The Statistics as on : 19 August 2022 11:21:30 Bottom Bottom
Select Month : Select Year : Commodity :  
Report on ShopWise Ration Taken Details by Migrants - Atma Nirbhar Bharat Package (ANBP)
Sl NoShop NameNo. of Migrants Ration takenRice - Quantity Distributed(in Qtls)Channa Whole Gram - Quantity Distributed(in Qtls)Rice - Quantity Lifted(in Qtls)Channa Whole Gram - Quantity Lifted(in Qtls)Rice - Previous Month CB(in Qtls)Channa Whole Gram - Previous Month CB(in Qtls)Rice - Stock Available(in Qtls)Channa Whole Gram - Stock Available(in Qtls)
1 157-1-CONSUMERS CO-OP SOCIETY BAGALKOT 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
2 158-2-SWASTIK C CO-OP SO BAGALKOT 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
3 159-3-BHAVANI C CO-OP SO BAGALKOT 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
4 160-4-SMT:R.S.TUPPAD BAGALKOT 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
5 161-5-JANATA BAZAR BAGALKOT 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
6 162-6-T.A.P.C.M.S. SHOP BAGALKOT 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
7 163-7-GOVERNMENT E CO-OP SO BAGALKOT 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
8 164-8-The Bagalkot Extension Primary Consumers CO.Op Society Ltd. Bagalkot 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
9 165-9-KARIHALLA W.S.Co.Co-Op.S.BAGALKOT 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
10 166-10-MAHILA V V CO-OP SO BAGALKOT 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
11 167-11-Samruddhi Swa Sahaya Sangha, Bagalkot 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
12 168-12-SMT: Mamtaj Begam.N.AARI NAVANAGAR, BAGALKOT 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
13 169-13-SARVAMANDALA MALLAPUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
14 170-14-KURI SAKANIKE CO-OP S BEVINAMATTI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
15 171-15-VIVEKANDA.Y.M.BHAGAVATI-21 (S)HONNAKATTI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
16 172-16-GRAM MANDAL NEERALKERI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
17 173-17-MARUTI VALMIKI SEVA YUVAK MANDAL NEERALKERI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
18 174-18-DURGADEVI GRAM MANDAL SHIRUR TANDA 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
19 175-19-GSS GUNDANAPALLE-95 (S)(INGALAGI) 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
20 176-20-V.S.S.BENAKATTI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
21 177-21-VIVEKANAND Y M BHAGAVATI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
22 178-22-GRAMA MANDAL MUDAPALAJIVI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
23 179-23-GRAMA MANDAL KADLIMATTI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
24 180-24-V.S.S.HALLUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
25 181-25-V.S.S.BHAIRAMATTI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
26 182-26-GRAMA MANDAL CHAVADAPUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
27 183-27-GRAMA MANDAL SANGAPUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
28 184-28-GRAMA MANDAL MUCHAKHANDI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
29 185-29-GRAMA MANDAL MUCHAKHANDI.L.T-1 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
30 186-30-GRAMA MANDAL MUCHAKHANDI L.T-2 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
31 187-31-MARUTESHWER Y M SHIGIKER 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
32 188-32-HANNU B S S KALADAGI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
33 189-33-V.S.S. KHAJJIDONI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
34 190-34-GRAM MANDAL ANKALAGI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
35 191-35-Maruteshwar GRAM MANDAL SHARADAL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
36 192-36-GRAM MANDAL UDAGATTI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
37 193-37-V.S.S. CHIKKASHELLIKERI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
38 194-38-GRAM MANDAL HIRESHELLIKERI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
39 195-39-GRAM.M.HIRESHELLIKERI (S)KALASAKOPPA 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
40 196-40-V.S.S DEVANAL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
41 197-41-GRAM MANDAL CHIKKASANSHI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
42 198-42-GRAM MANDAL HIRESANSHI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
43 199-43-DR.B.R.AMBEDKER T S.TULASIGERI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
44 200-44-GRAM MANDAL GOVINKOPPA 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
45 201-45-GRAM MANDAL YADAHALLI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
46 202-46-GRAM MANDAL CHABBI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
47 203-47-SEVEN STAR Y M SOKANADAGI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
48 204-48-SIDDARAMESHWAR Y M GADDANAKERI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
49 205-49-DURGADEVI Y M GADDANAKERI L.T. 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
50 206-50-V.S.S. SIMIKERI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
51 207-51-SHIVALINGESHWAR G. H. M MURANAL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
52 208-52-SHIVALINGESHWAR T S VEERAPUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
53 209-53-Shri Dhanalaxmi Unneya utpadakara Sahakari Sangha Ltd. Anadinni takuk Bagalkot 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
54 210-54-GRAM MANDAL SORAKOPPA 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
55 211-55-GRAM MANDAL NAKKARAGUNDI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
56 212-56-GRAM MANDAL HONARALLI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
57 214-58-BALAJI BANJARA S, RAMPUR R.C. 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
58 215-59-GRAM MANDAL HOSUR (Attach) GRAM MANDAL NAGARAL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
59 216-60-GRAM MANDAL SUTAGUNDAR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
60 217-61-V.S.S. MANKANI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
61 218-62-GRAM MANDAL DOMANAL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
62 219-63-V.S.S. MUGALOLLI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
63 220-64-GRAM MANDAL MUGALOLLI TANDA 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
64 221-65-GRAM MANDAL SANGONDI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
65 222-66-GRAM MANDAL HIREGULBAL TANDA(Sus) 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
66 223-67-GRAM MANDAL MUTTATTI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
67 225-69-MARUTESHWAR Y S HIREMURAMATTI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
68 226-70-GRAM MANDAL NAYANEGALI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
69 227-71-GRAM MANDAL NAGARAL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
70 228-72-GRAM MANDAL NAGASAMPAGI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
71 229-73-GRAM MANDAL CHITAGINAKOPPA 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
72 230-74-GRAM MANDAL MUDUVINAKOPPA 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
73 231-75-GRAM MANDAL DEVALAPUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
74 232-76-GRAM MANDAL CHIKKAMYAGERI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
75 233-77-GRAM MANDAL HANDARAGAL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
76 234-78-LAXMIDEVI Y M BOMMANAGI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
77 235-79-PKPS BILKERUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
78 236-80-GRAM MANDAL TIMMAPUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
79 238-82-GRAM MANDAL JADRAMKUNTI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
80 239-83-GRAM MANDAL JADRAMKUNTI TANDA 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
81 240-84-GRAM MANDAL LAVALESHWAR TANDA 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
82 241-85-GRAHAKAR S S GUNDANAPALLE 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
83 242-86-MARUTESWAR S S S S G KIRASUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
84 243-87-SUDAGADSIDDHARA MAHILA S.S.G.SHIRUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
85 245-89-SHRI.MALLIKARJUN,V. U.S.S,BEVOOR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
86 246-90-G.M. TIMMAPUR-80 (S) (BODANAYAKADINNI) 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
87 247-91-V.S.S. MURNAL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
88 248-92-DURGAPARAMESHWARI. V. S,KADAMPUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
89 249-93-GRAMA MANDAL,YANKANCHI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
90 250-94-DR.B.R.AMBEDKAR.T.S.RAMPUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
91 251-95-GRAMA MANDAL MANAHALLI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
92 252-96-GRAMA MANDAL ALUR LT 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
93 253-97-DR:AMBEDKAR Y M ALUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
94 254-98-VSS ILYAL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
95 255-99-GRAMA MANDAL HIERGULABAL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
96 257-101-GRAMA MANDAL CHIKKAHODLUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
97 18662-103-VENKANNA.KALLAPPA.GADAGADE VIDYAGIRI BAGALKOT 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
98 19106-104-GRAM MANDAL HAVELI BGK 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
99 19107-105-B.M.KOTI NAVANAGR BGK 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
100 19108-106-JANATHA BAZAR NAVANAGAR BGK 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
101 19110-107-KITTUR RANI C M U S NAVANAGAR BGK 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
102 19111-181-BHAGYASHREE M N U S S G NAVANAGAR BGK 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
103 19112-108-MILLAT EDUCTION & W SO,KALADAGI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
104 19113-109-S.D.HELAVAR N B A NAVANAGAR BGK 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
105 19114-110-M.Y.MALAKGUND N B A NAVANAGAR BGK 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
106 30001-116-SHRI.SIDDHALINGESHWAR.K.V.V.S.S.N.SHIRUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
107 30002-117-KARANATAKA R S G M N BANGALORE 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
108 30003-118-R.R.MUDHOLE.GADDANAKERI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
109 30004-182-P.R.DESHAMUKH KALADAGI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
110 30006-183-Secretary P.K.P.S Achanuru 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
111 30007-184-Raziya Sultan Womens Society,Navanagar,Bagalkot 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
112 30008-185-Chairman Secretory Shri.Indrapriya. SCST Women Society , Bagalkot 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
113 30009-186-Smt. Pavithra Manjunath Talawar FPS, Bennur 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
114 30010-187-Shri.Papanna. Sangappa. Bhadrashetti At: Mannikatti FPD 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
115 30011-188-Navachaitanya Banjara Vivedoddesha sahakari sangha, Niyamit FPS, Sindagi 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
116 30012-189-Kittur Channamma Mahila Sangh (R) FPS, Bevoor 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
117 30013-190-Shri Haripriya Pattina S S N, Tulashigeri 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
118 30014-191-Smt. Girijabai Kodleppa Sudi FPS, HireMyageri 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
119 30209-1210-Shri. Y.N.Naikar,FPS 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
120 30450-1451-SHRI.SURENDRA VENKANNA GADAGADI. FPS, BAGALKOTE 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
121 30594-1595-RAMAPPA HANAMAPPA MUDUKANNANAVAR (PH), Hiresanshi 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
122 30859-1860-Dr BABASAHEB AMBEDKAR, YUVAKA SANGHA , MUDUVINAKOPPA 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
123 30860-1861-SMT JAYASHRI S HELAVAR, URF SHELLIKERI, FPS 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
124 TOTAL 0 0.000.00      
Top