The Statistics as on : 19 August 2022 10:44:33 Bottom Bottom
Select Month : Select Year : Commodity :  
Report on ShopWise Ration Taken Details by Migrants - Atma Nirbhar Bharat Package (ANBP)
Sl NoShop NameNo. of Migrants Ration takenRice - Quantity Distributed(in Qtls)Channa Whole Gram - Quantity Distributed(in Qtls)Rice - Quantity Lifted(in Qtls)Channa Whole Gram - Quantity Lifted(in Qtls)Rice - Previous Month CB(in Qtls)Channa Whole Gram - Previous Month CB(in Qtls)Rice - Stock Available(in Qtls)Channa Whole Gram - Stock Available(in Qtls)
1 18308-120-S.S.BANKAPURA .BAILHONAGAL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
2 18309-118-S S KOLAKAR BAILHONGAL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
3 18310-114-P K P S BANK BAILHONAGAL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
4 18311-112-T A P C M S BAILHONGAL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
5 18312-113-T A P C M S SPL. UNIT BAILHONGAL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
6 18313-115-GARIB H S 4 BAILHONGAL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
7 18314-116-JANATHA G S. BAILHONGAL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
8 18315-117-RAGHAVENDRA G H S 6 BAILHONGAL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
9 18316-129-D. N. BADAVANNAR, GAJAMANAL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
10 18317-119-A S KABBALAGI BAILHONGAL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
11 18319-3-V S S SANGHA, HOSAKOTE 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
12 18320-1-M S YARAGATTIMATH, VANNUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
13 18321-2-N R BADAVANNAVAR, HANABARATTI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
14 18322-101-R N GUJANATTI, SUNAKUMPI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
15 18323-4-V S S SANGHA, NESARAGI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
16 18324-5-V B AGASIMANI NESARAGI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
17 18325-94-R B MALANNAVAR, NESARAGI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
18 18326-6-S R BELAGANVI, KOLADUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
19 18327-11-ASHOK S VAKUND, MALLAPUR K N 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
20 18328-16-V R PATIL, MURKIBHAVI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
21 18329-17-V S DODDAGOUDAR, MADANABHAVI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
22 18330-8-B N KAMATAGI, MEKALAMRDI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
23 18331-13-B M SIRASANGI, NAGANUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
24 18332-14-R S TALLUR,NAGANUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
25 18333-19-V S S SANGH, BHAVIHAL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
26 18334-127-P B MAVINAKATTI,J K KOPPA 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
27 18335-23-SURESH P CHIKKAMATH,LAKKUNDI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
28 18337-9-AZAD N S,DESHANUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
29 18338-89-V S S SANGH,DESHNUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
30 18339-10-B D DULAPPANAVAR, SUTAGATTI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
31 18340-111-V S S SANGH,TIGADI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
32 18341-123-PRTHINIDHI S SANGH, TIGADI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
33 18342-24-V S HALKI,YARAGOPPA 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
34 18343-22-C M BAAVI,HIREMELE 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
35 18345-109-S B MAVINAKATTI, MARIKATTI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
36 18347-103-S B PATIL, PULARAKOPPA 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
37 18348-108-C D GHODGERI, SHIGIHALLI K S 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
38 18349-102-S S KALLUR, NAVALAGATTI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
39 18350-20-M D GANGANNAVAR, SAMPAGAON 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
40 18351-92-BASAVESHWAR P S S S, MOHARE 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
41 18352-12-T A P C M SOCIETY, MATTIKOPPA 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
42 18353-123-DUPLICATE 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
43 18355-21-R C POOJARI, PATTIHAL K S 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
44 18356-109-DUPLICATE 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
45 18357-105-N S HIREMATH, GANIKOPPA 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
46 18358-91-RAVICHANDRAN NAGAPPA HUBLI,SAMPAGAON 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
47 18359-68-B S HULAPALLE, VAKKUND 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
48 18360-71-S G KALABHAVI, KORAVIKOPPA 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
49 18361-69-B K KESHAPPANATTI, ANIGOL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
50 18362-99-D N PATIL,AMATUR (T A) 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
51 18363-100-A K SURYAVANSHI, NAYANAGAR (CAN) 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
52 18364-122-M S URBIN.BEVINAKOPPA 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
53 18365-74-MALLAPRABA H U S, JAALIKOPPA 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
54 18366-95-GARRIBI H S, DEVALAPUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
55 18367-15-B B SOLABAKKANAVAR, BAILAWAD 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
56 18368-97-D S PATIL,YARADAL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
57 18369-135-VALMIKI M S S S, KURAGUND 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
58 18370-84-S G PATIL, CHIVATAGUNDI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
59 18371-96-A M RAYANNAVAR, SANIKOPPA 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
60 18374-104-G B PARVATI, GIRIYAL K B 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
61 18375-110-G B GUNDLUR, GIRIYAL K B 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
62 18376-107-D A JIGADADI, BENACHINAMARDI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
63 18377-76-S R PATIL, GADDIKORAVIKOPPA TA 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
64 18378-45-SIDDESHWAR Y M, SIDDASAMUDRA 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
65 18379-27-G V PATIL, HOLIHOSUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
66 18381-35-R C BENNI,SANGOLLI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
67 18382-90-M B HIREMATH, GARJUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
68 18396-86-T A P C M SOCIETY, HOGARTI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
69 18397-7-V S S SANGH,SOMANAHATTI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
70 18399-98-V,S,S,SANGH,AMATUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
71 18400-93-V,S,S,SANGH, DEVALAPUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
72 18401-73-V,S,S,SANGH, KENGANUR(SU) 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
73 18403-126-(DUPLICATE) 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
74 18407-25-V.S.S.SANGH. NEGINAHAL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
75 18408-26-MADIWALESHWAR Y. S. NEGINAHAL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
76 18412-52-(DUPLICATE) 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
77 18413-18-C.M.BHAVI.HANNIKERI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
78 18417-30-V.S.S.SANGH. BELAWADI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
79 18421-34-L. S. M. P. SOCIETY.UDAKERI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
80 18422-33-L.S.M.P. SOCIETY.BUDIHAL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
81 18423-32-K A HUDDAR. MOOGABASAV 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
82 18424-29-L.S.M.P.SOCIETY. DODAWAD 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
83 18425-29-(DUPLICATE) 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
84 18426-43-L S HAKARI. BUDRAKATTI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
85 18427-46-SMT L S HAKARI. HIREBELLIKATTI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
86 18428-130-Budarkatti Halu Utpadakara Sahakari Sangh Niyamit, BUDRAKATTI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
87 18430-48-S S BANKAPUR. BIDARAGADDI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
88 18431-44-S I KAMATAGI, GOVANAKOPPA 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
89 18432-80-N K KADEMANI. TURKARSHIGIHALLI (TA) 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
90 18455-33-(DUPLICATE) 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
91 18456-136-B S MARIHAL,MASTAMARDI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
92 18458-133-P S PATIL YARADAL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
93 18460-121-RENUKADEVI YU M. BAILHONGAL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
94 18462-139-R I KAKKAINAVAR BELAWADI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
95 18463-138-P R BETAGERI BAILHONGAL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
96 30001-140-M S GADAG NAGANUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
97 30004-143-PKPS,Budarkatti 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
98 30006-145-PKPS,Budarkatti 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
99 30007-146-PKPS,Gudikatti 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
100 30008-147-PKPS, Naya Nagar (Chikka Mulukur) 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
101 30009-148-PKPS,Vannur 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
102 30010-149-PKPS, Govankoppa 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
103 30011-150-Sri Durga Maha Laxmi PKPS Kallur 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
104 30012-151-MARADINAGALAPUR P K P S 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
105 30014-153-Shri Veerbhadreshwar PKPS FPS, Sampgaon 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
106 30015-154-PKPS FPS, YARAGUDDI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
107 30016-155-Shri Goudappa Shivarudrappa Chinnappagoudar 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
108 30017-156-Shri Gadigeppa Tammanna Neginhal FPS 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
109 TOTAL 0 0.000.00      
Top