Home The Statistics as on : Jun 29 2022 8:12PM Bottom Bottom
Shop Wise Report on Impds Improper Data
Sl NoFPD NameImpds improper data
1 [526][3]MAHILA V.U.S.S. MUDHOL1
2 [527][4]TOWN PRIMARI CO. SO. MUDHOL3
3 [528][5]HARALAYYA CHA.KAI.SAM. MUDHOL1
4 [529][6]MUDHOL PRIMARY G.S.Sanga.MUDHOL3
5 [544][21]MAHALINGESHWAR TARUN SANHG BELGALI1
6 [549][26]I.S.SARAVAN SHIROL2
7 [553][30]V.S.S.Hebbal1
8 [569][46]Sri.MahalingeshwaraVividhodeshagala Seva Sangh, Mugalakhod1
9 [572][49]P.G PATIL PETLUR2
10 [18495][76]M.B.TALAWAR LOKAPUR2
11 [18514][65]Adi Banajiga Samaj Seva Sangh Shirol2
12 [18517][70]R.B.Patil BUDNI B.K1
13 [18525][100]M M HUNDEKAR SUBAS NAGAR LOKAPUR.1
14 [30001][101]ISHWAR MARUTI KUGATE BELAGALI1
15 [30007][107]HANAMANT.B.MUCHANNAVAR HALAGALI1
16 [30013][113]I.M.PUJARI JALIKATTI B.K1
17 [30018][118]SURESH HUGGI VENKATAPUR,THANIKERI LOKAPUR1
18 [30026][126]Secretary Neeru Balakedarar Sahakari Sangha. Akkimaradi1
19 [30027][127]Shri.Bhagyalakshmi Women association and Shreeshakthi association,Mudhol1
20 [30033][133]JAIWANT PAWAR MUDHOL GIRAGAOV1
21 [30037][137]Ku. Spoorthi vivida uddeshagala souharda sahakara nigama. Mudhol.1
22 [30039][139]Sri Veerarani Kittur Chennamma co-operative society limited, Mudhol2

Note: Statistics reflects data with respect to Active Cards only

Top