Home The Statistics as on : Jul 4 2022 8:21PM Bottom Bottom
Shop Wise Report on Impds Improper Data
Sl NoFPD NameImpds improper data
1 [6872][3]B.E.MAHESHWARAPPA,FPS .BURUDEKATTE.1
2 [6887][18]K.N KUMARAPPA,FPS.KANGUVALLI.1
3 [6889][20]D.REVANASWAMY,FPS.GORAVINAKALLU.2
4 [6901][32]B.L JAYAPPA,FPS.DUGGAVARA.1
5 [6903][34]K.N.TIPPESH,FPS.KANTAPURA.1
6 [6911][42]C.MUDALAGIRIYAPPA,FPS.MADADAKERE1
7 [6916][47]SECRETARY,ANJANEYA YUVAKA SANGHA,FPS ATTIMAGE1
8 [6919][50]B.S.PRABHUDEV,FPS.BANASIHALLI1
9 [6920][51]MANEGER,V.S.S.B.N.KAREHALLI1
10 [6925][56]M.G.SHANTAKUMARI,FPS.MATTODU1
11 [6948][79]SECRETORY,DEVANGA VIDYA SAMSTHE FPS.SRI RAMPURA2
12 [6954][85]MANAGER,V.S.S.B.N.GARAGA1
13 [6958][89]C.HANUMANTAPPA,FPS.TONACHENAHALLI1
14 [6959][90]SECRETARY,T.A.P.C.M.S. HOSADURGA1
15 [6961][92]SECRETARY,SHRI CHOWDESHWRI NEYGE. V.S.SANGHA.KOTE.HOSADURGA1
16 [6963][94]SECRETARY,VEDAVATI MAHILA.V.S.S.KOBARIPETE.HOSADURGA1
17 [30008][108]Chief Executive Officer FPS Kainadu1

Note: Statistics reflects data with respect to Active Cards only

Top