You are here : Laws >> Notifications
Notifications

ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆಯ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಅನುಸಾರ ಪ್ರ.ದ.ಸ./ಆ.ನೀ. ವೃಂದದಿಂದ ಹಾಗೂ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ವೃಂದದಿಂದ ಶಿರಸ್ತೆದಾರ್/ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಪದೋನ್ನತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ ನೌಕರರುಗಳ ಪಟ್ಟಿ.
ದಿನಾಂಕ: 17.08.2019 ರಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಧೃಡೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಖಾಲಿ ಇರುವ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು/ ಆಹಾರ ಶಿರಸ್ತೆದಾರರುಗಳ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ
ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಪರಿಹಾರ ವೇದಿಕೆಗಳ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಮತ್ತು ತತ್ಸಮಾನ ಹುದ್ದೆಗಳ ಅಂತಿಮ ಕರಡು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (ಹೈ.ಕ. ಮತ್ತು ಮೂಲವೃಂದ)
Gradation List
Notification regarding the Fishermen in the coastal Karnataka who operate outboard engines fitted to their country crafts using Kerosene oil as mail fuel will be distributed PDS Kerosene.
ಸಿವಿಲ್ ಅಪೀಲು ಸಂ.2368/2011 ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ದಿ:09.02.2017ರ ತೀರ್ಪಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ. & ನಾ.ಸ. ಗ್ರಾ.ವ್ಯ. ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವೃಂದದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ
SECC Data (Rural and Urban)
ಸಿವಿಲ್ ಅಪೀಲು ಸಂಖ್ಯೆ: 2368/2011 ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಷ್ಕ್ರತ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
ಸಿವಿಲ್ ಅಪೀಲು ಸಂಖ್ಯೆ: 2368/2011 ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ "ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ" ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಷ್ಕ್ರತ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
Notification dated:14/03/2014
Notification dated:08/10/2012
Notification dated: 23/08/2012