The Statistics as on : Jul 6 2022 5:17AM Bottom Bottom
Shopwise Report on Total Number of e-KYC done VCM
Shop NameTotal No of VCM(excluding Exempted VCM's)No. e-KYC done VCMNo. of VCM Exempted
[1795][1] - 1-TAPCMS, NELAMANGALA320
[1797][3] - 3 B,S,NAAGAVENI NELAMANGALA TOWN330
[1798][4] - 4-K.H.BYLAPPA Nelamangala Town330
[1799][5] - N.B.GOVINDA RAJU Nelamangala Town220
[1801][7] - 7-V.LOKESH Nelamangala Town330
[1802][8] - 8-N.NANJEGOWDA Nelamangala Town330
[1803][9] - 9-VANI MAHILA Vividhodhesha SAHAKARA SANGHA Nelamangala Town330
[1804][10] - 10-Divyajyothi Balakedarara Sahakara Sangha Nee, Arishinakunte, Nelamangala220
[1805][11] - 11-Vishwabharathi Yuvaka Balakedarara Sahakara Sangha, Binnamangala, Nelamangala110
[1806][12] - 12- VAJARAHALLI village TMP Attached TAPCMS, NELAMANGALA220
[1807][13] - 13-L.KRISHNAMURTHY, vishveswarapura TMP Divya Joythi Balakedarara Co-Operative Society, arishinakute110
[1809][15] - 15-G.GOVINDAIAH, BANASAVADI110
[1810][16] - 16-VSSN, HANCHIPURA TMP VSSN MALARBANVADI210
[1811][17] - 17-VSSSN, MALLARABANAVADI330
[1812][18] - 18-VSSSN, GANDHIGRAMA220
[1813][19] - 19-S.N.NARASEGOWDA, SOLADEVANAHALLI220
[1814][20] - 20-VSSSN, YANTAHAGANAHALLI210
[1815][21] - 21-AVALAKUPPE VILLAGE TMP VSSN GANDIGRAMA330
[1816][22] - 22-VSSSN, YANTHAGANAHALLI MAHADEVAPURA BRANCH210
[1817][23] - 23-G.M.ANJANEGOWDA, GURUVANAHALLI220
[1818][24] - 24-N.HUCCHANNA, THOREKEMPOHALLI210
[1819][25] - 25-VSSSN, SRINIVASAPURA TMP VSSN Honnarayanahalli210
[1820][26] - 26-P SAROJA BYRASANDRA110
[1823][29] - 29-A.T.GANESHA, BASAVANAHALLI220
[1824][30] - 30-SRI MUBARAK SANGHA, ISLAMPURA220
[1825][31] - 31-VSSSN, GOLLAHALLI330
[1826][32] - 32-KRUSHI PATTINA BANK, MYLANAHALLI220
[1827][33] - 33-B.LAKSHMINARYANGOWDA BOLAMARANAHALLI210
[1829][35] - 35-VSSSN. BOODIHALA110
[1830][36] - 36-BYLEGOWDA, KACHANAHALLI210
[1831][37] - 37-Ramalingeshwara, Balakedarara sahakara sangha, Baradi330
[1832][38] - 38-VSSSN, T.BEGURU220
[1833][39] - 39-VSSSN, T.BEGURU, ANANDANAGAR BRANCH110
[1834][40] - 40-THIMMEGOWDA, YARAMANCHANNAHALLI TMP VSSSN Booidihala110
[1835][41] - 41-KARIVARADAIAH, THOCHINAKUPPE110
[1837][43] - 43-VSSSN, HONNARAYANAHALLI310
[1843][49] - 49-GANGABYLAIAH, THOTANAHALLI310
[1844][50] - 50- JAKKANAHALLI TMP VSSN T BEGURU330
[1846][52] - 52-D.K.HANUMATHRAJU DODDACHANNOHALLI220
[1848][54] - 54-G.RAMESH, GOVENAHALLI210
[1849][55] - 55-HASIRUVALLI GRAMA TMP Ramalingeswara Balakedharara sahakara sanga, Baradi220
[1851][57] - 57-C.MANJUNATHA MADDENAHALLI330
[1852][58] - 58-SHARADA DEVI, DODDABELE TMP Attached Ramalingeshwara Balakedarara Shakara SANGHA, BARADI310
[1855][61] - 61-SIDDARAJU, THADASEEGHATTA330
[1856][62] - 62-GANGAMMA, MAVINAKUNTE210
[1857][63] - 63-K.N.SHIVANNA, KODIGEHALLI220
[1858][64] - 64-M.A.SOMASHEKARAIAH, MUDDALINGANAHALLI110
[1859][65] - 65-T.P.LAKSHMIKANTHA, THAVAREKERE TMP attached VSSSN, MANNE330
[1860][66] - 66-VSSSN. MANNE220
[1861][67] - 67-B.R.NARASHIMAMURTHY, BYDARAHALLI110
[1862][68] - 68-THIMMAIAH, THIPPAGONDANAHALLI110
[1863][69] - 69-KULUVANAHALLI TMP VSSN K.AGARRA110
[1865][71] - 71-VSSSN, K.AGRAHARA110
[1867][73] - 73-VSSSN, BILLANAKOTE110
[1868][74] - 74-RANGASWAMAIAH, KAREKATTIGANURU110
[1869][75] - 75-Thirthaprasad, YADEHALLI110
[1870][76] - 76-VSSSN, SOMPURA110
[1871][77] - 77-VSSSN, BARAGENAHALLI210
[1872][78] - 78-G.SIDDAIAH, KENGAL210
[1873][79] - 79-YADIYURAPPA, SHIVAGANGE330
[1874][80] - 80-SUBRAMANYA SHETTY. SHIVAGANGE TMP VSSSN, Kambalu110
[1875][81] - 81-S.N.NAGENDRA PRASANNA, SHIVAGANGE110
[1876][82] - 82-Shree Gangadhareshwara Balakedara Sahakara Sangha, Machanahalli, Nelamangala110
[1877][83] - 83-N.NAGARATNAMMA, GURUVANAHALLI220
[1878][84] - 84-Shree Basaveshwara Balakedarara Sahakara Sangha, Basavapattana, Nelamangala220
[1879][85] - 85-PARAMASHIVAIAH, HONNENAHALLI320
[1880][86] - 86-VENKATAHARAMANA, NIJGAL KEMPOHALLI220
[1881][87] - 87-VSSSN, KAMBALU110
[1882][88] - 88-S.MUDDAIAH, BENACHANAHALLI110
[1884][90] - 90-S.JAYARAJU HEGGUNDA110
[1885][91] - 91-MAHAMEED MUSTHAFA, HALENAHALLI330
[1887][93] - 93-VSSSN, MARALAKUNTE110
[1889][95] - 95-VSSSN, NIDAVANDA220
[1890][96] - 96-H.BHAGIRATHI, THIMMANAYAKANAHALLI110
[1891][97] - 97-SARDAR KHAN, LAKKURU110
[1892][98] - 98-T.RAJANNA, GOVINDAPURA220
[1893][99] - 99-T.MEENAKSHI, NARASIPURA110
[1894][100] - 100-SIDDAGANGAIAH, RAMEGOWDANAPALYA110
[1895][101] - 101-VSSSN, DEVARAHOSAHALLI110
[1896][102] - 102-K.G.SIDDAGANGAIAH, KALLUNAYAKANAHALLI220
TOTAL1511320
Top