The Statistics as on : 19 August 2022 10:50:05 Bottom Bottom
Select Month : Select Year : Commodity :  
Report on ShopWise Ration Taken Details by Migrants - Atma Nirbhar Bharat Package (ANBP)
Sl NoShop NameNo. of Migrants Ration takenRice - Quantity Distributed(in Qtls)Channa Whole Gram - Quantity Distributed(in Qtls)Rice - Quantity Lifted(in Qtls)Channa Whole Gram - Quantity Lifted(in Qtls)Rice - Previous Month CB(in Qtls)Channa Whole Gram - Previous Month CB(in Qtls)Rice - Stock Available(in Qtls)Channa Whole Gram - Stock Available(in Qtls)
1 1-1-T.A.P.C.M.S.BADAMI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
2 2-2-Consumers Co op Socity Badami 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
3 3-3-CHALUKYA C C S BADAMI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
4 4-4-PKPS KERUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
5 5-5-MARUTI C C S KERUR. 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
6 6-6-NEKAR U.H.MARATA S. S.NO.2.KERUR. 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
7 20-20-GRAM MANDAL MANINAGAR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
8 21-21-MAHAKUTESHWAR YUVAKA MANDAL YANKANCHI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
9 22-22-MAHAKUTESHWAR Y.M. GUBBERAKOPPA 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
10 25-25-L.B. NAIKAR. KHANAPUR.S.K. 68 (C)(RADDERTIMMAPUR) 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
11 26-26-YUVAKA MANDAL HAVALAKOD 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
12 27-27-MARUTI YUVAKA MANDAL FAKIRBUDIHAL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
13 28-28-YUVAKA MANDAL SAGANUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
14 29-29-YUVAKA MANDAL CHINCHALAKATTI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
15 30-30-K.K.LAMANI CHINCHALAKATTI L.T. 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
16 31-31-RAIT SANGHA HANAMANERI (S) 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
17 32-32-V.S.S. NEERBUDIHAL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
18 33-33-GRAMA MANDAL GANGANABUDIHAL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
19 34-34-S.M.GONNAGAR JANGAWAD 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
20 35-35-YUVAKA MANDALA HOSAKOTI-37 (C)(KAINAKATTI) 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
21 36-36-Y.S.NARASANVAR SHIPARMATTI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
22 37-37-YUVAKA MANDAL HOSAKOTI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
23 38-38-GRAMA MANDAL MATTIKATTI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
24 40-40-SHIVANAND YUVAKA MANDAL MALAGI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
25 43-43-SHRADDANAND YUVAKA MANDAL NARENUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
26 44-44-KRISHNA YUVAKA MANDAL NARENUR L.T.2 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
27 45-45-Ranganath Hanamappa Sunagad (PH) Inam Hanamaneri 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
28 47-47-PKPS Anawal 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
29 48-48-GRAMA MANDAL KALABANDKERI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
30 49-49-YUVAKA MANDAL YANDIGERI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
31 50-50-V.S.S.KAGALGOMBA 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
32 51-51-V.S.S.KERAKALMATTI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
33 52-52-PKPS Halakurki 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
34 53-53-V.S.S.HULAGERI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
35 54-54-BASAVESHWARA YUVAKA MANDAL JALAGERI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
36 55-55-Manjunatha Shivappa Rathod (PH) 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
37 56-56-Secretory Neeralkeri Milk producers Co-Op Society Ltd. 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
38 60-60-P.K.P.S.MUSTIGERI. 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
39 61-61-MARUTI YUVAKA MANDALA HULLIKERI INAM 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
40 62-62-YOUTH ASSOCIATION MUMARADDIKOPPA 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
41 63-63-P.K.P.S. UGLVAT 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
42 64-64-PURNANANDA YUVAKA MANDAL KALLAPUR.S.K. 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
43 65-65-KALIKADEVI YUVAK MANDALA TAPPASAKATTI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
44 66-66-MARUTI YUVAKA MANDAL HANAMASAGAR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
45 67-67-PURNANAND YUVAKA MANDAL SOMANAKOPPA 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
46 68-68-L.B. NAYAKAR KHANAPUR S,K. 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
47 70-70-V.S.S. KAKANUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
48 71-71-GRAMA MANDALA CHIMMANAKATTI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
49 72-72-NEERU BALAKEDARAR SAHAKARI SANGHA HAGANUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
50 73-73-V.S.S. TALAKAWAD 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
51 74-74-GRAM MANDAL NEELGUND 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
52 76-76-GRAM MANDAL LAKHAMAPUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
53 77-77-IRAPP. K.BIRANUR BIRANUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
54 78-78-MARUTESHWAR YUVAKA MANDAL ALUR S.K. 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
55 79-79-BASAVESHWAR YUVAK MANDAL TIMMAPUR S.N. 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
56 80-80-VEERABHADHRESHWARA Y M MALLAPUR S.L. 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
57 81-81-Kalasa (Govonakopp) Milk producers Co op Society 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
58 83-83-YUVAKA MANDAL ALADAKATTI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
59 84-84-PKPS Hebballi 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
60 85-85-V.S.S. MUTTALAGERI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
61 88-88-MARUTESHWAR TARUN SANGHA NAVILAHOLE. 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
62 89-89-BASAVALINGESHWAR Y M BACHINAGUDDA. 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
63 90-90-GRAM MANDAL GONAL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
64 91-91-V.S.S.CHOLACHAGUDDA 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
65 92-92-BANASHANKARI DEVASTHANA SEVA SAMITI BANASHANKARI. 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
66 93-93-REVANASHIDDESHWAR YUVAKA SANGHA HIRENASIBI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
67 94-94-AMBEDAKAR VIDYA VARDHAKA SANGHA BELUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
68 95-95-V.S.S.JALIHAL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
69 96-96-Halu Utpadakara sahakari sangha,Pattadakal 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
70 97-97-GRAM MANDAL ADAGAL. 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
71 98-98-V.S.S.KUTAKANAKERI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
72 100-100-V.S.S.YARAGOPPA.S.B 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
73 101-101-SANGAMESHWAR Y M CHIKKAMUCCHALGUDD 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
74 102-102-P K P S BANK HIREMUCCHALAGUDDA 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
75 103-103-RAIT SEVA SAHAKARI SANGHA NANDIKESHWAR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
76 104-104-BASAVESHWAR YUVAKA MANDAL B.N.JALIHAL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
77 106-106-R.PANDURANG JAKANUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
78 107-107-AKKAMAHADEVI MAHILA MANDAL NEERALGI. 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
79 108-108-RAIT SANGHA KHYAD 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
80 109-109-AKKAMAHADEVI. MAHILA MANDAL NEERALAGI-107 (C)(TAMINAL) 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
81 110-110-PKPS Kataraki 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
82 111-111-MARUTI YUVAKA MANDAL MANNERI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
83 112-112-V.S.S.DANAKASHIRUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
84 113-113-GRAMA MANDALA GUDDADAMALLAPUR. 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
85 114-114-YUVAKA MANDAL ANATAGERI (Attach)Guddad mallapur 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
86 115-115-N B MULLUR BELUR.117 (C)(NASAGUNNI) 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
87 116-116-GRAMA MANDAL GIDDANAYAKANAL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
88 117-117-N.B.MULLUR BELUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
89 118-118-YUVAKA MANDAL MANGALUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
90 119-119-YUVAKA MANDAL SHIRBADAGI. 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
91 120-120-GRAMA MANDAL NELAVAGI (Attach)Chalukya CCS Badami 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
92 122-122-MARUTESHWAR YUVAKA MANDAL BEDARBUDIHAL. 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
93 154-154-YUVAKA MANDAL BANDAKERI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
94 155-155-KUNCHIKORAVAR SANGHA SHIVAPUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
95 19106-157-BANASHAKARI GRAM MANDALA BADAMI. 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
96 19107-158-SHARANAMMA M V S S BADAMI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
97 19111-160-RAIT SANGH KARADIGUDD S N 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
98 19113-161-ChairmanSecretory Milk Producers Co-Op Society , Narasapur 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
99 19119-182-PKPS Hosur 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
100 30001-191-Ranganath Grameen Abhivrudhi Samsthe, Suleekeri 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
101 30002-192-Sri. Shiddalingeshwara neeru balakedarar sahakari sangha, sulla. 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
102 30003-193-Sri. Sidrameshwara Purushara Swasahaya sangha, Kittali 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
103 30004-194-Dr.Babu. Jagajeevanram Vivedoddesha sahakari sangha, Kendur 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
104 30005-195-Neharu Havyashi Kala Sanskrutika hagu krida sangha, haligeri 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
105 30006-196-Maruteshwara vevedoddeshagala seva sangha,Kabbalageri 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
106 30007-201-PKPS Kadarakoppa 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
107 30008-202-Shri Maruteshwara VVS Ltd. Kerur 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
108 30009-203-Kuri Sakanike Mattu Unne Utpadakara Sahakari Sangha . Ltd. Kerur 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
109 30011-205-Savitri Bhimanagouda Halegoudru FPS, Agasankoppa 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
110 30324-1325-Milk Producers Society Ltd, FPS, Vadavatti 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
111 30325-1326-Adarsha Sangha (R),FPS, Belavalakoppa, Tq. Badami 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
112 30326-1327-Mamatageri Milk producers Co-Op Society. Ltd,FPS, Mamatageri 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
113 30695-1696-RAKESH P AMBIGER, FPS, JAKANOOR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
114 TOTAL 0 0.000.00      
Top