Home The Statistics as on : Jun 29 2022 8:12PM Bottom Bottom
Shop Wise Report on Impds Improper Data
Sl NoFPD NameImpds improper data
1 [1][1]T.A.P.C.M.S.BADAMI1
2 [2][2]Consumers Co op Socity Badami1
3 [4][4]PKPS KERUR1
4 [27][27]MARUTI YUVAKA MANDAL FAKIRBUDIHAL1
5 [47][47]PKPS Anawal2
6 [49][49]YUVAKA MANDAL YANDIGERI1
7 [54][54]BASAVESHWARA YUVAKA MANDAL JALAGERI1
8 [55][55]Manjunatha Shivappa Rathod (PH)1
9 [56][56]Secretory Neeralkeri Milk producers Co-Op Society Ltd.2
10 [61][61]MARUTI YUVAKA MANDALA HULLIKERI INAM1
11 [95][95]V.S.S.JALIHAL1
12 [97][97]GRAM MANDAL ADAGAL.1
13 [118][118]YUVAKA MANDAL MANGALUR1
14 [30001][191]Ranganath Grameen Abhivrudhi Samsthe, Suleekeri1
15 [30004][194]Dr.Babu. Jagajeevanram Vivedoddesha sahakari sangha, Kendur1
16 [30005][195]Neharu Havyashi Kala Sanskrutika hagu krida sangha, haligeri1
17 [30324][1325]Milk Producers Society Ltd, FPS, Vadavatti1

Note: Statistics reflects data with respect to Active Cards only

Top