Home The Statistics as on : Jul 6 2022 8:06PM Bottom Bottom
Shop Wise Report on Impds Improper Data
Sl NoFPD NameImpds improper data
1 [5301][3]G M BANNATTI PA1
2 [5302][4]G M PURADAL2
3 [5303][5]G M V S YANKANCHI1
4 [5307][9]V S S S KHAINOOR3
5 [5310][12]S R Y M CHANDAKAVATE3
6 [5313][15]G Y M BANDAL(T.A)1
7 [5314][16]A Y M BUDIHAL PH1
8 [5315][17]B Y M OTIHAAL1
9 [5318][20]C S B GUBBEWAD2
10 [5319][21]G M BASTIHAL1
11 [5320][22]G M HADIGINAL2
12 [5321][23]G M BRAHMDEVARAMADU2
13 [5322][24]G Y M KARVINAL3
14 [5324][26]G M SALADAHALLI1
15 [5326][28]K M U S S YARAGAL BK1
16 [5328][30]G M BYALIHAL1
17 [5329][31]G M BANKALGI1
18 [5331][33]G M GUTTARAGI L T2
19 [5332][34]V S S SUNGATHAN3
20 [5333][35]G M NAGAVI LT2
21 [5334][36]G M NANDGERI2
22 [5335][37]D S P GORVAGUNDGI1
23 [5337][39]S S J RAMPUR PA2
24 [5339][41]G M BABALESWAR1
25 [5340][42]K M U H U S GANIHAR1
26 [5343][45]G Y M HANDIGNUR(T)2
27 [5344][46]G M HANDIGANUR2
28 [5345][47]V M G GOLGERI (TEP)1
29 [5346][48]K L PATIL GOLAGERI3
30 [5349][51]S N S C-ALLAPUR1
31 [5351][53]SVMAS MADBAL1
32 [5353][55]B Y M MANNAPUR1
33 [5354][56]PKPS KANNOLLI3
34 [5355][57]SAMMSSS CHIKK-SINDAGI1
35 [5356][58]G M KOKATNOOR5
36 [5357][59]B Y M KOKATNOR2
37 [5358][60]N R P D-HIPPARGI3
38 [5359][61]N.S.P Padaganor3
39 [5363][65]G M P DEVOOR3
40 [5368][70]V S S JALWAD1
41 [5370][72]PKPS Manur3
42 [5371][73]SMGSS KONDAGULI1
43 [5373][75]V S S B B INGAGALGI1
44 [5378][80]M V V S S KALAKER4
45 [5379][81]G M HUNSHYAL1
46 [5382][84]G M HITNALLI LT2
47 [5383][85]G M GANGANALLI1
48 [5384][86]A B P KADLEWAD PCH3
49 [5387][89]S G H M KERUTAGI1
50 [5388][90]V S S YALAGOD1
51 [5389][91]G M KUDARAGOND1
52 [5391][93]NEHARU YUVAK MANDAL ASKI1
53 [5392][94]G MANDAL NIRALAGI1
54 [5393][95]S G H M HARANAL1
55 [5395][97]G M C K CHATTARKI2
56 [5398][100]G M HALGUNDAKANAL1
57 [5401][103]P S PATIL BEKNAL1
58 [5402][104]S S P GM VANAKIHAL1
59 [5403][105]Sridevi Mahila Sangha Bannatti PT1
60 [5404][106]V S S BAMMANAJOGI2
61 [5405][107]G MANDAL IBRAHIMPUR1
62 [5406][108]SPJMAS ALMEL8
63 [5407][109]A CON KH K S ALMEL2
64 [5408][110]T K ST SAMAJ SANGH ALMEL3
65 [5413][115]G MANDAL SHAMBEWAD1
66 [5414][116]S M P VIBHOOTIHALLI1
67 [5416][118]PKPS GUNDAGI4
68 [5417][119]BHAGYAVANTI GRAM MANDAL BAGALUR3
69 [5422][124]K T Y HOOVINAHALLI1
70 [5423][125]GRAM MANDAL MADARI4
71 [5424][126]G M UCHITNAVADAGI2
72 [5426][128]M V U S S KUMASGI4
73 [5427][129]GRAM MANDAL ALHALLI1
74 [5428][130]B S T M MANGROL1
75 [5429][131]Y B H KAKKALAMELI5
76 [5431][133]G M S V S BALAGANOR1
77 [5434][136]V S S S SURAGIHALLI4
78 [5435][137]G MANDAL MADNALLI2
79 [5437][139]G M L BYADAGIHAL1
80 [5438][140]T G MANDAL TARAPUR1
81 [5439][141]G L KADANI1
82 [5441][143]V S S S MALAGHAN1
83 [5442][144]GRAM MANDAL SOMJAL1
84 [5443][145]G M ASANGIHAL1
85 [5444][146]V S S GABASAVALAGI3
86 [5446][148]GRAM MANDAL KEROOR1
87 [5447][149]V S S BANTNOOR2
88 [5452][154]A.C.G M SINDGI WNO -12
89 [5454][156]CHAIRMAN SHRI PADMAVATI MAHILA SWA SHAHAYA SANGH SINDGI WNO -31
90 [5456][158]S G M WNO -5 SINDGI1
91 [5457][159]L H B S SINDGI-7 11
92 [5458][160]P.S.B Sindagi w-82
93 [19111][167]ANJUMAN E ISLAM COMMITTE KAKKALAMELI1

Note: Statistics reflects data with respect to Active Cards only

Top