Home The Statistics as on : Jul 7 2022 2:50AM Bottom Bottom
SHOP LEVEL WISE DELETED MEMBERS DETAILS
Shop NameNo Of Deleted Members Due To No UIdNo Of Members Permanently DeletedBalance Deleted Members Due To No UId
[19-15][P.KARTHIK F.P.S (BD-015)]04390
[34-31][M.KUMARI F.P.S (BD-031)]5212252
[38-35][BASAVANAGAR C.C.S(BD-035)]01410
[47-44][K. M. GOPINATH F.P.S (BD-044)]03060
[49-46][R.C.H.C.C.S.(BD-046)]01950
[51-48][G KUMARAGURU F.P.S.(BD-048)]04700
[52-49][V MUNIRAJU F.P.S(BD-049)]03350
[56-53][T JAYANTHI F.P.S (BD-053)]05470
[57-54][BHAGAWAN C.C.S.(BD-054)]03770
[59-56][INDIRANAGAR C.C.S.(BD-056)]01510
[61-58][SMT. PARVATHAMMA F.P.S(BD-058)]03940
[63-63][C.M.SHIVASHANKAR F.P.S(BD-063)]02210
[66-66][KAMMANAHALLI.C.C.S(BD-066)]02120
[69-69][JAYARAJ NAGAR SC ST CCS(BD-069)]01880
[71-71][JAYARAJ NAGAR SC ST .C.C.S.(BD-071)]07410
[78-6][M JAYARAM F.P.S(BW-006)]01970
[82-10][K. S. RAJANNA F.P.S (BW-010)]01700
[87-16][BALAJI C.C.S.(BW-016)]02530
[89-18][MOOKAMBIKA C.C.S.(BW-018)]03180
[90-19][PRIYADARSHINI C.C.S.(BW-019)]04310
[93-22][AYYAPPA SWAMY C.C.S.(BW-022)]05570
[95-24][PRIYADARSHINI C.C.S.(BW-024)]01910
[96-25][BALAJI C.C.S.(BW-025)]01790
[99-28][SATHYA C.C.S.(BW-028)]02960
[100-29][BALAJI C.C.S.(BW-029)]01910
[101-30][BALAJI C.C.S.(BW-030)]06670
[102-31][AYYAPPA SWAMY C.C.S.(BW-031)]02750
[103-32][AYYAPPA SWAMY C.C.S.(BW-032)]02440
[104-33][CRYSTAL WOMENS C.C.S.(BW-033)]02750
[105-34][MUTYALAMMA C.C.S.(BW-034)]02790
[107-36][K RAMANANDA F.P.S(BW-036)]02060
[114-8][ANNAPURNA C.C.S.-2 (DG-008)]04730
[132-27][NAGAYANA PALYA C.C.S. (DG-027)]02900
[134-29][JAIRAJNAGAR S.C S.T C.C.S. (DG-029)]02570
[138-33][SATHYA C.C.S.(DG-033)]03240
[158-8][SRIRAMULU F.P.S (HL-008)]02430
[162-12][M SRINIVASA F.P.S (HL-012)]01510
[163-13][NANJAREDDY C.C.S(HL-013)]08900
[164-14][BASAVANAGAR C.C.S(HL-014)]16101
[165-15][R.C.H.C.C.S.(HL-015)]03650
[177-26][G.VENKATA LAXMI F.P.S(HL-026)]03370
[178-27][VINAYAKA YUVAKARA RAITA BALKEDARARA SAHAKARA SANGHA(HL-027)]03590
[180-29][JAGADEESH NAGAR C.C.S(HL-029)]14931
[182-31][SRIDEVI MAHILA C.C.S(HL-031)]03780
[186-2][BALAJI C.C.S(IN-002)]06330
[198-17][B.C.MANJUNATH ARADHYA S S STORES(IN-017)]04820
[202-22][UMAR SADIQ HUSSAIN F.P.S(IN-022)]02790
[215-47][KALI C.C.S.(IN-047)]03060
[218-3][SHARAVANA C.C.S.(IT-003)]02300
[224-9][JEENENDRA SINGH F.P.S (IT-009)]03820
[227-12][A.V.S CONSUMER CO OPERATIVE SOCIETY. IT-012)]02820
[228-13][A.LAWRENCE, ST.ANTHONY STORES(IT-013)]04870
[231-16][SRI BHUVANESHWARI C.C.S.(IT-016)]02990
[234-19][SRI BHUVANESHWARI C.C.S.(IT-019)]04900
[235-20][V GOVINDAPPA F.P.S (IT-020)]02710
[236-21][R.C.H. C.C.S.(IT-021)]04740
[241-26][BOVI BANDE C.C.S,(IT-026)]03630
[242-27][BOVI BANDE C.C.S.(IT-027)]03350
[243-28][SHETTAPPA COLONY C.C.S,(IT-028)]03890
[257-12][A MURALIDHAR F.P.S (JM-012)]02910
[258-13][H K NARAYAN F.P.D(JM-013)]04000
[263-18][VANNARAPET C.C.S.(JM-018)]02240
[265-20][K.A.NASRUDDIN F.P.S (JM-020)]01030
[266-21][SONNENAHALLI C.C.S.(JM-021)]02120
[275-34][M.CHANDRA F.P.S (JM-034)]0640
[276-35][SHAJIYA BANU F.P.S (JM-035)]01910
[277-37][M SRINIVASA F.P.S (JM-037)]01010
[287-14][TASKER TOWN C.C.S.(SR-014)]01870
[288-15][P.S.NOOR MOHAMMED F.P.S (SR-015)]02960
[291-21][NEHRUPURAM C.C.S.(SR-021)]01690
[292-23][SRIDEVARAJURS S.C S.T C C S(SR-023)]06080
[295-27][D.LALITHA F.P.S (SR-027)]01050
[299-31][S.R.JAYRAM JAVAHAR STORES(SR-031)]0880
[300-32][SATHYA C.C.S.(SR-032)]3614336
[303-46][BHARATHINAGAR CCS(SR-046)]01920
[310-53][RENUKA C.C.S.(SR-053)]02050
[30048-133][M.MUNIRAJU STORES(BLC84)]01160
[30049-134][Shree Mookambika Consumer Co-operative Society , Jeevan Bhima Nagar,]05110
[30050-135][Shreedevi Mahila Consumer Co-operative Society, Marathahalli]02280
[30051-136][Shree Muthyalamma Mahila Multi-purpose Co-operative Society, Vijinapura]08900
[30052-137][Shree Muthyalamma Mahila Multi-purpose Co-operative Society, Ramamurthy nagar]04530
[30053-138][Shree Yallamma Mahila SCST Consumer Co-operative Society,Shanthinagar]21642
[30054-139][Saravana Consumer Co-operative Society, Jeevanahalli]06300
[30055-140][Bharathinagar Consumer Co-operative Society, Neelasandra]03990
[30056-141][Parvathi Mahila Co-operative Society, Devasandra]04850
[30057-142][Kissan Consumer Co-operative Society, Masjid Road, Devasandra]04830
[30058-143][Crystal Women Consumer Co-operative Society, Chikkadevasandra]06970
[30059-144][Pragathi Mahila Co-operative Society, Tent Road, Devasandra]04830
[30060-145][Crystal Women Consumer Co-operative Society, Annasandra Palya]05150
[30061-146][Ayyappa Swamy Consumer Co-operative Society, Vijinapura]06480
[30062-147][Shree Mookambika Consumer Co-operative Society, Ramamurthy nagara]05680
[30063-148][Sri Bhuvaneshwari Consumer Co-operative Society, Seegehalli]07730
[30064-149][Sri Bhuvaneshwari Consumer Co-operative Society, K R PURA]05000
[30065-150][Renuka Consumer Co-operative Society, Neelasandra]03910
[30066-151][Shree Balaji Consumer Co-operative Society, Benniganahalli]04960
[30187-1188][Kissan Consumer Co-Operative Society, Ltd. FPS, Domlur]14801
[30284-1285][Crystal Women Consumer Co-operative Society Ltd, FPS]01310
[30285-1286][Sri Muthyalamma Mahila Multi-purpose Co-Operative Society Ltd, FPS]02640
[30286-1287][Ration Card Holders Consumer Co-Operative Society, Ltd, FPS]02010
[30322-1323][Shree Lakshmidevi Mahila Sahakara Sangha Niyamitha,FPS, Murugeshpalya]05760
[30338-1339][KUMARI YOGITHA A, FPS, RAMAMURTHYNAGARA]01760
[30339-1340][YUKTHI MAHILA SAHAKARA SANGHA NIYAMITHA, FPS,JEEVANBHIMANAGAR]04640
[30583-1584][SARAVANA CONSUMER CO-OPERATIVE SOCIETY, LTD]04290
[30584-1585][Smt. K PARAMESHWARI FPS]04150
[30585-1586][YUKTHI MAHILA SAHAKARA SANGHA NIYAMITHA, DODDIGUNTA]03420
[30685-1686][YELAMMA MAHILA SC ST BALAKEDARARA SAHAKARA SANGHA, NIYAMITHA, NEELASANDRA]0260
[30802-1803][SRI LAKSHIMI DEVI MAHILA SAHAKARA SANGHA NIYAMITA, DODDANEKUNDI]03260
[30803-1804][SRI MUTHYALAMMA MAHILA VIVIDHODESHA SAHAKARA SANGHA NI.]0480
[30804-1805][SRI LAKSHMIDEVI MAHILA SAHAKARA SANGHA, RAMAMURTHYNAGARA]02290
[30805-1806][SARAVANA BALAKEDARARA SAHAKARA SANGHA NI.]0310
TOTAL933758793

Top