The Statistics as on : 19 August 2022 11:01:41 Bottom Bottom
Select Month : Select Year : Commodity :  
Report on ShopWise Ration Taken Details by Migrants - Atma Nirbhar Bharat Package (ANBP)
Sl NoShop NameNo. of Migrants Ration takenRice - Quantity Distributed(in Qtls)Channa Whole Gram - Quantity Distributed(in Qtls)Rice - Quantity Lifted(in Qtls)Channa Whole Gram - Quantity Lifted(in Qtls)Rice - Previous Month CB(in Qtls)Channa Whole Gram - Previous Month CB(in Qtls)Rice - Stock Available(in Qtls)Channa Whole Gram - Stock Available(in Qtls)
1 2442-1-B.G.DHAPALE SHIRGUPPI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
2 2443-2-VSS YARNAL(SU) 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
3 2444-3-JAI BALABHIM CO.SOCIETY GONDIKUPPI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
4 2446-5-S G PATIL PANGERI B. 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
5 2447-6-SIDDESHWAR TARUN MANDAL BUNDALMUKH 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
6 2448-7-A B SAMGANNAVAR,GAVAN(SU) 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
7 2449-8-EX.SERVICEMEN TM TAVANIDI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
8 2450-9-G.S.S.JATRAT 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
9 2451-10-S.D.KHOT SHIRPEWADI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
10 2452-11-V.S.S.PADLIHAL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
11 2453-12-MAHALAXMI M.P.CO.SOCIETY LAKHANAPUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
12 2455-14-G.S.S.BUDIHAL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
13 2456-15-V.S.S.SOUNDALAGA 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
14 2457-16-INDIRA M.P.S.BHIVASHI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
15 2458-17-V.S.S.ADI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
16 2459-18-V.S.S.NAGANUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
17 2460-19-B.T.PATIL BHATNAGANUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
18 2461-20-G.S.S.KURLI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
19 2462-21-B.A.SAKARE,HADANAL (Can) 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
20 2463-22-P.M.POKALE YAMGARNI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
21 2464-23-VSS APPACHIWADI(SU) 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
22 2465-24-CU-CO OP SOCIETY KOGANOLLI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
23 2466-25-V.S.S.KOGANOLLI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
24 2467-26-A.B.S.PATIL HANCHINAL.K.S. 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
25 2468-27-G.P.KATE MATTIWADE 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
26 2469-28-G.S.S.BENADI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
27 2471-30-V.S.S.HUNNARAGI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
28 2472-31-G.S.S.SIDNAL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
29 2473-32-WOMENS M.P.SY.AKKOL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
30 2474-33-CU-CO op SOCIETY AKKOL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
31 2475-34-SULGAON MATTIWADE GSS SULAGAUN 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
32 2476-35-G.S.S.MAMADAPUR K.L. 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
33 2485-44-G.S.S.GALATAGA 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
34 2486-45-KURI SANGOPANA SOCIETY BHOJ 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
35 2487-46-P.K.P.S.BHOJ 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
36 2489-48-G.V.S.S.MANGUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
37 2490-49-GSS KUNNUR(CAN) 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
38 2491-50-G.S.S.BARWAD 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
39 2497-56-MAHALAXMI M.P.S.SHIVAPURWADI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
40 2498-57-DHUD UTPADAK V.S.S.GAJABARWADI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
41 2499-58-VENKATESHWAR M.P.S.Galtaga 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
42 2501-60-K.B.DONE GAYAKANWADI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
43 2504-63-R.S.SHINTRE KURLI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
44 2507-66-V.S.S.SHIRADWAD 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
45 2509-68-R.D.CHOUGALA MANAKAPUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
46 2511-70-V.S.S.BORGAON 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
47 2512-71-VSS BORGAONWADI (Can) 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
48 2513-72-SANMATI CO.SOCIETY BORGAON 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
49 2520-79-M.K.SADALKAR DONEWADI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
50 2521-80-M.K.SADALKAR KASANAL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
51 2523-82-Dhud Utpadak S SSy.KARADAGA 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
52 2524-83-P.K.P.S.BEDAKIHAL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
53 2611-170-V.S.S.NIPPANI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
54 2612-171-LOK SEVA CO.SOCIETY NIPPANI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
55 2613-172-U.CO.CO. SOCIETY NIPPANI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
56 2614-173-CO.CO.SOCIETY NIPPANI(CAN) 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
57 2616-175-WOMENS M.P.CO.OPP SOCEITY NIPPANI (S.N.) 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
58 2617-176-WOMENS M.P.CO.OPP SOCIETY NIPPANI JATRAT VES 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
59 2618-177-M.P.CO.OPP SOCIETY NIPPANI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
60 2620-179-MUNCIPAL SOCIETY NIPPANI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
61 2621-180-GRAH LAXMI CO.SOCEITY NIPPANI(SU) 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
62 2623-182-J.G.BHUNJE NIPPANI(SU) 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
63 2626-185-M.S.SARAPURE NIPPANI (CAN) 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
64 2630-189-I.R.BAGWAN NIPPANI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
65 2631-190-J R BAGWAN NIPPANI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
66 2632-191-M.B.BAGWAN NIPPANI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
67 2635-194-P C BELLAD NIPPANI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
68 19109-202-DASTGIR OIL DEPO NIPPANI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
69 19110-203-A V VITEKARI NIPPANI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
70 19113-206-VAISHALI ANIL SHIMPUKUDE, NIPPANI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
71 19114-207-G S RANDHIVE NIPPANI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
72 19115-208-BD MAJDUR CO SY NIPPANI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
73 19116-209-S P PATIL NIPPANI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
74 19117-210-A S KHATIK NIPPANI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
75 19123-216-V S S MANKAPUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
76 19125-217-V S S KARDAGA 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
77 19131-223-J M BELLAD NIPPANI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
78 19132-224-SUDHAKAR A BHOITE NIPPANI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
79 19133-225-SANTOSH I SWAMI AKKOL 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
80 19134-226-CHIDANAND A PHARALE BHOJ 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
81 19135-227-SHRI KEDARNATH V U S S MANGUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
82 19136-228-SHRI DEVGOUDA PATIL HUNNARGI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
83 19138-230-RENU B GHUGHARE NIPPANI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
84 19142-234-DEEPAK VADE NIPPANI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
85 19145-237-JAI HANUMAN V S S GALATGA 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
86 19148-240-JALDHARA M C O SY MANGUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
87 19149-241-SHRI HALSHIDDANATH M P CO SY MANGUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
88 30006-507-PKPS, Shendur 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
89 30007-508-Sri Kadsiddeshwar PKPS, Benadi 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
90 30008-509-VIKAS RATNA PKPS KARADAGA 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
91 30009-510-Jai Kisan V U S Sangh Niyamit FPS, Borgaon 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
92 30010-511-SHRI BEERESHWAR KURI SAKANIKE MATTU UNNE UTPADAKARA SANGHA NIYAMIT FPS, GALATAGA 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
93 30179-1180-Shri Vedganga Doodh Utpadak Sahakari Sangh Niyamita, FPS Jatrat 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
94 30180-1181-R.K DOODH KRUSHI ABHIVRUDHI SANGH,FPS KURLI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
95 30228-1229-Shri Annapurneshwari Mahila Vivid Uddeshagala Sahakari Sangh FPS, Karadaga 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
96 30298-1299-ENNE BIJA BELEGARARA SAHAKARI SANGH NIYAMITA FPS, KODNI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
97 30419-1420-SHREE SIDDESHWAR SAHAKARI SANGHA NIYAMITA.FPS,BOLEWADI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
98 30445-1446-SHREE SHIVABASAVA PKPS. FPS, GALATAGA. 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
99 30522-1523-SHRI JAI HANUMAN PKPS HANABARWADI(KOGNOLLI) 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
100 30573-1574-SHRI GANARAJ PKPS SHENDUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
101 30615-1616-SHRI VENKATESHWAR VIVID UDDESHAGALA SAHAKAR SANGH, BHOJ 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
102 30618-1619-SHRI AMRUT PKPS KURLI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
103 30619-1620-OM SHRI SAMBAJI INGALE PKPS MAMADAPUR K,L 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
104 30670-1671-SHRI MALLIKARJUN PKPS, ADI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
105 30716-1717-SHRI RASAYI BAIRAVNATH PKPS, FPS, SHENDUR 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
106 30828-1829-SHREE PRAVEEN ASHOK PAWALE.FPS, NIPPANI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
107 30829-1830-SAMRUDDHI MAHILA MATTU MAKKALA ABHIVRUDDHI SAMSTHE NIPPANI 0 0.000.000.000.000.000.000.000.00
108 TOTAL 0 0.000.00      
Top