The Statistics as on : Jun 16 2022 1:53AM Bottom Bottom
REPORT ON SHOP WISE RC COUNT WHOSE MOBILE NUMBER IS REGISTERED WITH UID
FPD SHOPSTotal number of Ration cardsNo. of ration cards mobile number registered with uid
[2] - ASHOKA FPS734177
[3] - HOSPITAL CCS(A)634121
[4] - HOSPITAL CCS(B)630111
[5] - OLD TOWN CCS36274
[6] - KFCSC,KALLAHALLI (BR.)ATTACHED to Kallahalli CCS1537388
[8] - KFCSC,GUTHALU ATTACHED TO SHANKARPURA CCS799201
[9] - GANDHI NAGARA CCS654157
[10] - SCS GUTTALU982201
[12] - CHANDRASHEKAR FPS597124
[13] - CHAMUNDESWARY CCS1833326
[15] - JANATA BAZAR GUTTALU(Attached to Guttal SCS)62885
[17] - NAGARIKA SAMAJA SEVA SANGHA53159
[18] - BHAGIRAM FPS33744
[19] - GURU FPS1059190
[20] - BHOVI CCS44959
[21] - MANDYA VARTAKARA SANGHA46166
[22] - MSCO, CCS39461
[23] - VIDYA NAGAR CCS46082
[24] - VIVEKANANDA CCS56085
[25] - SHANKARAPURA CCS675128
[26] - NGO CCS44363
[27] - SUNIL FPD740104
[28] - SAYED SALEHA FPD34558
[29] - HALAHALLI HOSALLI CCS664164
[30] - HUDCO CCS1212229
[31] - MITRAKALA CCS881182
[32] - ARYA EDIGARA SANGHA738100
[33] - KALLAHALLI CCS810194
[34] - HALAHALLI MUSLIM BLOCK CCS808212
[35] - DASAPPA FPD64088
[36] - KALIKAMBA SEVA SAMITI499114
[37] - ARKESWARA CCS749277
[38] - SWARNASANDRA CCS1029207
[39] - NAGESH FPS587137
[40] - NANDEESH FPS918227
[41] - VENU FPS56191
[42] - C.VENKATESH FPS585174
[43] - JANATHA BAZAR SLUM BOARD(Attached to Halahalli Muslim Block)567131
[44] - YATEESHCHAND FPS36443
[45] - LAMBANI BANJARA SEVA SANGHA736139
[47] - D.MUDDAIAH FPS793144
[48] - DARMADEVA FPD35672
[49] - R.SREENIVASH FPD attchd to halahalli hosahalli ccs747196
[50] - DEVARAJ FPD863184
[51] - VSSSBN SATHANUR1687297
[52] - VSSSBN KOMMERAHALLI1028224
[53] - VSSBN GOPALAPURA57292
[54] - H.KODIHALLI MAHILA MANDALI463138
[55] - VSSBN PANAKANAHALLI600110
[56] - KONANAHALLI CCS46484
[57] - TANDASANAHALLI FPS52382
[58] - CHIKKAMANDYA MAHILA MANDALI785159
[59] - MANDYA KASABA LSCS43358
[60] - VSSBN HOSABUDANUR876191
[61] - VSSBN HALEBUDANOOR1299232
[62] - VSSBN UMMADAHALLI947219
[63] - BELLUNDAGERE FPS42883
[64] - ACETATE TOWN MAHILA MANDALI20237
[65] - SREENIVASAPURA FPS664136
[66] - VSSBN HANAKERE687134
[67] - HANAKERE FPS61395
[68] - TUMKERE FPS41977
[69] - B.GOWDAGERE FPS52783
[70] - B.GOWDAGERE V.S.S.B.N.52198
[71] - KANNALI FPS.1330204
[72] - SUNAGANAHALLI FPS.933153
[73] - HEMMIGE FPS54584
[74] - VSSBN.BOOTHANAHOSUR1053202
[75] - MANGALA FPS947165
[76] - HEBBAKAVADI FPS59994
[77] - LOKASARA FPS.594114
[78] - TIMMANAHOSUR FPS447113
[79] - BELUR VSSN119396
[80] - GUTTALU VSSBN829151
[81] - HALUVADI FPS966159
[82] - CHEERANAHALLI FPS1042239
[84] - KOLAKARANADODDI FPS34664
[85] - BEVINAHALLI VSSBN926142
[86] - A.HULKERE VSSBN913125
[87] - MOTHAHALLI FPS918127
[88] - KOTHAHATTI VSSBN1294149
[89] - ENDUVALU VSSBN820191
[90] - KIRGANDUR VSSBN970124
[91] - SUNDAHALLI FPS851140
[92] - YELIUR VSSBN1865301
[93] - TUBINAKERE VSSBN64078
[94] - URUMARAKASALAGERE FPS947154
[95] - YELECHAKANAHALLI FPS68064
[96] - SANTEKASALAGERE VSSBN1505192
[97] - HANIYAMBADI MAHILA MANDALI54490
[98] - KERAGODU FPS29773
[99] - KERAGODU MAHILA MANDALI46246
[100] - KERAGODU VSSBN1187269
[101] - P.G.DODDI VSSBN789180
[102] - B.HUSURU.VSSBN.1171223
[103] - K.GOWDAGERE. VSSBN.1087200
[104] - MARAGOWDANAHALLI, VSSBN,1718323
[105] - HULIVANA. VSSBN.1581221
[106] - S.I.KODIHALLI, FPS.51781
[107] - NEHARU YUVAKA SANGHA, HODAGATTA. ( ALT KEELARA PACS)759142
[108] - HONNANAYAKANAHALLI. FPD690121
[109] - DODDABANASAVADI. S.J.K.T.34447
[110] - GANTAGOWDANAHALLI FPD571158
[111] - UPPARAKANAHALLI. VSSBN.731141
[112] - HAMPAPURA FPD.646199
[113] - KEELARA, VSSBN.770179
[114] - KEELARA. FPD.824160
[116] - ALAKERE. VSSBN.893147
[117] - DANAYAKANAPURA. FPD.700110
[118] - HONAGALLI MATA. M.M40580
[119] - DUDDA. VSSBN.857150
[120] - MADLA. VSSBN.56385
[121] - SHIVALLI, VSSBN.46977
[122] - SHIVALLI, FPD.607138
[123] - MARADIPURA . FPD.667127
[124] - HADYA. FPD.644155
[125] - GORAVALE. VSSBN.808196
[126] - HOLALU. VSSBN1789331
[127] - CHANDAGALU V.S.S.B.N1358229
[128] - BILIGULI, FPD.37357
[129] - MADEGOWDANAKOPPALU. VSSBN696114
[130] - GANADALU. VSSBN.680105
[131] - MALLANAYAKANAKATTE. FPD.70082
[132] - SAMPALLI. FPD.788165
[133] - H.MALLIGERE. VSSBN.1128177
[134] - GIGUNDIPATTANA. FPD.37351
[135] - HULLENAHALLI. VSSBN.920165
[136] - HULIKERE.VSSBN977159
[137] - T.MALLIGERE. FPD17738
[138] - MUDAGANDURU. FPD.1149153
[139] - BEVUKAL, VSSBN1246211
[140] - G.MALLIGERE. VSSBN.44389
[141] - CHIKKAGANGAVADI. FPD.47072
[142] - MODACHAKANAHALLI, M.M52682
[143] - MALLENAHALLI. FPD.738122
[144] - BASARALU, FPD.73475
[145] - BASARALU, VSSBN.43889
[146] - MUTTEGERE VSSBN.40568
[147] - MUTTEGERE. FP.D52482
[148] - BENNAHATTI, FPD619109
[149] - KAMBADAHALLI. FPD642102
[150] - HALLEGERE. VSSBN.927195
[151] - SHIVAPURA, VSSBN912168
[152] - CHANDAGALU, FPS986212
[153] - DODDAKOTHAGERE. FPD59992
[154] - RAYASETTIPURA M.M492107
[155] - CHIKKABALLI.FPD60791
[156] - DYAPASANDRA. M.M39555
[157] - ANASOSALU, M.M36749
[158] - GUDIGENAHALLI, M.M53595
[159] - DODDAGARUDANAHALLI. VSSBN.732168
[160] - VSSBN.BABY784171
[161] - HANAGANAHALLI. FPD.746175
[162] - HUNUGANAHALLI. FPD.948185
[163] - TANGALAGERE. FPD.40286
[164] - TAGGAHALLI, VSSBN1352132
[167] - N.B.RAJU.F.P.D776121
[168] - GUTTALU.C.C.S1503357
[171] - Vinayaka Badavane Santekalasagere FPD400113
[172] - BETTAHALLI FPS32550
[173] - M.HONNENAHALLI FPS35562
[174] - ASHOKA CHAKRAVARTHY M.N FPD974244
[1312] - M.S.KUMAR, FPS737141
[1359] - TAHIR ALI KHAN,FPS1487530
TOTAL12437723167