIDYA NAGAR CCS]0490
[13978-24][VIVEKANANDA CCS]0870
[13979-25][SHANKARAPURA CCS]01960
[13980-26][NGO CCS]0930
[13981-27][SUNIL FPD]01670
[13982-28][SAYED SALEHA FPD]01130
[13983-29][HALAHALLI HOSALLI CCS]02180
[13984-30][HUDCO CCS]01780
[13985-31][MITRAKALA CCS]01870
[13986-32][ARYA EDIGARA SANGHA]01870
[13987-33][KALLAHALLI CCS]02430
[13988-34][HALAHALLI MUSLIM BLOCK CCS]02440
[13989-35][DASAPPA FPD]01630
[13990-36][KALIKAMBA SEVA SAMITI]01660
[13991-37][ARKESWARA CCS]02750
[13992-38][SWARNASANDRA CCS]01830
[13993-39][NAGESH FPS]01290
[13994-40][NANDEESH FPS]03740
[13995-41][VENU FPS]01310
[13996-42][C.VENKATESH FPS]01400
[13997-43][JANATHA BAZAR SLUM BOARD(Attached to Halahalli Muslim Block)]02100
[13998-44][YATEESHCHAND FPS]01130
[13999-45][LAMBANI BANJARA SEVA SANGHA]01840
[14001-47][D.MUDDAIAH FPS]01510
[14002-48][DARMADEVA FPD]0950
[14003-49][R.SREENIVASH FPD attchd to halahalli hosahalli ccs]01910
[14004-50][DEVARAJ FPD]02120
[14005-51][VSSSBN SATHANUR]06670
[14006-52][VSSSBN KOMMERAHALLI]03170
[14007-53][VSSBN GOPALAPURA]01420
[14008-54][H.KODIHALLI MAHILA MANDALI]2972
[14009-55][VSSBN PANAKANAHALLI]01880
[14010-56][KONANAHALLI CCS]01450
[14011-57][TANDASANAHALLI FPS]02000
[14012-58][CHIKKAMANDYA MAHILA MANDALI]03320
[14013-59][MANDYA KASABA LSCS]01580
[14014-60][VSSBN HOSABUDANUR]03610
[14015-61][VSSBN HALEBUDANOOR]04230
[14016-62][VSSBN UMMADAHALLI]02940
[14017-63][BELLUNDAGERE FPS]01350
[14018-64][ACETATE TOWN MAHILA MANDALI]0400
[14019-65][SREENIVASAPURA FPS]03170
[14020-66][VSSBN HANAKERE]02270
[14021-67][HANAKERE FPS]02490
[14022-68][TUMKERE FPS]01300
[14023-69][B.GOWDAGERE FPS]02050
[14024-70][B.GOWDAGERE V.S.S.B.N.]01590
[14025-71][KANNALI FPS.]04740
[14026-72][SUNAGANAHALLI FPS.]03450
[14027-73][HEMMIGE FPS]02930
[14028-74][VSSBN.BOOTHANAHOSUR]03730
[14029-75][MANGALA FPS]03460
[14030-76][HEBBAKAVADI FPS]02380
[14031-77][LOKASARA FPS.]01900
[14032-78][TIMMANAHOSUR FPS]02210
[14033-79][BELUR VSSN]03480
[14034-80][GUTTALU VSSBN]02390
[14035-81][HALUVADI FPS]03820
[14036-82][CHEERANAHALLI FPS]03250
[14038-84][KOLAKARANADODDI FPS]0940
[14039-85][BEVINAHALLI VSSBN]03340
[14040-86][A.HULKERE VSSBN]02850
[14041-87][MOTHAHALLI FPS]02970
[14042-88][KOTHAHATTI VSSBN]04530
[14043-89][ENDUVALU VSSBN]01980
[14044-90][KIRGANDUR VSSBN]02330
[14045-91][SUNDAHALLI FPS]01830
[14046-92][YELIUR VSSBN]05250
[14047-93][TUBINAKERE VSSBN]01950
[14048-94][URUMARAKASALAGERE FPS]03750
[14049-95][YELECHAKANAHALLI FPS]02990
[14050-96][SANTEKASALAGERE VSSBN]04180
[14051-97][HANIYAMBADI MAHILA MANDALI]01820
[14052-98][KERAGODU FPS]01530
[14053-99][KERAGODU MAHILA MANDALI]02680
[14054-100][KERAGODU VSSBN]06260
[14055-101][P.G.DODDI VSSBN]04540
[14056-102][B.HUSURU.VSSBN.]04860
[14057-103][K.GOWDAGERE. VSSBN.]1061310
[14058-104][MARAGOWDANAHALLI, VSSBN,]07310
[14059-105][HULIVANA. VSSBN.]04820
[14060-106][S.I.KODIHALLI, FPS.]01930
[14061-107][NEHARU YUVAKA SANGHA, HODAGATTA. ( ALT KEELARA PACS)]03210
[14062-108][HONNANAYAKANAHALLI. FPD]03480
[14063-109][DODDABANASAVADI. S.J.K.T.]0800
[14064-110][GANTAGOWDANAHALLI FPD]01710
[14065-111][UPPARAKANAHALLI. VSSBN.]01840
[14066-112][HAMPAPURA FPD.]03380
[14067-113][KEELARA, VSSBN.]02490
[14068-114][KEELARA. FPD.]02090
[14070-116][ALAKERE. VSSBN.]02990
[14071-117][DANAYAKANAPURA. FPD.]02360
[14072-118][HONAGALLI MATA. M.M]01600
[14073-119][DUDDA. VSSBN.]04910
[14074-120][MADLA. VSSBN.]03010
[14075-121][SHIVALLI, VSSBN.]0990
[14076-122][SHIVALLI, FPD.]01850
[14077-123][MARADIPURA . FPD.]02240
[14078-124][HADYA. FPD.]01870
[14079-125][GORAVALE. VSSBN.]01990
[14080-126][HOLALU. VSSBN]07660
[14081-127][CHANDAGALU V.S.S.B.N]04260
[14082-128][BILIGULI, FPD.]01240
[14083-129][MADEGOWDANAKOPPALU. VSSBN]03130
[14084-130][GANADALU. VSSBN.]02140
[14085-131][MALLANAYAKANAKATTE. FPD.]02550
[14086-132][SAMPALLI. FPD.]03250
[14087-133][H.MALLIGERE. VSSBN.]04180
[14088-134][GIGUNDIPATTANA. FPD.]0790
[14089-135][HULLENAHALLI. VSSBN.]03280
[14090-136][HULIKERE.VSSBN]03160
[14091-137][T.MALLIGERE. FPD]0620
[14092-138][MUDAGANDURU. FPD.]05650
[14093-139][BEVUKAL, VSSBN]07040
[14094-140][G.MALLIGERE. VSSBN.]01730
[14095-141][CHIKKAGANGAVADI. FPD.]01360
[14096-142][MODACHAKANAHALLI, M.M]02550
[14097-143][MALLENAHALLI. FPD.]02540
[14098-144][BASARALU, FPD.]03050
[14099-145][BASARALU, VSSBN.]01500
[14100-146][MUTTEGERE VSSBN.]02200
[14101-147][MUTTEGERE. FP.D]03280
[14102-148][BENNAHATTI, FPD]02960
[14103-149][KAMBADAHALLI. FPD]04930
[14104-150][HALLEGERE. VSSBN.]03170
[14105-151][SHIVAPURA, VSSBN]05890
[14106-152][CHANDAGALU, FPS]04150
[14107-153][DODDAKOTHAGERE. FPD]02930
[14108-154][RAYASETTIPURA M.M]02500
[14109-155][CHIKKABALLI.FPD]02710
[14110-156][DYAPASANDRA. M.M]02650
[14111-157][ANASOSALU, M.M]01500
[14112-158][GUDIGENAHALLI, M.M]01770
[14113-159][DODDAGARUDANAHALLI. VSSBN.]03200
[14114-160][VSSBN.BABY]03530
[14115-161][HANAGANAHALLI. FPD.]03830
[14116-162][HUNUGANAHALLI. FPD.]04470
[14117-163][TANGALAGERE. FPD.]01560
[18308-164][TAGGAHALLI, VSSBN]05490
[18312-167][N.B.RAJU.F.P.D]01420
[18313-168][GUTTALU.C.C.S]03750
[30001-171][Vinayaka Badavane Santekalasagere FPD]0650
[30002-172][BETTAHALLI FPS]02950
[30003-173][M.HONNENAHALLI FPS]02690
[30004-174][ASHOKA CHAKRAVARTHY M.N FPD]02300
[30311-1312][M.S.KUMAR, FPS]02190
[30358-1359][TAHIR ALI KHAN,FPS]04710
TOTAL124322912

Top