Home The Statistics as on : Jul 4 2022 8:21PM Bottom Bottom
Shop Wise Report on Impds Improper Data
Sl NoFPD NameImpds improper data
1 [18312][5]Kanteppa Bheemrao FPS Kautha (B)1
2 [18315][8]VSSSN Secretary FPS Wadagaon(D)2
3 [18316][9]Kallappa Veerappa FPS Borgi (J)2
4 [18317][10]Vishnukanth Dattarteya FPS Jambagi1
5 [18318][11]FPS Khanapur Attach Gurusidaapa Gadikushnur FPS1
6 [18319][12]Gurusiddappa Channappa FPS Gadikushnur1
7 [18320][13]Kashiram Manikrao FPS Belur (N)4
8 [18321][14]FPS Soralli Attach. Amrutappa SKO Sorahalli2
9 [18325][18]Sudhakara Sopana Rao FPS Badalgaon1
10 [18333][26]attach to Subhash Laxmanshingh FPS 1301
11 [18341][34]Ramnath Hanumayya FPS Chintaki2
12 [18351][44]V S S S N Karyadarshi Karanji (B) FPS Karanji (B)1
13 [18360][53]Kastura Bai Shivalal FPS Dhupratmahagaon2
14 [18363][56]Pradeep Siddalingayya FPS 56 Belkuni (ch)2
15 [18364][57]Atach:Dhupatmahagon Kasturbai FPS 531
16 [18368][61]Keshavrao Sakharam FPS Korekal1
17 [18373][66]V S S S N Karyadarshi Mudhol (B) FPS Mudhol (B)3
18 [18375][68]Digambar Shankarrao FPS Chandori1
19 [18377][70]BabuShetti Shivaraya FPS Maskal1
20 [18379][72]Shankararao FPS Bembra has attached to FPS 661
21 [18381][74]V.M.Vadde FPS Kamalnagar1
22 [18387][80]Kashinatha FPS Torna1
23 [18397][90]Rajabai Kondiba FPS Sawali1
24 [18400][93][18400-93-RURAL] Ganesh Yuvaka Sangha FPS Bhavani Bijalgaon1
25 [18402][95]Prabhu Rao Shivalingappa FPS Belkoni (BHO)1
26 [18405][98]V S S S N Karyadarshi Donagaon(M) FPS Attch.Tanaji Torna FPS811
27 [18416][109]Hulleppa Bhima Rao FPS Bonthi1
28 [18422][115]Shankarappa Ramashetti FPS Dabaka (Ch)1
29 [18423][116][18423-116-RURAL] Kusumabai Ganapatrao FPS Bawalgaon1
30 [18433][126]Hanumantha Khoba FPS Aurad (B) Urban1
31 [18434][127]Vishal Kamaji FPS Aurad (B) Urban2
32 [18436][129]Dastgir FPS Aurad (B) Urban3
33 [18438][131]Ramabai Ambedkar Mahila Mandal FPS Aurad (B) Urban1

Note: Statistics reflects data with respect to Active Cards only

Top