Home The Statistics as on : Jul 6 2022 2:52AM Bottom Bottom
SHOP LEVEL WISE DELETED MEMBERS DETAILS
Shop NameNo Of Deleted Members Due To No UIdNo Of Members Permanently DeletedBalance Deleted Members Due To No UId
[16530-2][TAPCMS THIRTHHALLI URBEN]0940
[16531-3][VSSSN KASABA THIRTHAHALLI URBEN]0740
[16532-4][MAHILA VSSN THIRTHHALLI URBEN]0460
[16533-5][VSSSN KUDUMALIGE]02400
[16535-7][VSSSN MALURU]01290
[16536-8][D.M.SUDHAKAR DANASALE]0530
[16537-9][Y.D.SHESHAPPA GOWDA GUTTIYADEHALLI]01890
[16538-10][VSSSN TUDURU]0610
[16539-11][B.V.SANDARSHA,FPS BEGUVALLI]01310
[16540-12][JAYANTH UDAYAPUR]01350
[16541-13][VSSSN MANDAGADDE]03750
[16543-15][VSSSN KANNANGI]02160
[16544-16][NAGEENAPARVIN HANAGERE]01930
[16546-18][VSSSN DEMALAPURA]02230
[16547-19][K.GOPALAKRISHNA HUNCHADAKATTE]01800
[16549-21][G.S.MANUNATHA SALURU]01480
[16550-22][T.V.ASHOK TENKABAILU]0720
[16551-23][VSSSN ARAGA]02450
[16552-24][VSSSN NONABURU AMBUTHIRTHA]03220
[16554-26][VSSSN KONANDURU]02860
[16555-27][B.R.SHRINIVASA THRIYAMBAKAPURA]01460
[16556-28][VSSSN GUDDEKOPPA]02150
[16557-29][RAMESH, ARALAPURA]0770
[16559-31][VSSSN MAGARAVALLI (Hosahalli)]01710
[16561-33][VSSSN THRITHAMUTTURU]01870
[16562-34][VSSSN AREHALLI]01740
[16563-35][VSSSN KADTURU]01520
[16565-37][T.R.SHANKARA NARAYANA HURULI]0650
[16566-38][K.P.SATISH NALURU]01610
[16567-39][VSSSN HONNETTALU]02090
[16568-40][H.K.CHANDRASHEKAR GUDDEKERE]0990
[16570-42][H.B.BOBAYYA BIDARAGODU]01360
[16571-43][VSSSN MELINAKURUVALLI]02400
[16572-44][K.S.DIVAKARA MELIGE]01520
[16573-45][B.P.PURUSHOTHAMA DEVANGI]02160
[16574-46][VSSSN SALGADI]01750
[16575-47][N.R.UMESH SHEDGARU]060
[16576-48][DHANANJAYA HEDDURU]01450
[16577-49][VSSSN HARAGOLIGE]01430
[16578-50][VSSSN BASAVANI]01390
[16579-51][VSSSN HERAMBAPURA]0710
[16580-52][VSSSN YADEHALLI]02140
[16581-53][H.K.CHANDRASHEKAR HOSALLIMUNDAVALLI]0840
[16582-54][MANJAPPAGOWDA MRUGAVADE]0710
[16583-55][ANNAPPA.B. KALLUKOPPA]0660
[16584-56][H.D.VENKATARAMANA HIREBAILU]0710
[16585-57][B.N.GEETHA SANTHEHAKKLU]0920
[16586-58][H.G.KKS MELINAKURAVALLI]02530
[30001-60][GRAMA PANCHAYAT HADIGALLU]01360
[30002-61][Grama Panchayat, Heggodu]01020
[30003-62][GRAMA PANCHAYATH NERATURU]01030
[30004-63][SHRI DURGA STHRI SHAKTHI SANGA AGUMBE]01580
[30005-64][KERTHI MAHILA SELF HELP GROUP FPS, MULUBAGILU]02940
[30006-65][Kodachadri thototpanna belegala abhivruddi samskarana marata sahakara sangha niyamitha Bandya]0930
[30007-66][Shri Rameshwara Bahu Uddeshi Sauharada Sahakari Niyamitha FPS,]01110
[30196-1197][P A C S Megaravalli, FPS]01780
[30746-1747][ASHWAL FPS, SHEDGARU]01180
TOTAL086350

Top