The Statistics as on : 19 August 2022 11:25:53 Bottom Bottom
Select Month : Select Year : Commodity :  
Report on ShopWise Ration Taken Details by Migrants - Atma Nirbhar Bharat Package (ANBP)
Sl NoShop NameNo. of Migrants Ration takenRice - Quantity Distributed(in Qtls)Channa Whole Gram - Quantity Distributed(in Qtls)Rice - Quantity Lifted(in Qtls)Channa Whole Gram - Quantity Lifted(in Qtls)Rice - Previous Month CB(in Qtls)Channa Whole Gram - Previous Month CB(in Qtls)Rice - Stock Available(in Qtls)Channa Whole Gram - Stock Available(in Qtls)
1 2966-1-P.K.P.S, HEBBAL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
2 2967-2-K.D.GHADI, JADNAVAGE 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
3 2968-3-P.K.P.S.,KARALGA. 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
4 2969-4-M. V. DALAVI,CHAPGAON 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
5 2970-5-K. B.GAVADA,CHIKKDINKOPP 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
6 2971-6-TAPCMS,KAGGANAGI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
7 2972-7-V. R. BHARAMAPPANAVAR, AVAROLLI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
8 2973-8-B.S.PUNNOJI, HIREMUNAVALLI (CAN) 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
9 2974-9-S.M.BABAJI, KODACHAWAD.(SU) 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
10 2975-10-B K SAVANTNNAVAR,CHIKKAMUNAVALLI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
11 2976-11-TAPCMS,TOLAGI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
12 2977-12-TAPCMS,GANDIGWAD 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
13 2978-13-B.K. PATIL, HULIKOTTAL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
14 2979-14-P.K.P.S,BEKAWAD 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
15 2981-16-TAPCMS,ITAGI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
16 2982-17-R.R TULAJI, MUGALIHAL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
17 2983-18-P.N.Goshanatti, HIREANGROLLI(TA) 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
18 2984-19-S.K.KUDARI, CHIKKANGROLLI (TA) 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
19 2985-20-T.A.P.C.M.S, GOLIHALLI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
20 2986-21-S.H.CHAVALAGI,HINDALAGI. 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
21 2987-22-TAPCMS,MANGYANKOPP (CAN) 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
22 2988-23-K.M.NANDYALKAR,HANDUR. 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
23 2989-24-TAPCMS,RAMAPUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
24 2990-25-HALU UTHPADAKAR SANGHA,SURPUR KHERAWAD 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
25 2992-27-PKPS,KAKKERI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
26 2993-28-M.K.HULBUTTE, CHUNCHAWAD 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
27 2994-29-PKPS,LINGANMATH 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
28 2995-30-A A PATEL,KAKKERI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
29 2996-31-PKPS,GODHOLLI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
30 2997-32-R P BELAGAOVAKAR, GODAGERI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
31 2998-33-Vikrant Ganapati Toruskar, Halasal 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
32 2999-34-N.N.PATIL, BIJAGARNI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
33 3000-35-A G PATIL, TAVARAGATTI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
34 3001-36-K R DESAI,DIGGEGALI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
35 3002-37-Smt.DEVAYANI RAVAJIRAO DESAI, KAPOLI K.G 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
36 3003-38-S N PATIL, Kasba NANDAGAD 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
37 3004-39-Smt.L.V.KOLEKAR, KHAIRWAD 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
38 3006-41-V R BHOSALE, Nanjankudal 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
39 3007-42-N M MULLA,HALSI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
40 3008-43-PKPS,HALASHI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
41 3009-44-PKPS,GHOTAGALI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
42 3010-45-B F CO-OP SY,HATTARWAD 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
43 3011-46-G.S.S.,HALAGA 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
44 3012-47-G N PATIL,MERADA 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
45 3013-48-N K Veer,DEVARAI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
46 3014-49-M N KAWALEKAR, NAGARGALI (SU) 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
47 3015-50-S P NAYAK, KUMBHARDA 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
48 3016-51-S G RAMAGANNA,KODAGAI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
49 3017-52-TAPCMS,NANDGAD 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
50 3019-54-TAPCMS,LONDA 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
51 3020-55-P G.ALLOLKAR, MUDEWADI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
52 3021-56-CONSUMER CO-OP SY, KUPPATGERI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
53 3022-57-G I PATIL,BALOGA 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
54 3023-58-P M.SANADI,YADOGA 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
55 3024-59-Y M PATIL, DODDAHOSUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
56 3025-60-S R PATIL,LOKOLI (CAN) 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
57 3027-62-S S SONOLLI, BARAGAON 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
58 3028-63-S V CHOPADE,NIDAGAL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
59 3029-64-TAPCMS,GARLGUNJI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
60 3030-65-M K ITAGI,DEVALATTI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
61 3031-66-TAPCMS,PARISHAWAD 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
62 3032-67-S F KOLAKAR, TOPINAKATTI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
63 3033-68-R B TIRVIR,BEEDARBAVI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
64 3034-69-A F SUNAGAR, HIREHATTIHOLI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
65 3035-70-B C PUJAR, CHIKKAHATTIHOLI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
66 3036-71-N N GUNJIKAR, HALAKARNI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
67 3037-72-D R KUMBAR, SHINGINKOPPA 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
68 3038-73-T M SAVANT, MALANKALE 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
69 3039-74-R B KONNURI,PRABHU NAGAR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
70 3040-75-R S PATIL,IDDALHOND 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
71 3041-76-P S MAJGAVKAR, GANEBAIL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
72 3042-77-Raghunath.B. MUTAGEKAR,NITTUR. 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
73 3043-78-TAPCMS,KATAGALI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
74 3044-79-A D DESHAPANDE, TEERTHKUNDE 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
75 3045-80-(D.G.Patil)TAPCMS,TORALI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
76 3046-81-P R PATIL,BAILUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
77 3047-82-G P MAHADESHWAR, BETANE 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
78 3048-83-A S GAVADE,CHORLA 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
79 3049-84-M G KALLEKAR,PARWAD 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
80 3050-85-M P GURAV,GOLYALLI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
81 3051-86-A J SOUZ,MANASAPUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
82 3052-87-MILK PRODUCE CO-OP SY,ASOGA 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
83 3054-89-R K VADAKAR, MUGHAVADE 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
84 3055-90-G P PATIL,KUSAMALI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
85 3056-91-G. S SONNOLLI, NAGURDA 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
86 3057-92-R.L.Desai,NEELAVADE(SU) 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
87 3058-93-TAPCMS,JAMBOTI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
88 3059-94-G D GAVADE, HABBANATTI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
89 3060-95-V V GAVADA,CHIKALE 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
90 3061-96-SMT.D M GURAV, MANTURGA 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
91 3062-97-N.L.Desai, (Nerasa),AshokNagar 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
92 3063-98-N L DESAI,NERASE 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
93 3064-99-G.R.Desai,GAVALI (SU) 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
94 3066-101-P L PATIL,KANJALE 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
95 3067-102-N G KUTRE,SHINDOLLI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
96 3068-103-K G MAHEKAR, MANIKAWADI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
97 3069-104-M M LATAGAOVKAR, TIVOLI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
98 3071-106-V L PATIL,DONGARGAOV 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
99 3072-107-TAPCMS NANDGAD, HEMMADGA 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
100 3073-108-S R Joshilkar, KAMATGE 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
101 3074-109-K P BIRJE,SHEDEGALI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
102 3075-110-N J PATIL,KARMBAL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
103 3077-112-A G PATIL,JALAGE 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
104 3078-113-TAPCMS,RUMEWADI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
105 3079-114-C A PATIL,KAUNDAL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
106 3080-115-V M PATIL,HONAKAL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
107 3081-116-TAPCMS,(Nandgad) KUTINONAGAR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
108 3082-117-TAPCMS, (Jamboti) Amate 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
109 3083-118-S R DESAI,OLMANI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
110 3084-119-B Y GANDIGAWAD, KAMASHINAKOPPA 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
111 3085-120-L J SADAVARAKAR,MORAB 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
112 3086-121-P B Chougule, Chigule(SU) 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
113 3087-122-MAHALAXMI V.V.S.S., TOPINAKATTI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
114 3088-123-L B BAMANE,UCHAWADE 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
115 3089-124-V.V.S.Co-Op Society Gadikoppa 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
116 3090-125-V V NAIK,KANAKUMBI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
117 3091-126-V.M.Patil (Honakalla),HARURI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
118 3092-127-S N DEVAGEKAR, MASKYANATTI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
119 3093-128-TAPCMS, (Nandgad),Gundenatti 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
120 3094-129-TAPCMS LTD,KHANAPUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
121 3095-130-C B HOSAMANI,KHANAPUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
122 3096-131-S S SONOLLI, KHANAPUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
123 3097-132-GARIBHI HATAVO JANASEVA SANGH, KHANAPUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
124 3098-133-B N BANGENNANAVAR, KHANAPUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
125 30001-135-Smt P R Kedari,Bogur(CAN) 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
126 30002-136-L Y Yellurkar, Hadalaga 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
127 30003-137-I G Mokashi, Gandigvad 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
128 30005-139-PKPS, Junjawad 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
129 30006-140-PKPS, Shiroli 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
130 30007-141-Sri PKPS, Bhuranki 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
131 30008-142-PKPS, Lakkebail 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
132 30009-143-Ramgurwadi Halu Utpadakara Sahakara Sangh, Ramgurwadi 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
133 30010-144-BEEDI P K P S BEEDI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
134 30011-145-PDO, Grama Panchayath, Kadatana Bagewadi 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
135 30012-146-S. K. Kulakarni FPS, Gunji 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
136 30013-147-The Chairman PKPS FPS, Halkarni 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
137 30613-1614-SHRI SURYAKANT KRISHNA GAONKAR, FPS, KONGALA 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
138 30884-1885-SHRI PRASANNAKUMAR SURESH KOLAKAR. TOPINKATTI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
139 TOTAL 0 0.000.00      
Top