Home The Statistics as on : Jun 30 2022 2:59AM Bottom Bottom
SHOP LEVEL WISE DELETED MEMBERS DETAILS
Shop NameNo Of Deleted Members Due To No UIdNo Of Members Permanently DeletedBalance Deleted Members Due To No UId
[17272-2][R.Anandamurthy,Rajatadripura,]03220
[17274-4][PACB Kibbanahalli]03180
[17275-5][PACB,Biligere]02660
[17276-6][PACB,Karadi]02960
[17277-7][PACB,Shivapura]04240
[17278-8][PACB,Kuppalu]03040
[17279-9][PACB,Aralaguppe]02340
[17281-11][PACB,Nonavinakere]04990
[17282-12][PACB,NAGARAGHATTA]03290
[17283-13][PACB,Burudegatta]04100
[17284-14][URS,KASAVANAHALLI]01460
[17285-15][PACB,GUNGURAMALE]02500
[17286-16][PACB,VIGNASANTHE]03170
[17287-17][PACB,KAMPARAHALLI]02720
[17288-18][PACB,SUGURU]03250
[17289-19][PACB,HEDAGARAHALLI]01530
[17290-20][PACB,HUNASEGHATTA]02110
[17291-21][PACB,GANGANAGHATTA]02190
[17292-22][Basavalingappa,KYDALA]02210
[17293-23][A.R.Krishnamurthy,ALBURU]01480
[17294-24][Tirumalegowda,BAJAGURU]02650
[17295-25][RSSN,HONNAVALLI]06170
[17296-26][RSSN,THIMLAPURA]03190
[17297-27][RSSN,HOOLIHALLI]01970
[17299-29][DMCS,DASANAKATTE]02420
[17300-30][PACB,HALKURIKE]05210
[17301-31][PACB,SARTHAVALLI]04550
[17302-32][PACB,KALKERE]01490
[17303-33][H.R.Nagaraju,LAKSHMANAPURA]02240
[17305-35][H.H.Parvatamma,BYRANAYAKANAHALLI]01670
[17306-36][BRKS,KOTANAYAKANAHALLI]02300
[17308-38][PACB,BENNAYAKANAHALLY]03740
[17309-39][SGRS,HALEPALYA]03960
[17310-40][PACB,GORAGONDANAHALLI]01780
[17311-41][PACB,ECHANURU]02720
[17312-42][PACB,KANCHAGHATTA]02090
[17313-43][PACB,RANGAPURA]03910
[17314-44][PACB,DASARIGHATTA]02550
[17315-45][PACB,THADASURU]03770
[17316-46][PACB,GURUGADAHALLI]03560
[17317-47][PACB,MADENURU]05720
[17319-49][KA.BA.VI.SAMSTE,Bidaregudi]02490
[17320-50][RSSN,KONEHALLI]01470
[17321-51][MAYS,HUCHAGONDANAHALLI]02340
[17322-52][Shanmukhaswamy,EDENAHALLI]0980
[17324-54][TAPCMS,R M C yard]02430
[17325-55][TAPCMS,TDB,Railway station road]02490
[17327-57][GANDHI NAGRA CCS-I,GANDHI NAGRA]04040
[17328-58][GANDHI NAGARA CCS-II,GANDHI NAGRA]04160
[17329-59][LAXMI MAHILA CCS,GANDHI NAGARA]02710
[17330-60][S.SOMASHEKHARAYYA, CHAMUNDESWARI EXTN.]03110
[17331-61][KA.BA.VI.SAMSTE KANCHAGATTA ROAD]0710
[17332-62][NGOCS,K.R.EXTN.]02150
[18312-65][VINAYAKA C.S.DODDAPET]01730
[18313-66][KALPATARU W.C.S.KOTE,]0940
[18314-67][SHIVAKUMAR,GAYATHRI NAGARA]02580
[30001-69][TAPCMS,ANNAPURA BRANCH]01130
[30002-70][TAPCMS,BALUVANERALU BRANCH]03180
[30003-71][P.A.C.S KIBBANAHALLI,BEERASANDRA BRANCH]01330
[30004-72][P.A.C.S GUNGURAMALE,SANNENAHALLI BRANCH]01450
[30005-73][TAPCMS TIPTUR, GYARAGHATTA BRANCH]01600
[30006-74][P A C S HALKURIKE, B MUDDENAHALLI BRANCH]01090
[30007-75][PACS FPS, KANCHAGHATTA, MARANAGERE BRANCH]01180
[30551-1552][VASANTHAKUMAR FPS, KANCHUGARANAHALLI]01540
TOTAL0171130

Top