Home The Statistics as on : Jun 30 2022 2:59AM Bottom Bottom
SHOP LEVEL WISE DELETED MEMBERS DETAILS
Shop NameNo Of Deleted Members Due To No UIdNo Of Members Permanently DeletedBalance Deleted Members Due To No UId
[16952-1][SIDDALINGAPPA , CHINAKAVAJRA]02640
[16953-2][PUTTACHANNAPPA, HARIHARA ROPPA]02060
[16954-3][S.V NAGABHUSHANA , SHETTIHALLI]04340
[16955-4][PACB BIJAVARA,SHAMBONAHALLI BRANCH]02990
[16956-5][VSSSN,BIJAVARA]02990
[16957-6][SCS,BHAKTHRAHALLI]03530
[16958-7][B.M.LAKSHAMAMMA , JADEGONDANAHALLI]02010
[16959-8][OBALAPPA, VADERAHALLI]02810
[16960-9][A.V.ANNAPURNAMMA ,GANJALA GUNTE]02170
[16961-10][SCS,GANJALAGUNTE]02270
[16963-12][VSSSN,MARUVEKERE]05130
[16964-13][RANGASWAMAIAH , SIDDAPURA]02250
[16965-14][RAMANNA,SIDDAPURA]02120
[16966-15][MYS, MARITHIMMANAHALLI]01370
[16968-17][T.V.NAGABHUSHAN,TUNGOTI]02410
[16969-18][H.NAGARAJU,KUPPACHARI ROPPA]0670
[16970-19][ESWARAIAH,CHIKKADALAVATTA]04990
[16971-20][O.H.MANJUNATHA,DODDADALAVATTA]02380
[16972-21][BASAREDDY,THIPPAPURA]02340
[16974-23][HARISHBABU Y N ,YALKUR]02790
[16975-24][G.H.LAKSHMINARAYANAGOWDA,GOOLAHALLI]02440
[16976-25][Y.R.VENKATARATNAM,YARGUNTE]04820
[16977-26][VASANTHAMMA,I D HALLI]04410
[16978-27][LAKSHMINARASAPPA, I.D.HALLI]03300
[16979-28][VSSSN,THADI]04280
[16980-29][VSSSN,PULAMACHI]03040
[16981-30][C.NAGARAJU, CHELANAHALLI]02880
[16983-32][D.DEVARAJU,GARANI]03250
[16984-33][VSSSN,BRAHMASANDRA]03980
[16985-34][BASAVARAJU,MEDIGESHI]01730
[16986-35][A.S.RAJESWARI, MEDIGESHI]01850
[16987-36][K.S.DWARAKANATH,BEDATHURU]01820
[16988-37][VSSSN,BEDATHURU(attached)]01940
[16989-38][GANGAMBIKE,KYATHGONDANAHALLI]02260
[16990-39][DYAVEERAPPA, MALLANAYAKANAHALLI]05420
[16991-40][S H ASWATHANARAYANA,HANUMNATHAPURA]02230
[16992-41][VSSSN,KASAPURA]04820
[16994-43][DASEGOWDA,NEERKALLU]03320
[16995-44][K.RANGANATHAIAH,REDDYHALLI]04640
[16996-45][VSSSN,NERALAKERE]05190
[16997-46][VSSSN, KATAGONDANAHALLI]03710
[16999-48][VSSSN,HOSAKERE]04340
[17000-49][VSSSN,PURVARA]03780
[17001-50][SHAMBASHIVAIAH, GONDHIHALLI]01920
[17002-51][G.N.LAKSHMIKANTHA, GONDHIHALLI]01950
[17003-52][D.Y.SREERAMAIAH, DODDAHOSAHALLI]0830
[17004-53][NARASHIMHAMURTHY, BYALYA]02070
[17005-54][VSSSN,BYALYA]03200
[17006-55][N SHANTHARAJU, KODAGADALA]02560
[17007-56][N.L.RAVINDRAKUMAR, NITRAHALLI]02000
[17008-57][B.R.SIDDAHANUMANTHA SETTY,BATTAGERE]02160
[17009-58][T.V.GOVINDARAJU, KODNDAVADI]02990
[17010-59][DODDARANGAPPA,THAGGIHALLI]01840
[17012-61][G.C.SHANKAR, GIREGOWDANAHALLI]03350
[17013-62][N.VIJAYKUMAR,GALIHALLI]02200
[17014-63][K.R.HNUMANTHARAYAPPA,KODLAPURA]03480
[17015-64][SHIVAKUMAR SWAMY, IMMADAGONDANAHALLI]01170
[17016-65][VSSSN,RANTAVALALU]02900
[17018-67][B.S.SIDDAGANGAIAH,AVINAMADU]12711
[17019-68][GUDDADA RANGAPPA, GIDADAGALAHALLI]01280
[17020-69][K.LALITHAMMA, JAYANAGARA]01890
[17022-71][VSSSN,DODDERI]03420
[17024-73][VSSSN,DABBEGATTA]02990
[17025-74][VSSSN,BELLADAMADUGU]02020
[17026-75][VSSSN,KAVANADDALA]01270
[17027-76][LAKSHMINARAYANA,POOJARAHALLI]01630
[17028-77][T.D.MANJUNATH,THIMLAPURA]01660
[17029-78][SHANVAJ, BADAVANAHALLI]02770
[17030-79][VSSSN,BADAVANAHALLI]02120
[17031-80][N CHOWDAPPA ,NAGENAHALLI]11151
[17032-81][S.S.NAGABHUSHAN, SIDADRAGALLU]01830
[17033-82][K.KARIYANNA,MADENAHALLI]03130
[17034-83][CHIKKAVVA,K T HALLI]02250
[17035-84][VSSSN,SAJJEHOSAHALLI]04120
[17036-85][VSSSN, SINGRAVATHANAHALLI]03080
[17037-86][SOMELINGAPPA, KITTAGALI(attached)]02290
[17038-87][D.C.VEERENDRA, SODENAHALLI]02050
[17039-88][VSSSN,CHANDRAGIRI]02330
[17040-89][MARAKKA, BADIGONDANAHALLI]01870
[17041-90][DEEPAK, HONNAPURA]02080
[17043-92][MUKTHIYAR,KODEGENAHALLI]03090
[17044-93][BALARAJGUPTHA,KODEGENAHALLI]03780
[17045-94][K.V VENKATESH,KODEGENAHALLI]03920
[17046-95][S.G.RAMAIAHSETTY, KODEGENAHALLI]02670
[17047-96][VSSSN,KODEGENAHALLI GUTTE]01030
[17048-97][VSSSN, SHRAVANDANAHALLI]03460
[17049-98][P.S.VEENA, THINAGALORE]01790
[17050-99][VSSSN,KADAGATTHUR]08050
[17051-100][M.N.NARAYANAREDDY, MYDANAHALLI]05750
[17052-101][RATNAMMA,CHIKKAMALUR]02150
[17053-102][K.S.MANJUNATHA, KEMPAPURA]01730
[17054-103][SCS,GUNDAGALLU]04100
[17055-104][C.SURESH, YAKARLAHALLI]02780
[17056-105][SHIVANNA,PARTHIHALLI]04200
[17057-106][SCS,TERIYUR]04070
[17058-107][M.H.RAJAMMA, MASARAPADI]01420
[17059-108][VSSSN,KALIDEVAPURA]02990
[17060-109][VSSSN,SINGANAHALLI]03130
[17061-110][VSSSN,SUDDEKUNTE]04710
[17062-111][K.M.S,POLENAHALLI]03400
[17063-112][D.V.SANJEVAMURTHI,DODDAMALURU]04460
[17064-113][VSSSN,DODDAMALURU]02420
[17067-116][S.SHANTHAKUMARI, CHOWDESWARI TEMPLE ROAD]01540
[17068-117][M.B.MOHIDDINI, NEAR PAVAGADA CIRCLE]03010
[17069-118][KHALAK SHARIFF, LINGENAHALLI]02730
[17070-119][TAPCMS,K.R.EXTENSION]02300
[18311-120][SAVITHA SAHAKARA SANGA,BURKANAHATTI]01610
[18312-121][GRAHAKA SAHAKARA SANGA, DODDAPET]01750
[18313-122][T A P C M S, NEAR DCC BANK]02940
[18314-123][GRAHAKA PATTINA SAHAKARA SANGA,ARCS OFFICE]02340
[18315-124][VASAVI SAHAKARA SANGA,KANNIKA PARAMESWARI TEMPLE]02700
[18316-125][GOVERNMENT EMPLOYEES CO,OPERATIVE SOCIETY, NGO BUILDING]01180
[30001-126][PACB MIDIGESHI, CHINNENAHALLI BRANCH]03440
[30002-127][PACB RANTAVALALU, MAYAGONDANAHALLI BRANCH]01370
[30003-128][PACB KASABA,KATAGANAHATTI BRANCH]02570
[30004-129][PACB KASAPURA,R GOLLAHALLI BRANCH]02470
[30005-130][P.A.C.S BYALYA, KODAGADALA BRANCH]02020
[30006-131][VSSN SUDDEKUNTE, MUDDENAHALLI BRANCH]04300
[30007-132][VSSN BRAHMASANDRA,GARANI BRANCH]02220
[30008-133][VSSN DODDERI,DANDINADIBBA BRANCH]01630
[30009-134][VSSN DODDERI,ADAVIKATANAHALLI BRANCH]02090
[30552-1553][B R KANTHARAJU FPS, BHEEMANAKUNTE]02410
[30553-1554][PUSHPALATHA J N FPS, JANAKALOTI]02980
[30554-1555][R ANIL KUMAR FPS, DODDAVEERAGONDANAHALLI]02610
[30564-1565][NAVEEN KUMAR G FPS, AVARAGALLU]03420
TOTAL2349002

Top