Home The Statistics as on : Jul 6 2022 2:52AM Bottom Bottom
SHOP LEVEL WISE DELETED MEMBERS DETAILS
Shop NameNo Of Deleted Members Due To No UIdNo Of Members Permanently DeletedBalance Deleted Members Due To No UId
[17783-1][KOTA C.A.BANK, KOTA]0760
[17784-2][KOTA C.A.BANK, PADUKERE]0550
[17785-3][KOTA C.A.BANK, KODI]0350
[17786-4][KOTA C.A.BANK BANNADI]0350
[17787-5][KOTA C.A.BANK GILIYARU]0240
[17788-6][SHIRIYARA C.A. BANK SHIRIYARA]0500
[17789-7][SHIRIYARA C.A.BANK YADTHADI]0450
[17790-8][SHIRIYARA C.A.BANK KAVADI]0190
[17791-9][SYNDICATE R.S.S. BANK KAKKUNJE]0100
[17792-10][SYNDICATE R.S.S.BANK, AVARSE]0690
[17793-11][SYNDICATE R.S.S.BANK NENCHAR]080
[17794-12][SYNDICATE R.S.S. BANK HILIYANA]0270
[17795-13][SYNDICATE R.S.S. BANK HOSUR]0340
[17796-14][SYNDICATE R.S.BANK KALTHUR]0170
[17797-15][SYNDICATE R.S.S. BANK KENJUR]0250
[17798-16][SYNDICATE R.S.S.BANK NALKUR]0490
[17799-17][SYNIDICATE R.S.S.BANK KOKKARNE]2782
[17800-18][MANDARTHI S.C.BANK MANDARTHI]1461
[17801-19][MANDARTHI S.C.BANK NADUR]0480
[17802-20][BILLADI M. P. C.S.BILLADI]0310
[17803-21][BARKUR C.A. BANK BARKUR]0930
[17804-22][LAMP SOCIETY BARKUR]2672
[17805-23][SASTHANA S.C.BANK SASTHANA]0890
[17806-24][SASTHANA S.C.BANK HANGARAKATTE]0300
[17807-25][BRAHMAVARA C.A. BANK BRAHMAVARA]12491
[17808-26][BRAHMAVARA C.A.BANK UPPINAKOTE]0610
[17809-27][BRAHMAVARA C.A. BANK HARADI]0500
[17810-28][BRAHMAVARA C.A.BANK BAIKADI]01190
[17811-29][BRAHMAVARA C.A. BANK KUNJAL]3483
[17812-30][BRAHMAVARA C.A. BANK AROOR]0410
[17813-31][BRAHMAVARA C.A. BANK NEELAVARA]0780
[17814-32][BRAHMAVARA C.A. BANK, CHERKADI]0880
[17815-33][UPPOOR C.A. BANK, UPPOOR]0460
[17816-34][UPPOOR C.A. BANK HAVANJE]1381
[17817-35][UPPOOR C.A. BANK JATHABETTU]1781
[17823-41][KOTA C.A. BANK SALIGRAMA]0280
[17824-42][KOTA C.A.BANK, GUNDMI]1261
[18309-122][HANGARKATTA F.C.S. KODIBENGRE]0100
[30001-123][Kota C.A.Bank, Manoor]0250
[30002-124][Kota C.A. Bank, Karkada]161
[30003-125][Kota C.A. Bank, Parampalli]050
[30004-126][SHIRIYARA V.S.S.N BRANCH MADHUVANA ACHLADI FAIR PRICE SHOP]0170
[30005-127][MANDARTI SEEVA SAHAKARA SANGHA BRANCH 33 SHIRURU FAIR PRICE SHOP]080
[30006-128][Syndicate VSSN Branch:Nanchar]0120
[30007-129][Uppoor VSSN UpporBranch:Kolalagiri]0210
[30497-1498][KOTA SAHAKARI VYAVSAYA SANGHA CHITRAPADI SHAAKE, FPS, KOTA]0100
TOTAL13212413

Top